Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.10.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 109- İzmit- Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 3401 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan 20 m.lik imar yolunun mülkiyet sınırından geçecek şekilde batıya doğru kaydırılmasını içerenUygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 22.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, konut kullanımına sahip 3401 ada, 1 nolu parselin 18.madde uygulaması ile oluşturulduğu, ancak batısından geçen 20.00mt genişliğindeki imar yolunun söz konusu parselin bir kısmından geçmesi sonucu parsel malikinin mağdur duruma düşürüldüğü gerekçesiyle yol güzergâhının mülkiyet sınırından geçecek şekilde batısındaki orman alanına doğru ötelenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2011 tarih ve 414 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu bağlamda onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; İzmit- Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 3401 ada, 1 nolu parselin batısından geçen 20.00mt genişliğindeki imar yolu güzergâhının mülkiyet sınırından geçecek şekilde batısındaki orman alanına doğru ötelenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliğinin alanda yapılan imar uygulamasına göre düzenleme yapılarak gereksiz kamulaştırma yapılmaması ve parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesine olanak sağladığı düşüncesiyle kamu yararı, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR -110  İzmit-Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 1560 ada 12 ve 13 nolu parsellerde yer alan "Yurt Alanı" kullanımının doğu sınırının nazım imar planı kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 15.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 T.C.Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zekiye Gündoğdu Yurdu Müdürlüğü tarafından hazırlatılan İzmit- Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 1560 ada 12 ve 13 nolu parsellerin mevcut imar planında E:1.60, H:4 kat yapılanma koşuluna sahip "Yurt Alanı" olarak planlandığı ancak doğu sınırının doğrusal bir forma sahip olmadığı ve yapılaşma sonucu oluşacak fiziki dokunun kütlesel formundan kısıtlılık oluşturacağı gerekçesiyle bitişiğindeki "park alanı" ile olan sınırının her iki kullanımdan da alan eksiltmemek suretiyle yapılanma koşullarının herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yeniden düzenlenerek hattın doğrusal hale getirildiği belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda Belediyemiz, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı Paftası 1560 ada 5 nolu parselde yer alan "Yurt Alanı" ve doğu cephesi sınırında bulunan Park Alanı sınırının yeniden düzenlenmesi, fonksiyonel kullanım açısından avantaj sağlayacağı ve yurt alanı güvenlik kontrolünün sağlanmasında kolaylık oluşturacağı belirlendiğinden, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 111- İzmit- Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4274 ada, 12 nolu parselin mevcut imar planında "Konut Alanı" olan kullanımının E=1.00, h:3 kat yapılanma koşuluna sahip " Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Turgut Mahallesi G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4274 ada, 12 nolu parselin mevcut imar planında "3/A-3/3, 0.40/1.20" yapılaşma koşuluna sahip "Konut Alanı" olarak planlandığı ve Kocaeli Üniversitesine alternatif bağlantı sağlayan Miralay Mümtaz Caddesine yakınlığı sebebiyle parselin Özel Yurt alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.06.2011 tarih ve 340 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda; İzmit- Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4274ada, 12 nolu parselin mevcut imar planında "Konut Alanı" kullanımının E=1.00 ve h:3 kat yapılanma koşuluna sahip "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesi şeklinde önerilen ve parselin konumu itibariyle üniversiteye erişim sağlayan ulaşım akslarına yakınlığından dolayı bölgede oluşabilecek yurt talebinin karşılanmasına yönelik sunulan teklifin kamu yararı içerdiği, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde hazırlandığı tespit edildiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

KARAR 112-  Evlendirme ve Kreş Birimlerinde uygulanacak 2012 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

     

YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ NİKAH SALONU VE

     

ALİKAHYA SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ NİKAH SALONU

     

2012 YILI TARİFE  TASLAĞI

     
                   

1- Küçük Jet Nikâh salonunda mesai saatlerinde sadece nikâh yönetmelik gereği ücretsizdir. 

     

2- Mesai saatlerinde, büyük nikâh salonunu yarım saat kullanmak, 200,00 TL + Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli                                                           

     

3- Genel ve resmi tatil günlerinde sadece nikâh yarım saat: 350,00 TL + Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli                                                           

     

4- Mesai saati dışında salonumuzda sedece nikâh yarım saat: 350,00 TL + Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli

     

5- Nikâh Salonu dışında özel salonlarda kıyılacak sadece nikâh 100,00 TL + 30,00 TL Nikah Memuru Yolluğu + Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli

     

6-Yıldızlı otellerde kıyılacak nikâhlar:  350,00 TL + 30,00 TL Nikah Memuru Yolluğu + Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli                                                           

     

7-Mevlana Kültür Merkezi Nikah Salonu  ve Mehmet Ali Paşa Düğün Salonunda kıyılan nikahlar

     

için: 25,00 TL + 30,00 TL Nikah Memuru Yolluğu + Uluslararası Aile Cüzdanı Bedeli

       

8- Evlerde ve mahallelerde yapılan nikahlarda 30,00 TL Nikah Memuru Yolluğu +
Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli                                                           

Küçük jet nikâh salonumuzda nikâh harici toplantılar için                             2011         2012

2011

2012

     

   a) Hafta içi mesai saatlerinde iki saat

150,00

175,00

     

   b) Hafta içi gece iki saat

150,00

175,00

     

   c) Hafta sonu gündüz iki saat

200,00

220,00

     

   d) Hafta sonu gece iki saat

250,00

270,00

     
                   

Büyük salon nikâh harici toplantılar için

 

2011

2012

     

 a) Hafta içi mesai saatlerinde 2 saat

 

 

350,00

     

 b) Hafta içi mesai saatlerinde yarım gün salon kirası

650,00

650,00

     

 c) Gece hafta içi salon kirası

750,00

750,00

     

 d) Gündüz hafta sonu yarım gün salon kirası

750,00

750,00

     

 e) Gece hafta sonu salon kirası

850,00

850,00

     

 f) Kokteyl yapmak isteyenlerden salon kirasına ek olarak  450,00 TL ilave ücret alınır.

     

 g )Projeksiyon cihazı ve perdeler kullanılacaksa 100,00 TL ek ücret alınır.

     

 h)Nikahına ve etkinliğine15 günden az kaldığı halde talebinden vazgeçenlere ücret iadesi yapılmaz.

     

 ı)Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli T.C. Maliye Bakanlığının belirlediği fiyattan vatandaşa verilir.

     
                   
                   
                   

Alikahya Sabancı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu tarifesi

2011

2012

     

 a) Hafta içi mesai saatlerinde bir saat nikah

150,00

200,00

     

 b) Cumartesi ve Pazar günleri iki saat nihah

300,00

300,00

     

 c) Mesai saatleri dışında iki saat nikah

300,00

300,00

     

 d) Hafat içi mesai saatlerinde gündüz dört saat düğün ve özel toplantı

300,00

300,00

     

 e) Hafta içi gece dört saat düğün ve özel toplantı

400,00

400,00

     

 g)  Cumartesi ve Pazar gündüz dört saat düğün ve özel toplantı:

400,00

400,00

     

 ğ) Cumartesi ve Pazar gece dört saat düğün ve özel toplantı

500,00

500,00

     

 h) Nikahına ve etkinliğine15 günden az kaldığı halde talebinden vazgeçenlere ücret iadesi yapılmaz.

     

 ı)Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli T.C. Maliye Bakanlığının belirlediği fiyattan vatandaşa verilir.

     
       

 

 2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. KREŞ BİRİMİ ÜCRET TEKLİFİ

             

SEKA KREŞ ÜCRET TARİFESİ

2010/2011

2011/2012

 
             

a)

KURUM DIŞI

330 TL

 

350 TL

   

b)

BELEDİYE PERSONELİ

220 TL

 

250 TL

   

c)

2 KARDEŞ İNDİRİMİ (KURUM DIŞI) 

500 TL

 

550 TL

   

d)

2 KARDEŞ İNDİRİMİ( BELEDİYE)

350 TL

 

400 TL

   

e)

YARIM GÜN ÜCRETİ (BELEDİYE)

165 TL

 

180 TL

   

f)

YARIM GÜN ÜCRETİ(KURUM DIŞI))

220 TL

 

250 TL

   

g)

YARIM GÜN 2 KARDEŞ ÜCRETİ(BELEDİYE)

250 TL

 

270 TL

   

h)

YARIM GÜN 2 KARDEŞ ÜCRETİ(KURUM DIŞI)

330 TL

 

350 TL

   
             

GÜNDOĞDU KREŞİ ÜCRET TARİFESİ

2010/2011

2011/2012

 
             

a)

KURUM DIŞI

250 TL

 

250 TL

   

b)

BELEDİYE PERSONELİ

200 TL

 

200 TL

   

c)

2 KARDEŞ İNDİRİMİ (KURUM DIŞI) 

400 TL

 

400 TL

   

d)

2 KARDEŞ İNDİRİMİ( BELEDİYE)

300 TL

 

300 TL

   

e)

YARIM GÜN ÜCRETİ (BELEDİYE)

120 TL

 

120 TL

   

f)

YARIM GÜN ÜCRETİ(KURUM DIŞI)

170 TL

 

170 TL

   

g)

YARIM GÜN 2 KARDEŞ ÜCRETİ(BELEDİYE)

200 TL

 

200 TL

   

h)

YARIM GÜN 2 KARDEŞ ÜCRETİ(KURUM DIŞI)

300 TL

 

300 TL

   
             

Şeklindeki Evlendirme ve Kreş birimlerinde uygulanacak 2012 yılı tarife cetveli uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR 113- Parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili  Türlü İşler komisyonunun  23.09.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      Serdar ve Terzibayırı mahallesi muhtarlarının görüşleri alınarak; Belediyemiz tarafından revizyonu gerçekleştirilen Serdar mahallesi Radar Yolu Küme Evler´de yapılan parka KAMELYALAR PARKI, Terzibayırı mahallesi 4148 ada, 1 nolu parsel kuzeyinde yapılan parka SARMAŞIK PARKI olarak isim verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği karar verildi.

 

 

 

 

 Dr.Nevzat DOĞAN                           Günay ATUN                              Emine OKANALP

 İzmit Belediye Başkan                              Katip                                               Katip