Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

16.01.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 16.01.2008 Çarşamba   günü saat 14.30 da Olağanüstü toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur. 

                                                                                    Halil Vehbi YENİCE
                                                                              Saraybahçe Belediye Başkanı  
 
G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     03.01.2008 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Satış komisyonunda görevlendirilecek bir meclis üyesinin seçimi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.01.2008 tarih ve 135 sayılı yazısı,

4-     Kocaeli ?Merkez, Arızlı, G23b-23c-2b imar planı paftası, 20M-IVd uygulama paftası, 131 ada 11 nolu parselde yapılanma koşulunun ve bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih 116 sayılı yazısı,