Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.12.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 122- - 2012 Yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2011 tarih ve 1407 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2012 yılı için geçici işçi vizesi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 123- KARAR 123-  İzmit-Durhasan, G24a.21a.4a-4c, G24a.21d.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 740,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757 nolu yapı adalarının imar planı yapılanma koşullarının mevcut yapılaşma ve parsel dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan  müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Durhasan, G24a.21a.4a-4c, G24a.21d.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 740,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757 nolu yapı adalarının imar planı yapılanma koşullarının mevcut yapılaşma ve parsel dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan plan değişikliği talebi görüşülmeye başlandı.

Ancak yapılan incelemeler sonucunda; konunun daha ayrıntılı ve bütünsel ele alınması gerektiğinden ileride yapılacak genel plan revizyonu çalışmaları sırasında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünüldüğünden evrakın Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 124 - 2012 Yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Hazırlanan 2012 yılı tarife cetvelinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 125-   Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan M.Alipaşa mahallesi, G23B25D2B pafta, 1560 ve 1556 adalar arasındaki 1830 m2 lik otopark alanının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.11.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

M.Alipaşa mah,G23B25D2B pafta,1560 ve 1556 adalar arasındaki 1830 m2 lik otopark alanının üç yıl peşin alınmak kaydıyla 10 yıl müddetle, ihale yapılarak  kiraya verilmesi  uygun görülmekle kabulune oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 126-  Bekirdere mahallesi, Sezer sokak, 337 ada, 16 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.11.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Bekirdere mahallesi Sezer sokak 337 ada 16 parselde yeni yapılan parka, Bekirdere mahallesi muhtarının ve ailesinin  görüşü alınarak Şehit İskender ERCAN isminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.