Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.04.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 30-  İzmit Belediyesinin 01.01.2011-31.12.2011 Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.03.2012 tarih ve 48 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Şeklindeki Faaliyet raporunun kabulüne ((Fikret GÖKMEN, Temel YILMAZ,  Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Meclis üyeleri (Dr. Nevzat DOĞAN, Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR 31-  5393 sayılı Belediye kanununun 33.maddesinin a bendine göre (İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2012 tarih ve  99  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nufusu 100.000´ in üzerindeki Belediyelerde ,Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Hüseyin Üzülmez  32 oy, Emine Zeybek 32 oy, Muzaffer Gürfidan 32 oy almak sureti ile encümen üyeliğine  seçilmişlerdir.

 

 

KARAR 32-   Avrupanın Graz Belediyesine 05.04.2012- 31.05.2012 tarihleri arasında belirlenecek günlerde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK ile Çevre Koruma Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz´ün yapacakları teknik gezi için görevlendirilmeleri  teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 27.03.2012 tarih ve 160 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Belediyemiz ile Kocaeli Üniversitesi arasında ortak düzenlenen bitkisel atık yağların karakterizasyonu ve biodizel üretimi projesi yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Avusturya´nın Graz Belediyesinin söz konusu projeyi çok kapsamlı bir şekilde yürüttüğü Belediyeye ait tüm araçların Belediyenin kurmuş olduğu biodizel tesisinden elde edilen yakıt ile çalıştırıldığı görülmüştür. Graz Belediyesi ile yapılan görüşmelerde bilgi birikimleri ve tecrübelerinin tarafımızla paylaşabilecekleri ve Belediyemizden gidecek olan ekibi ağırlayabilecekleri bildirilmiştir.

Bu kapsamda 05.04.2012-.31.05.2012 tarihleri arasında İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK,  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva AÇIKGÖZ´ ile Çevre ve Sağlık Komisyon üyeleri Muammer BİNER, Elif BÜLBÜL, Kani BAŞTÜRK, Fayık ÇELİK, Olcay SANAL´ın  görevlendirilmelerine ve gidiş- dönüş bedeli ile yasal harcırağlarının ödenebilmesi için" İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003 -50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3.maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda "kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 33-Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih, 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları içerisinde, İzmit- Çayırköy İ- 1 Gelişme Konut Alanı, İzmit- Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı ve İzmit- Akpınar İ- 10 Gelişme Konut Alanını içeren, İzmit Merkezinin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yer alan Konut Gelişme Alanı olarak ayrılmış yaklaşık 279 ha. büyüklüğündeki alanın uygulama imar planı önerisi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 19.03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih, 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda, İzmit Merkezinin kuzeyinde ve kuzey doğusunda yer alan Konut Gelişme Alanı olarak ayrılmış yaklaşık 279 ha. büyüklüğündeki alanın arazi kullanım ve yapılaşma koşulları ile ulaşım sistemini oluşturan yol şemasını belirleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin, nazım imar planı arazi kullanımı, yapı yoğunluğu, sosyal ve teknik altyapı alanları dağılımı ve yer seçimi kararlarına uygun düzenlemeler içerdiği belirlenmiştir. Ancak alansal analiz çalışmaları sonucu belirlenen imar planı ana kararlarının yeniden değerlendirilmesini gerektiren tespitler ile önerilen uygulama imar planı teklifi içeriğindeki ulaşım sistemi, arazi kullanım kararları ve yapılaşma koşullarının örtüşmediği belirlenmiştir.

Uygulama imar planı ulaşım sistemi, arazi kullanım kararları, yapılaşma koşulları ve teknik ve sosyal altyapı alanlarındaki dağılımı belirleyen nazım imar planı kararlarının alansal analiz çalışmaları sonucu elde edilen sentezde belirlenen sorunların çözümüne yönelik revize edilmesinin kamu yararı doğrultusunda uygun olacağı tespit edilmiştir. Tespit edilen imar planı revizyon kararının ve belirlenen içeriğinin sonucu oluşturulan nazım imar planı kararları üzerindeki değişikliklerin gerçekleşmesinden sonra söz konusu alana ait uygulama imar planı teklifinin değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli nazım imar planı ulaşım sistemi, arazi kullanım kararları ile yapı yoğunluğu ve sosyal teknik altyapı alanlarının büyüklük ve konumlarını belirleyen dağılım tablosunu yeniden düzenleyen nazım imar planı revizyonu Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2012 tarih, 129 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

          Bu doğrultuda; İzmit-Çayırköy İ-1 Gelişme Konut Alanı; G24a.16d.1a, G24a.16d.1b, G24a.16d.1d, G24a.16d.1c, G24a.16d.4a, G24a.16d.4b, G24a.16d.4c,  G24a.16d.4d, G23b.20c.3b, G23b.20c.3c, İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı; G23b.23b.1c, G23b.23b.2d, G23b.23b.4a, G23b.23b.4b, G23b.23b.3a, G23b.23b.3b, G23b.23b.4d, G23b.23b.4c, G23b.23b.3d, G23b.23b.3c, G23b.23d.2b, G23b.23a.3c ve İzmit-Akpınar İ-10 Gelişme Konut Alanı; G23b.18c.4d, G23b.18.d.3c, G23b.18d.3d, G23b.23a.2a, G23b.23a.2b uygulama imar planı paftaları üzerinde yer alan İzmit Merkezinin kuzey ve kuzeydoğusundaki Gelişme Konut Alanlarının ulaşım sistemi, arazi kullanım kararları ile yapı yoğunluğu ve sosyal teknik altyapı alanlarının büyüklük ve konumlarını belirleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, nazım imar planı ana kararları, planlama ilkeleri, kamu yararı ve imar mevzuatı çerçevesinde hazırlandığı belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 34-   5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.03.2012 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Yıllara Sari Araç kiralama hizmet ihalesinin 31.08.2014 tarihine geçmeyecek şekilde yapılması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  

KARAR 35-  Kardeş şehir olduğumuz Bosna Hersek´in Travnik Belediye sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 38/g maddesine göre yapılması planlanan Spor ve Eğlence Parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile  protokol yapılması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

  

KARAR 36-  Belediyemiz Şirketleri Sarbaş A.Ş ile Bekaş A.Ş´nin  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin "İ"bendi gereğince sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27. 03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Belediyemiz şirketleri  Sarbaş  Bayındırlık Hizmetleri  Ticaret Sanayi A.Ş ile Bekaş Bekirpaşa Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş ´ nin  5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin " i " bendi  gereğince sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili;            Sarbaş Bayındırlık Hizmetleri Ticaret Sanayi A.Ş´ nin    1.800.000,00 TL daha  Sermaye artırımının  uygun görülmesine, Bekaş Bekirpaşa  Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş ´ nin 1.100.000,00 TL daha Sermaye artırımının uygun görülmesine, Toplam 2.900.000,00 TL ´lik sermaye artırımı için gerekli ödeneğin,           2012 yılın da  1.263.478,67 TL lik kısmı 46.41.15.38 Park ve Bahçeler  Müdürlüğü´nün Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri  başlığı altında  06.6.7.01 Müteahhitlik Hizmetlerinden 163.478,67 TL ile Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri  başlığı altında 06.7.2.01 İnşaat Malzemeleri Giderleri Bütçe ödeneklerinden  1.100.000,00 TL alınarak 46.41.15.23 Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Yurtiçi Sermaye Transferleri  başlığı altında 07.1.9.90  Diğer Sermaye Transferleri  Bütçe ödeneğine toplam 1.263.478,67 TL aktarımı  uygun görülmesine, Aktarılan bu ödeneklerden Sarbaş Bayındırlık Hizmetleri  Ticaret Sanayi A.Ş ´ye 560.003,72 TL, Bekaş Bekirpaşa Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş ´ye 703.474,95 TL Nakden olmak üzere; geriye kalan Sarbaş Bayındırlık Hizmetleri  Ticaret Sanayi A.Ş´ ne 1.239.996,28 TL   ile Bekaş Bekirpaşa Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş ´ne 396.525,05 TL olarak toplam 1.636.521,33 TL nin de 2013 yılı Bütçesine ödenek tahsisi sureti ile sermaye artırımlarının sağlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

KARAR 37-   Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gündoğdu Mahallesi, 636 ada, 1 nolu parseldeki binanın 5 yıl süreyle Kreş olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe komisyonunun 27.03.2012  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gündoğdu Mahallesi, 636 ada, 1 nolu parseldeki binanın 5 yıl süreyle kreş olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 38-   Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.03.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 

      Şirintepe mahallesi Muhtarı, Erenler mahallesi muhtarı, Tüysüzler mahallesi muhtarlarının katılımları ve ayrıca Erenler Mahallesi Muhtarı, Turgut Mahallesi muhtarı, Akmeşe mahallesi muhtarı ve Sanayi  mahallesi muhtarlarınında görüşleri alınarak;

 

1-      Şirintepe mahallesindeki Kocamışoğlu sokaktaki parka Feza Parkı

2-      Şirintepe mahallesindeki Barış sokaktaki parka Afet Evleri  Parkı

3-      Şirintepe ender sokaktaki parka  Şirintepe Aile Parkı

4-      Tüysüzler mahallesindeki parka Şehit Erkan Aydın Parkı

5-      Erenler  mahallesindeki parka  Şehit Ümit Balkan Parkı

6-      Turgut mahallesindeki parka   Şehit Musa Tanta Parkı

7-      Akmeşe Atatürk mahallesindeki Parka Akay Parkı

8-      Akmeşe Mahallesindeki Parka Mera Parkı

9-    Sanayi mahallesindeki Parka Gülen Yüzler Parkı İsimlerinin verilmesi   uygun   görülmekle kabulüne oybirliği ile karar veridi.

   

KARAR 39- İzmit Belediye sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarlarımız adına Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesinin bir dilekçe ile yurt dışındaki mahalli idari kuruluşlar8ının çalışma yapısı modern ve gelişmiş şehircilik anlayışının incelenmesi, sosyal, kültürel, ve sanatsal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek amacıyla mayıs ayı içerisinde Avusturya´ya bir eğitim ziyareti  yapılması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri Cengiz ÖZCAN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen  takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: