Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.02.2014 Tarihli Meclis Kararı

K A R A R

                                                       

                                                    =============

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                     Emine OKANALP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                    =============

 

KARAR 13Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 409 ada 11 numaralı parselde yapılaşma izni verilebilmesi için 6 no´lu parsel ile tevhid yapma zorunluluğunun kaldırılması istemiyle açılan dava sonucunda Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 2012/1010 esas sayılı dosyası üzerinden verilen "İmar Planı Değişikliğinin İptali´´ kararı doğrultusunda söz konusu parsellerinde içinde yer aldığı 409 nolu imar adası üzerinde yer alan "Tevhide Zorunlu Alan (T.Z.A.)" hükmünün kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.01.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yapılan inceleme neticesinde; İzmit-Hacıhızır Mahallesi, 409 ada 11 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yer alan 20,21,22,24 ve 25 nolu parsellerin derinliklerinin tip imar yönetmeliği ve plan notlarında belirtilen standartların altında olduğu, söz konusu parsellerden güneybatı yönüne doğru alçalan nitelikte yüksek kot farkının bulunduğu ve yapılaşmanın yüksek istinat duvarları oluşturarak tehlikeli bir durumda gerçekleştiği gerekçesiyle söz konusu alanda tehlike oluşturabilecek inşai faaliyetlerin denetim altına alınarak oluşabilecek zararların önlenmesi amacıyla bahse konu yapı adasının yapılanma koşulunun -/B-3 olarak düzenlenmesi ve 8mt´lik imar yolu yönünde 5mt yapı yaklaşma mesafesi getirilmesi ile "Tevhid Zorunlu Alan(T.Z.A.)" şartının imar planı üzerine aktarılması şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 120 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2007 tarih ve 611 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu bağlamda; dava konusu parselin bulunduğu yapı adasında imar planı ile belirlenen tevhid zorunluluğunun kaldırılması kararının fiziki çevrenin kontrol dışı gelişmesini sağlayan yönde bir düzenlemeye sebep olacağı ve yönetmelikte tanımlı minimum parsel büyüklüğü standartlarını sağlamayan bahse konu parsellerin ileride imar haklarının kısıtlanması sonucunu doğuracağı düşünülmekte ancak, söz konusu mahkeme kararının yerine getirilebilmesi için hazırlanan İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 409 ada 11 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yer alan "Tevhide Zorunlu Alan(T.Z.A.)" hükmü ile söz konusu imar adasının kuzeydoğusunda 5mt olarak belirlenen yapı yaklaşma mesafesinin imar planı üzerinden kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                   Emine OKANALP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                    =============

 

 

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                 Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                    =============

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                    Emine OKANALP

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İzmit PTT Merkez Müdürlüğünün, Gültepe Mahallesi, Miralay Mümtaz Caddesi, No:11 adresinde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Binasındaki 20 m2´lik odanın PTT şubesi açılması sureti ile bedelsiz olarak idareleri adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2014 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Posta ve Telgraf  Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Eylül 2013 tarihinde Anonim Şirkete dönüşmesinden dolayı, 5393 Sayılı  Belediye kanununun  75/d fıkrasındaki Kamu Kurum ve Kuruluşları hükmünün dışında kaldığından evrakın Müdürlüğüne iadesi  uygun  görülmekle Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                 Katip

<span 12pt;="" font-family:="" "times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:="" roman";="" mso-fareast-language:="" tr´="">