Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.08.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 68- Bütçe Komisyonunun isim değişikliği teklifi ile ilgili Yazı işleri Müdürlüğünün 29.07.2008 tarih ve 88 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz ihtisas Komisyonlarından olan Bütçe komisyonu isminin 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu olarak üyelerin aynı kalması şartı ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

KARAR 69 -İzmit -Körfez Mahallesi,479 ada 32 nolu parselin batısından eski gölcük yoluna paralel servis yolu düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 29.07.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit- Körfez Mahallesi, 479 ada, 31,32 ve 23 nolu parsellerin Eski Gölcük Yolundan cephe aldıkları, bu yolun kent içi ve şehirler arası ulaşım bağlantılarında önemli bir aks konumunda olduğu ve daha güneydeki yapı adalarına giriş çıkışların da bu yönde olması nedeniyle yoldaki araç trafiği akışının sık aralıklarla kesilmesine zemin oluşturulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsellerin bulunduğu yapı adasında imar uygulamasının yapılmamış olması ve mevcut yol kullanımının da ana aksa paralel bir servis yolu oluşturularak kullanıldığının gözlemlenmesi talebin mevcut durumun kullanım eğiliminden kaynaklandığını da ortaya koymuştur.

Bu doğrultuda; İzmit- Körfez Mahallesi, 479 nolu kadastro adası, 31,32 ve 23 nolu parsellerin batısından Sefa Sirmen Bulvarına paralel bir servis yolu oluşturulması ile kuzeydeki kanala paralel bir bağlantı yolunun da doğu yönünde imar yolu şeması ile birleştirilmesini içeren imar planı değişikliği teklifinin imar planı ulaşım sistemiyle bütünleştiği, kamu yararı içerdiği ve planlama ilkelerine uygun olduğu belirlendiğinden , uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 70- Cedit Mahallesi Tepe Geçidi ( Kurtuluş Sokak) 457 ada 1 parseldeki alana yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.07.2008 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Cedit mahallesi tepe Geçidi (Kurtuluş Sokak) 457 ada 1 parseldeki alana yapılan parka Abdullah-Nuriye YOLDAŞ isminin verilmesi uygun görülmekle kabülüneoybirliği ile karar verildi.