Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

19.10.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Saraybahçe Belediye Meclisinin 19.10.2007 Cuma  günü saat 15.00 de yapacağı Meclis Toplantısına ait gündemdir. 

                                                                                          Halil Vehbi YENİCE  

                                                                                   Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-       Yoklama

2-       03.10.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-       Suyun okullarda ekonomik kullanımını öğretmek ve öğrencileri bilgilendirmek maksadı ile çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri F.Sadık Bamaç ve Mehmet Bektaş tarafından verilen  03.10.2007 tarihli takrir,

4-   2008 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe komisyonunun 18.10.2007 tarihli raporu,

5-   İzmit- Körfez mahallesi, G23b-25d nazım, G23b-25d, 4a-G23b-25d,4d uygulama imar   planı paftası, 479 ada, 12 nolu parselin batısından geçen imar yolunun doğuya doğru kaydırılarak doğrusallığın sağlanması 12 nolu parselin geriye kalan kısmının park alanı ile bütünleştirilerek park alanı olarak ayrılması ve 15m. kesitteki imar yolunun batısındaki Park Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesini içeren ve nazım imar planı kararlarına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 09.10.2007 tarihli raporu,

6-    GELEN EVRAK