Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.04.2015 Tarihli Meclis Kararı

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

 KARAR 28- 5393 sayılı Belediye kanununun 33. maddesinin a bendine göre (İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nüfusu 100.000' in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan  Emine ZEYBEK 34 oy, Erdoğan ÇAKIR 34 oy , Veli BEYAZTAŞ  34 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                              ===========

KARAR 29- Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için, bir yıl görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin ( beş kişi) seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim  Gençlik ve Spor  Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Türlü İşler Komisyonları olmak üzere,  isimleri yazılan  komisyonlarının  kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim ELGİN, Engin UZTÜRK , Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  M. Zekeriya Özak, Aykut BOZKURT , Nevzat TEKİNSAV, Hamit İLKER ULUSOY ve Barbaros AKKUŞ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevre ve Sağlık  Komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan,  Emine OKANALP, Güzin TAŞTEKİN, Cemil KANPARA , Erhan UYSAL  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili , Belediye Meclis Üyeleri, M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

 Bir yıl süre ile görev yapmak üzere azalardan, Y. Sami ÇINAR, Cemil KANPARA, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri,  M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, İbrahim KILIÇ, Cemil KANPARA  Hasan AYAZ, Özcan ÖZER  ve  Birol  SAĞLAM oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Ersin ALPASLAN, Sabri YILDIZ, Haluk AKGÜN , İsmail KAMIŞ ve Emrah EFE oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015  tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Ayhan ARSLANBOĞA, Hüseyin POLATTİMUR, Mehmet ÇETİN, İbrahim GÜÇLÜ, Cengiz KAVŞUT  oybirliği ile seçilmişlerdir.

      

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

KARAR 30-    Belediyemizde bulunan memur kadrolarından ismi bulunan kadroların ( Dondurulan) iptali ile ilgili  II Sayılı Boş Kadro Değişikligi  teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 407 sayılı yazısı  okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde: 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ              

a)Personelin müktesebi         

b)Personelin öğrenim düzeyi      

c)Personelin hizmet süresi                     

d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi               

G.İ.H.

Zabıta Baş Komseri

3

1

-

-

-

-

-

İptal

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     

  

Yukarıda tabloda belirtilen II sayılı Boş Kadro Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                              ===========

 

 

 

 KARAR 31-  Köy ve mahalle muhtarlıkları, vatandaşlarımızın kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim kademesi olması itibariyle, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerini takip etmek ve sonuçlandırılmak amacıyla Bakanlıkca yeni bir sistem oluşturulduğu ilgi (b) yazı ile bildirilmiş ve ekinde gönderilen 2015/8 sayılı Genelge uyarınca da "Muhtarlıklar Müdürlüğü" nün kurulması istenmektedir.Bu nedenle;  2015/8 sayılı Genelge hükmü uyarınca işlem yapılmak üzere mevcut müdürlüklerden "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü" nün "Muhtarlıklar Müdürlüğü" adıyla yeniden tahsisi amacıyla ilgi (a) yönetmelik gereği hazırlanan "II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli"  teklifi  ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 09.03.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU*

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ             

a)Personelin müktesebi         

b)Personelin öğrenim düzeyi      

c)Personelin hizmet süresi                     

d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi               

11163

G.İ.H.

Tarımsal Hizmetler Müdürü

1

1

757

G.İ.H.

Muhtarlık İşleri Müdürü

1

1

Hizmet gereği

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 (Teklifteki Muhtarlıklar Müdürlüğü isminin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilerek ) Yukarıda tabloda belirtilen  II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

        Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

       İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

K A R A R

                                                                 ===========

 

 

 

 KARAR 32- Akçakoca Mahallesi 371 ada 3 parselde bulunan yapının (Elbeyoğlu Konağı) birinci katının, kurs    merkezi olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.02.2015 tarih ve 1279 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                  Akçakoca Mahallesi 371 ada 3 parselde bulunan yapının (Elbeyoğlu Konağı) birinci katının, kurs merkezi olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak ( 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesine göre)  İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

             Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

            İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                                  ===========

 

 

             KARAR 33-  Tüysüzler (Kabaoğlu ) Mahallesi 211 ada 1 parsel üzerinde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının , Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan Gündoğdu Mahallesi Konağının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının , Karadenizliler (Alikahya) Mahallesi 53 pafta 8271 parsel üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. Katının tamamının ve Durhasan Mahallesi 4295 nolu parseldeki  yapının sağlık evi olarak kullanılan bir odasının Kocaeli Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 1278 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

          Tüysüzler (Kabaoğlu ) Mahallesi 211 ada 1 parsel üzerinde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının , Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan Gündoğdu Mahallesi Konağının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının , Karadenizliler (Alikahya) Mahallesi 53 pafta 8271 parsel üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. Katının tamamının ve Durhasan Mahallesi 4295 nolu parseldeki  yapının sağlık evi olarak kullanılan bir odasının Kocaeli Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına, (5393 sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesine göre)  3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi   ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

              Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

              İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                                 ===========

 

 

 

 

 KARAR 34- Pakistan Karaçi şehri ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri  Müdürlüğünün  25.03.2015 tarih ve 88 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               

             "Türkiye- Pakistan Stratejik İşbirliğine Dair Ortak Bildiri" de, iki ülke arasında  belediye hizmetleri alanında işbirliğinin geliştirilmesinin öngörüldüğü, bu bağlamda önümüzdeki dönemde yerel yönetimler arasında tecrübe paylaşımının ve işbirliğinin arttırılmasını teminen , Pakistan'nın karaçi şehri ile belediyemizin kardeş şehir olunması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

                  Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

                  İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                                 ===========

 

KARAR- 35- İzmit-Alikahya, Durhasan Mahallesi, G23b.25c.2b ve G24a.21d.1a-1b Uygulama İmar Planı paftaları, 456 nolu imar adasının "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Pazar Alanı" olarak planlanması ile kaldırılan park alanının mülkiyeti belediyemize ait "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına sahip 125 ada 1 nolu parselin kuzey ve güneyinde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi le ilgili imar komisyonunun 23.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Alikahya, Fatih Mahalllesi'nde artan yapılaşmalar sonucu ortaya çıkan alışveriş ihtiyacının hem ekonomik olarak karşılanması hem de imar yolları üzerinde kurulan pazarların yarattığı çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı vb. etkenleri ortadan kaldırılması amacıyla söz konusu bölgede en ulaşılabilir ve merkez noktada yer alan G23b.25c.2b ve G24a.21d.1a-1b Uygulama İmar Planı paftaları, 456 nolu parselin "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının Pazar Alanı olarak düzenlendiği ve alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Alikahya, Fatih Mahallesi Mahallesi(tapuda Durhasan), G23b.25c.2b ve G24a.21d.1a-1b Uygulama İmar Planı paftaları, 456 nolu imar adasının "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda E:1.40, H:2 kat yapılanma koşuluna sahip "Pazar Alanı" olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin parselin kuzeyinde ve güneyinde yer alan imar yollarından 5mt, batısındaki imar yolundan 7mt, doğusunda ise 3mt olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının söz konusu parselin doğusunda G24a.21d.1a-1b Uygulama İmar Planı paftaları, 125 ada 1 parselde yer alan belediyemiz mülkiyetindeki "Belediye Hizmet Alanı" nın kuzey ve güneyine kaydırılarak planlanması şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,36 PİN (Plan İşlem Numarası) almış     1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun  görülmekle kabulüne   Belediye meclis üyeleri; (Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTURK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla   oyçokluğu ile karar verildi.        

 

 

 

     Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

    İzmit Belediye Başkanı                         Katip                                                 Katip                     

 

 

K A R A R

                                                               ===========

 

KARAR 36- İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2543 ada 32 parsel (eski 25 parsel) , 4805 ada 56 (eski 1 parsel) parsel ve çevresinde Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 2013/815 esas sayılı dosyası üzerinden açılan dava sonucunda alınan "imar planı tadilatının iptali" 2014/843 sayılı kararı gereği hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 11.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        

 Belediyemiz aleyhine Kocaeli 1.İdare Mahkemesi'nin E.2013/815 sayılı dosyası üzerinden açılan dava sonucunda, İzmit- M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2543 ada 32 nolu  parselin (eski 25 parsel) güneyinde yer alan tescil harici "Park Alanı"nın söz konusu parselde bulunan "Sağlık Tesisi Alanı"na ilave edilmesi ve kaldırılan park alanına eşdeğer alanın konut alanı kullanımına sahip 4805 ada 56(eski 1) nolu parselde planlanmasını içeren ve Belediyemiz Meclisinin 06.04.2010 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2010 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin imar mevzuatı ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verildiği belirlenmiştir.

        

 Söz konusu mahkeme kararı gereği Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; İzmit- Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), 2543 ada 32 parselin (eski 25 parsel) güneyinde park alanından özel sağlık tesis alanına dâhil edilen kısmında özel sağlık tesis alanına ait "kapalı otopark girişinin" sağlandığı ve imalatının tamamlanması dolayısıyla yeniden eski haline döndürülmesinin uygulamada sorunlar oluşturacağı sebebiyle söz konusu parselin kullanım kararına müdahale edilmeksizin planlanması ile 4805 ada 56 parselin(eski 1 parsel) "Park Alanı" kullanımının yeniden 5/A-3/3 , 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip "Konut Alanı" olarak düzenlendiği,  kaldırılan park alanının ise "Ağaçlandırılacak Alan" kullanıma sahip 1463 ve 2543 nolu imar adaları arasında yer alan tescil harici alanın bir kısmının "Park Alanı", bir kısmının ise 1463 ada 4 nolu parselde yer alan spor tesis alanıyla bütünleştirilmesi amacıyla "Spor Tesisi Alanı" olarak planlandığı belirlenmiştir.

        

 Bu doğrultuda; İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2543 ada 32 nolu parselde(eski 25 parsel) yer alan "Sağlık Tesis Alanı"nın kullanım kararına müdahale edilmeksizin planlanması ile 4805 ada 56 parselin(eski 1 parsel) "Park Alanı" kullanımının yeniden 5/A-3/3 , 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip "Konut Alanı" olarak düzenlendiği,  kaldırılan park alanının ise "Ağaçlandırılacak Alan" kullanıma sahip 1463 ve 2543 nolu imar adaları arasında yer alan tescil harici alanın bir kısmının "Park Alanı", bir kısmının ise 1463 ada 4 nolu parselde yer alan spor tesis alanıyla bütünleştirilmesi amacıyla "Spor Tesisi Alanı" olarak planlanmasını içeren, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,38 PİN(Plan İşlem Numarası) almış   1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

             

         

 

     Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

     İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                               ===========

 

 

 

 KARAR 37-  İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Gündoğdu), G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, "Konut Alanı" kullanımındaki 119 nolu imar adasının güney cephesinin Nato Boru Hattı Koruma Bandı sınırına kadar genişletilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 11.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            İzmit- Yeşilova Mahallesi (tapuda Gündoğdu), G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 119 nolu imar adasının 1999 Marmara depremi öncesi imar planlarında güneyinde 10mt genişliğinde imar yolu olduğu ve söz konusu adanın güneyinde yer alan 5 ve 6 nolu parsellerin tamamının Konut Alanı olarak planlandığı ve 1999 Marmara depremi sonrasında Bekirpaşa Belediye Meclisinin 07.06.2001 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.06.2001 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan "Bekirpaşa bölgesi, I.Etap İmar Planı Revizyonu" kapsamında ada hattının söz konusu adanın güneyinden geçen Nato Boru Hattı ve koruma kuşağı nedeniyle kuzeye doğru kaydırılarak konut alanının küçültüldüğü belirlenmiştir.

        Ancak sonraki yıllarda yapılan imar planlarının sayısallaştırma çalışmaları sırasında yenilenen kurum görüşleri ile birlikte Nato Boru Hatlarının koordinatlı olarak imar planı üzerine aktarılması sonucunda söz konusu alanda Nato Boru Hattı ve Kamulaştırma Sınırı ile imar adası arasında bir boşluk oluştuğu ve imar kanunun 18.maddesine göre elde edilmiş 5 ve 6 nolu parsellerde gereksiz yere yola terkler çıktığı tespit edilmiştir.

         Bu doğrultuda; İzmit- Yeşilova Mahallesi (tapuda Gündoğdu), G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, "Konut Alanı" kullanımına sahip 119 ada 5 ve 6 nolu parsellerde oluşan mağduriyetin giderilebilmesi adına ada hattının Nato Boru Hattı Koruma Bandı sınırına kadar genişletilerek yeniden düzenlenmesi şeklinde yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,37 PİN(Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

        Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

        İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                                ===========

 

KARAR 38- Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a-1c-1d ve G23b.23c.2c uygulama imar planı paftaları, "Park Alanı" kullanımına sahip 4412 ada 11 nolu parsel ile "Konut Alanı" kullanımındaki 4412 ada 9 parselin "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının Yenidoğan Mahallesi, 1049 ada 73 parsel, 3905 ada 1 parsel, 2171 ada 5 parsel ve 1049 ada 33, 34, 35 ve 36 nolu parsellerden karşılanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 23.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         İzmit-Yenidoğan Mahallesi'nde mevcutta yer alan yoğun yerleşmeler dolayısıyla ortaya çıkan idari hizmet ihtiyacı ile aynı zamanda bölgede yaşanan sosyal çöküntü dolayısıyla gençlere yönelik bir merkez kurulabilmesi için bölgede en ulaşılabilir ve merkez noktada yer alan G23b.24d.1a-1d Uygulama İmar Planı paftaları, "Park Alanı" kullanımına sahip 4412 ada 11 no'lu parsel ile bitişiğindeki "Konut Alanı" kullanımına sahip 4412 ada 9 nolu parselin E:1.60, H:4 kat yapılanma koşuluna sahip "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlendiği, kaldırılan park alanının ise Yenidoğan Mahallesi, 2171 ada 5 parsel ile mülkiyeti belediyemize ait 1049 ada 73 parsel, 3905 ada 1 parsel, 1049 ada 33, 34, 35 ve 36 nolu parseller üzerinde planlanarak karşılanması ile 4412 ada 11 parsel ve 4417 ada 20 parselde yer alan "Ayrıntılı Jeoloik Etüt Gerektiren Alan" (AJE) tanımının, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 17.10.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu doğrultusunda imar planı üzerinden kaldırılarak planlandığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda; üst ölçekli plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan Belediyemiz-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a-1d Uygulama İmar Planı paftaları, "Park Alanı" kullanımına sahip 4412 ada 11 no'lu parsel ile bitişiğindeki "Konut Alanı" kullanımına sahip 4412 ada 9 nolu parselin bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere E:1.60, H:4 kat yapılanma koşuluna sahip "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin kuzeyde ve güneyde 3mt,  doğuda 5mt ve batıda 10mt olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanının ise Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a-1c, G23b.23c.2c uygulama imar planı paftaları 2171 ada 5 parsel ile mülkiyeti belediyemize ait 1049 ada 73 parsel, 3905 ada 1 parsel, 1049 ada 33, 34, 35 ve 36 nolu parseller üzerinde planlanarak karşılanması ile 4412 ada 11 parsel ve 4417 ada 20 parselde yer alan "Ayrıntılı Jeoloik Etüt Gerektiren Alan" (AJE) tanımının, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 17.10.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu doğrultusunda imar planı üzerinden kaldırılması şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,34 PİN(Plan İşlem Numarası) almış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 

        Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

        İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

K A R A R

                                                                ===========

 

 

 KARAR 39- İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b. 25d nazım, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerin mevcut imar planında "Ticaret Alanı" olan kullanımının "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 18.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerin mevcut imar planında 20 m'lik imar yoluna cepheli "TT1" lejantlı "B-4 (bitişik nizam, 4 kat)" yapılanma koşuluna sahip ticaret alanı kullanımının belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla "E:1.60 ve H:4 kat" yapılaşma koşuluna sahip "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin hazırlandığı, ancak süreç içerisinde söz konusu parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin parsel malikleri Halil ALKAN ve Abdullah ALKAN imzalı 11.03.2015 tarihli kayıtlı dilekçeleri ile "söz konusu parsellerde yüksek kamulaştırma maliyetlerinin çıkacağı ve 13 nolu parsel üzerinde ruhsatlı bina bulunduğu gerekçesiyle değişiklikten vazgeçilmesinin istendiği", Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 11.03.2015 tarih ve 1571 sayılı yazısı ile de "söz konusu parsellerde yapılacak projenin yine aynı bölgede 3252 ada 9 nolu parselde yapılması düşünülen proje ile birleştirilmesinin uygun olduğu, bu nedenle de kamulaştırma maliyetinin azaltılması adına plan değişikliği talebinden vazgeçildiği" belirtilmektedir. Bu doğrultuda, parsel maliklerinin talepleri ve Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 11.03.2015 tarih ve 1571 sayılı yazısı doğrultusunda yapılan son değerlendirmeler neticesinde; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerin mevcut imar planında 20 m'lik imar yoluna cepheli "TT1" lejantlı "B-4 (bitişik nizam, 4 kat)" yapılanma koşuluna sahip ticaret alanı kullanımının "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanmasını içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,35 PİN(Plan İşlem Numarası) almış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kamulaştırma maliyetlerinin azaltılması adına projeden vazgeçilmesi sebebiyle reddine  oybirliği ile karar verildi.     

 

 

 

        Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

        İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                                ===========

 

 KARAR 40-  Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu mahallesi, 180 ada 10 nolu 19927,00 m2'lik taşınmaz imar planında " Bakım, Akaryakıt ve LPG  istasyonu" alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin plan amacında kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 24.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu mahallesi, 180 ada 10 nolu 19927,00 m2'lik taşınmaz imar planında " Bakım, Akaryakıt ve LPG  istasyonu" alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin plan amacında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 18. e maddesine göre 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi  Belediye meclis üyeleri; ( Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTURK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

        Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

        İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                               Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                               ===========

 

 

 KARAR 41-  Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

          5393 sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesine istinaden,  Durhasan 162 ada, 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili, Belediyemizin vergi borçlarına karşılık yapılacak takas işleminde kullanılmasının daha uygun olacağı düşünüldüğünden evrakın Müdürlüğüne iadesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

      Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

      İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                               ===========

 

KARAR 42-  4081 sayılı çiftçi mallarının korunması hakkında kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz, meclis kararına göre oluşturulacak olan İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili  Türlü İşler  Komisyonunun 23.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

          İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi yönetiminde görev yapmak üzere,  Mehmet ÇETİN,  İsmail KAMIŞ İsmail GÜN, Burhan TUĞTEKİN, Ergün KARAGÖZ  Asil Üye,  İdris DERİN, Mustafa ERSOY, Mehmet Ali KAYA, Nevzat OKUMUŞ ve  Yüksel OĞUZ 'un  yedek üye olarak  isimlerinin belirlenmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.     

 

 

 

 

      Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

      İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                               ===========

 

KARAR 43-  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2014- 31.12.2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.03.2015 tarih  ve 1899  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şeklindeki Faaliyet raporunun kabulüne; Belediye meclis üyeleri  (Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTURK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla   oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

      Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

      İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip