Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.06.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

05.06.2012 TARİHLİ  MECLİS  KARARLARI

 

KARAR 47-    Kanada Vancouver ´da yapılacak olan VELO - CITY 2012 Bisiklet kongresine katılmak üzere, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün  29.05.2012 tarih ve 146 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Kanada Vancouver ´da 25.06.2012- 29-06.2012 tarihleri arasında yapılacak olan VELO-CITY 2012 Bisiklet kongresine katılmak üzere İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN ´ın görevlendirilmesi ve gidiş dönüş  bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2012 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005/62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

KARAR 48-  İzmit-Tüysüzler Mahallesi(tapuda Kabaoğlu), G23b.24a.3b Uygulama İmar Planı paftası, 169 ada, 26 parselde (eski 1-19-20-21-22-23-24 parseller) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla "5/A-2/3, 0.25/0.50" olan yapılanma koşulunun "5/A-2/3, 0.30/0.60" olacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.05.2012 tarihli raporu okunark yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

İzmit-Tüysüzler Mahallesi (tapuda Kabaoğlu), G23b.24a.3b Uygulama İmar Planı paftası, 5.622 m² büyüklüğündeki 169 ada,        26 nolu parselin mevcut imar planında "5/A-2/3, 0.25/0.50" yapılaşma koşuluna sahip " Konut Alanı" olarak ifadelendirildiği belirlenmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin toplu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı notlarında emsal alanı artışından dolayı gelecek nüfusun ihtiyacı ilave sosyal ve teknik altyapı alanı aranmaksızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmak suretiyle;

A) 0.50 ile 1.00 ha arasında yer alan alanlarda,

ı) meri uygulama imar planında TAKS değeri 0.40´ın altında ve kat adedi 2 ve daha az olan alanlarda Emsal değeri 0.10 arttırılabilir hükmü çerçevesinde; ALADAĞ İmar Planlama Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti´ne hazırlatılan İzmit-Tüysüzler Mahallesi(tapuda Kabaoğlu), G23b.24a.3b Uygulama İmar Planı paftası, 5.622 m² büyüklüğündeki 169 ada, 26 parselde (eski 1-19-20-21-22-23-24 parseller) "5/A-2/3, 0.25/0.50" olan imar planı yapılanma koşulunun "5/A-2/3, 0.30/0.60" olacak biçimde yeniden düzenlenmesi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı lejandına ve imar planı notlarına "T.Y.A (Toplu Yapı Alanı)" ifadesinin eklenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği önerildiği tespit edilmiştir

    

Nazım imar planı kararlarına uygun düzenlemeler içerdiği belirlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

KARAR 49- İzmit-Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 876 ada, 1 nolu parselde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı kararı ile Konut Alanlarında toplu yapı yapılabilmesi amacıyla oluşturulan nazım imar planı hükümleri doğrultusunda E:1.05, Hmax:9.50mt olan yapılanma koşulunun E:1.25, Hmax:15.50mt olacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

ALADAĞ İmar Planlama Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti´i tarafından önerilen imar planı değişikliği kapsamında, İzmit-Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 876 ada, 1 nolu parselin mevcut imar planında E:1.05, Hmax:9.50 mt yapılaşma koşuluna sahip " Konut Alanı" içerisinde yer aldığı, halihazırda söz konusu alanda toplu yapı amaçlı yapıların yapılmakta olduğu ve toplamda 11 adet bloktan 7 adedinin yapıldığı ve 4 adedinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin toplu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda tamamlanacağının amaçlandığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin toplu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı notlarında emsal alanı artışından dolayı gelecek nüfusun ihtiyacı ilave sosyal ve teknik altyapı alanı aranmaksızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmak suretiyle;

B) 1.00 ha üstü alanlarda, kat adedi 3 ve daha fazla ise ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsal değeri 0.20, kat adedi ise 2 kat ilave etmek suretiyle arttırılabilir. aynı alanlarda kat adedi 2 ve daha az ise toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzere ilave 0.10 emsal verilebilir.

yukarıda ifade edilen plan hükümlerine dayanılarak hazırlanacak uygulama imar planı değişiklik tekliflerinde uygulamada dikkate alınmak üzere;

ıı) uygulama alanı içerisinde yer alan ve ruhsat almak suretiyle en az subasman seviyesine ulaşmış yapılara ilave kat verilemeyeceği, hükmü çerçevesinde, İzmit-Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan), G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 876 ada, 1 nolu parselde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla E:1.05, Hmax:9.50mt olan yapılanma koşulunun E:1.25, Hmax:15.50 mt olacak şekilde yeniden düzenlenmesini ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı lejandına ve imar planı notlarına "T.Y.A (Toplu Yapı Alanı)" ifadesinin eklenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği önerisinin nazım imar planı hükümlerine uygun düzenlemeler içermediği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; söz konusu teklif, nazım imar planı notlarında tanımlanan ıı) uygulama alanı içerisinde yer alan ve ruhsat almak suretiyle en az subasman seviyesine ulaşmış yapılara ilave kat verilemeyeceği maddesi uyarınca; alanda yapılaşmanın %70´inin tamamlandığı göz önünde bulundurularak1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  50- İzmit-Malta Mahallesi (tapuda Kabaoğlu), G23b.24b.4a Uygulama İmar Planı paftası, 204 ada, 19 nolu parsel ile 205 ada 18 nolu parsellerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla 5/A-2/3, 0.25/0.50 olan yapılanma koşulunun 5/A-2/3, 0.30/0.60 olacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 10.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Malta Mahallesi (tapuda Kabaoğlu), G23b.24b.4a Uygulama İmar Planı paftası, 204 ada, 19 nolu parsel ile 205 ada 18 nolu parsellerin mevcut imar planında "5/A-2/3, 0.25/0.50" yapılaşma koşuluna sahip " Konut Alanı" olarak ifadelendirildiği belirlenmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin toplu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı notlarında emsal alanı artışından dolayı gelecek nüfusun ihtiyacı ilave sosyal ve teknik altyapı alanı aranmaksızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmak suretiyle;

A) 0.50 ile 1.00 ha arasında yer alan alanlarda,

ı) meri uygulama imar planında TAKS değeri 0.40´ın altında ve kat adedi 2 ve daha az olan alanlarda Emsal değeri 0.10 arttırılabilir hükmü çerçevesinde, Ramoğlu Planlama Mim.Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti´ne hazırlatılan, İzmit-Malta Mahallesi (tapuda Kabaoğlu), G23b.24b.4a Uygulama İmar Planı paftası, 8.300m² büyüklüğündeki 204 ada, 19 nolu parsel ile 6.754 m² büyüklüğündeki 205 ada 18 nolu parsellerin 5/A-2/3, 0.25/0.50 olan yapılanma koşulunun 5/A-2/3, 0.30/0.60 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı lejandına ve imar planı notlarına "A ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı kararında "Meskun Konut Alanları için belirtilen 0.50-1.00 ha arasında yer alan alanlarda, meri uygulama imar planında taks değeri 0.40´ın altında ve kat adedi 2 ve daha az olan alanlarda emsdal değeri 0.10 arttırılabilir" plan hükmüne uyulacaktır.) " ifadesinin eklenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği önerildiği tespit edilmiş olup,

 

  Nazım imar planı kararlarına uygun düzenlemeler içerdiği belirlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 51- İzmit-Çayırköy, G23b.20c.3a-3d uygulama imar planı paftaları, 4441 no´lu parselin bulunduğu alanda " yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesi " suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 24.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Çayırköy, G23b.20c.3a-3d uygulama imar planı paftaları, 4441 no´lu parselin geometrik formunun düzgün olmaması ve 4 veya 5 yıldızlı otellerin içinde barındırması gereken birimlerin mevcut Emsal dahilinde projelendirilememesi sebebiyle yükseklik değeri değiştirilmeksizin E:1.80 değerinin E:2.50 olarak yeniden düzenlenmesi talep edildiği belirlenmiştir.

Ancak söz konusu parselin mevcut imar planında E:1.20 ve Hmax:12.50 mt yapılanma koşuluna sahip "Ticaret Alanı" olan imar planı arazi kullanım kararının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.05.2011 tarih ve 298 sayılı kararı ile 4 veya 5 yıldızlı otel yapılmasına imkan tanıması amacıyla Tercihli İmar Durumu (TİD) olarak tanımlanan E:1.80 ve Hmax: 6 kat yapılanma koşulunun ilave edildiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.20c.3a-3d uygulama imar planı paftaları, 4441 no´lu parselde Aladağ İmar Planlama firması tarafından önerilen Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin bu alanda ikinci kez Emsal değerini arttırılması sonucu denetimsiz bir yapı yoğunluğu arttırıcı etkisi olacağı ve söz konusu parselin alan büyüklüğü ile parsel formu dikkate alındığında bölgede olumsuz silüet etkisi oluşturacağı görülerek teklifin planlama ilkeleri, mevcut plan kararları ve kamu yararına aykırı düzenlemeler içerdiği belirlendiğinden  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 52-   Bütçe içi İşletme Kurulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         5393 sayılı  kanunun 71. Maddesi gereğince Bütçe içi işletme kurulmasına ve gerekli izinlerin alınması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 53-   Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Asansör bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği  uygulamaya giren, yapının bağlı bulunduğu belediye tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşuna yaptıracakları ve yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden sorumlu olacakları hususundaki hükümler bahsi geçen yönetmelikle  01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. 

 Bu durumda yıllık kontrolü yapması uygun görülen A tipi muayene kuruluşunun alacağı ücret Belediye payı ile beraber 1 - 3  durak için 245 TL dir. 3 duraktan yukarısı, her durak için 10 TL arttırılması  (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,  Şaban SARIGÜLLE,  İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Ç Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´ in mualif oylarına karşı  ( İzmit Belediye Başkanı  Dr. Nevzat DOĞAN ve Meclis üyeleri  Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ALi YILMAZ ´ın kabul oyları ile  uygun görülmekle kabulüne  oyçokluğu ile  karar verildi. 

KARAR 54-   Belediyemiz kentimizin tarihi mekanlarını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere çeşitli yerlerde çalışmalar yapmaktadır. İçerisinde İzmit ve çevresinin düşman işgalinin kurtuluşunda önemli yeri bulunan Bahçecik siperlerinin de bulunduğu Servetiye karşı köyü sınırları içerisindeki orman alanının Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünden bölgenin tarihi, turistik, konaklama alanı olarak düzenlemek ve mesire alanı olarak kullanılması amacıyla  kiralanması teklifi ile ilgili   Plan ve Bütçe komisyonunun 29.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun (15 a) maddesi gereği belde sakinleri ile Belediye çalışanlarınının eğitimi  ve kaynaşması amacıyla, yaz kampı ve piknik  alanı olarak kullanılmak üzere  içinde tarihi değeri olan yapılarda bulunan Orman alanının kiralanması için Başkana yetki verilmesi   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 55-   Orhan Mahallesi, G23- G24,647 pafta, 3452 ada, 2 parsel  üzerinde toplam 2190 M2 alanda yapılacak Kültür Merkezine isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Orhan Mahallesi, G23- G24,647 pafta,  3452 ada, 2 parsel  üzerinde toplam 2190 M2 alanda yapılacak olan  Kültür Merkezine  Necati GENÇOĞLU isminin  verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 56- İzmit Yenişehir Mahallesinde yapılan Yavuz Selim Parkı, aynı sokak üzerinde bulunan Yavuz Selim Camii ile aynı ismi taşıdığından dolayı isminin değiştirlmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.05.2012 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     İzmit Yenişehir Mahallesinde bulunan Yavuz Selim Parkı  olarak bilinen park isminin  "Fahri AKBAŞ  Parkı" olarak değiştirilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 57-  İlçemiz yenimahalle 1272 ada,190 nolu parsel üzerinde bulunan yere  haftanın bir günü Organik Pazar bir günüde  Köylü Pazarı kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 31.05.2012 tarih ve 1504 sayılı yazısı  okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    İlçemiz Yenimahalle, 1272  ada, 190 nolu  parsel üzerinde bulunan,Organik pazar yeri için tarafımıza tahsisi olunan yere haftanın bir günü "Organik Pazar" bir günüde "Köylü Pazarı" kurulması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.