Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.10.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 80-İzmit - Orhan Mahallesi 20 N nazım imar planı paftası, G23b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada,21 nolu parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2008 tarih, 414 sayılı kararıyla nazım imar planı üzerinde ticaret alanı olarak düzenlenmesi suretiyle uygun görülen nazım imar planı değişikliği doğrultusunda önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.09.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit- Orhan Mahallesi, G23b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada, 21 nolu parselin bulunduğu alanın imar planı üzerinde ticaret alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifinin, nazım imar planı kararları ile uygulama imar planı yapılanma koşullarına uygun hükümler içerdiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 81- Kreş Müdürlüğünce 2008-2009 Eğitim - Öğretim döneminde 01.09.2008- 01.09.2009 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KREŞ ÜCRET TARİFESİ 2007/2008 2008/2009

a) Kurum Dışı 230 YTL 250 YTL

b) Belediye Personeli150 YTL 170 YTL

c) 2 kardeş indirimi ( kurum dışı)380YTL 400 YTL

d) 2 kardeş indirimi ( belediye) 250 YTL270 YTL

e) Yarım gün ücreti ( belediye) 105 YTL120 YTL

f) yarım gün ücreti ( kurum dışı)150YTL 170YTL

g) Yarım gün 2 kardeş ücreti( kurum dışı) 250 YTL 270 YTL

h) yarım gün 2 kardeş ücreti ( belediye)170YTL190 YTL

ı) düzenli aylık geliri olmayan ( kurum dışı) 90YTL 100 YTL

olarak uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 82- Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan Orman yangınları ile ilgili halkımıza eğitim çalışmaları yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ,Türlü İşler, Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 23.09.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ormanlara yakın olan yerleşim alanlarındaki muhtarlara, köy halkına ve öğretmenlere Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak olarak eğitim verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 83- Toplu Konut alanının devrinin iptali hakkında Emlak İstimlak müdürlüğünün 07.10.2008 tarih ve 1839 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresineticesinde:

Arızlı Akpınar göller mevkiinde bulunan Toplu Konut İdaresine (TOKİ) ait 42 adet taşınmaz malın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devri ve bu gayrimenkuller içinde yaklaşık 50,000 m2 bölümün belediyemiz adına devir alınması hususunda 03.10.2007 tarih163 sayılı meclis kararı ile Belediye başkanına yetki verilmesi uygun görülmüş yetki kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Protokol yapılarak peşinat olan 159.375,00YTL Büyükşehir Belediye Başkanlığına ödenmiş 1.ve 2 ci taksitler için 79.387,50 şer YTLnin tahakkukları verilmişti.

Büyükşehir Belediyesinin 19.09.2008 tarih 9207-441444 sayılı yazılarındaBüyükşehir ile Toki arasında imzalanan Protokolün iptal edildiği, bu nedenle Belediyemizle Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokolün geçersiz hale gelmiş olduğu yapılan ödemelerin Belediyemize iade edileceği belirtilmiştir.

Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile belediyemiz arasında protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilen 03.10.2007 tarih 163 sayılı meclis kararının iptali ile ödenen bedelin protokolün 7.maddesi kapsamında geri alınması ve Toplu Konut İdaresi ile aynı konuda, mülkiyet satın almak ,daire almak gibi hususlarda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ilekarar verildi.