Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.12.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 116- 2011 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 1362 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            21 Nisan 2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5620 Sayılı Kanun.

Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İş Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki ilgi Kanun´un Geçici 1.Maddesinin 2.fıkrasında; "Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenler, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunurlar." denilmektedir.

 

          Kanun doğrultusunda, Müdürlüğümüzün Sözleşmeli Personel Statüsüne geçme teklifini kabul etmeyerek geçici işçi statüsünde kalan personelin, yetkili meclislerden vize alınmak kaydıyla istihdam edilmesi gerekmektedir.

 

          Bu nedenle aşağıda isimleri bulunan geçici işçiler için karşılarında gösterilen süreler kadar ;

 

2011 yılı için Geçici İşçi vizesi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 117- İzmit-Arızlı Mevkii, G23b.23c.2b uygulama imar planı paftası, 201 ada, 36 ve 25 nolu parsellerin üzerinden geçen 7 m.lik imar yolunun kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Arızlı Mevkii, G23b.23c.2b uygulama imar planı paftası, 201 ada, 36 ve 25 nolu parsellerin üzerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 25.03.2004 tarihli kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği´nde kaldırıldığı tespit edilen 7 m.lik imar yolunun sonraki yıllarda yapılan planların sayısallaştırılması çalışması kapsamında plana sehven yeniden işlendiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda; 201 ada, 36 ve 25 nolu parsellerin üzerinden geçen 7 m.lik imar yolunun kaldırılmasının söz konusu alanın ulaşım bağlantılarını etkilemeyeceği, imar planı ana kararlarını değiştirici nitelikte olmayacağı ve oluşan mağduriyeti gidereceği belirlendiğinden bahse konu imar yolunun kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 118- İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b-2a uygulama imar planı paftası, 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58, 59 nolu parseller ile 4366 ada, 35, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 nolu parsellerin arasından geçen 8 m.lik imar yolu hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili  İmar Komisyonunun 29.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

               4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58, 59 nolu parseller ile 4366 ada, 35, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 nolu parsellerin arasından geçen 8 m.lik  imar yolu hattının arazinin topografik yapısından dolayı imar planına uygun olarak açılamadığı ve söz konusu alanda halihazırda açılan imar yolu ile imar planında belirlenmiş olan imar yolu hattının uyuşmadığı, bu uyuşmazlığın parsellerin imar hakları ve kamulaştırma kararları ile ilgili sorunlar oluşturduğu ve ortaya çıkan imar planı kararları, fiziki yapı ve mülkiyet yapısından kaynaklanan uyumsuzluğun giderilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

İmar planı kararları ve mülkiyet yapısı arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla hazırlanan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelendiğinde; arazinin topografik yapısına göre söz konusu alanda halihazırda yapımı tamamlanmış yolun istinat duvarları göz önünde bulundurularak 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58, 59 nolu parseller ile 4366 ada, 35, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 nolu parsellerin cephe aldığı 8 m.lik imar yolu hattının doğuya kaydırıldığı ve 4363 nolu yapı adasının doğusundaki eski imar yolu hattı ile yeni düzenlenen imar yolu hattı arasında kalan alanın ise "Konut Alanı"na dahil edildiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58, 59 nolu parseller ile 4366 ada, 35, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 nolu parsellerin cephe aldığı 8 m.lik imar yolu hattının arazinin topografik yapısına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin imar planı ana kararları ve kamu yararı çerçevesinde hazırlandığı belirlendiğinden talep uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 119-  Kuruçeşme bölgesindeki parklara ve Alikahya Atatürk mahallesinde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 30.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesine:

    

     Kuruçeşme ve Alikahya Atatürk mahallesi muhtarlarının görüşleri alınarak ;

1-     Fatih mahallesi, Barış cad.Akçam sokakta bulunan  parka ÇEVRE PARKI,

2-     Fatih mahallesi, Muammer Aksoy caddesinde bulunan parka FATİH PARKI,

3-     Kocatepe mahallesi, Stadyum  sokakta bulunan parka LALE PARKI,

4-     Fatih mahallesi, 26.sokakta bulunan parka ŞEHİT SERKAN ÇETİNKAYA PARKI,

5-     Fatih mahallesi, Cumhuriyet caddesinde bulunan parka HUZUR PARKI,

6-     Kocatepe mahallesi, İnönü cad sinde bulunan parka GÜL PARKI ,

7-     Doğan mahallesi, 18. sokakta bulunan parka HANIMELİ PARKI,

8-     Doğan mahallesi, 11. sokakta bulunan parka AÇELYALAR PARKI

9-  Alikahya Atatürk mahallesi, Yeni yerleşim 2.sokak ile Meram sokak arasında bulunan parka ŞEHİTİHSAN KOÇ PARKI olarak isim verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

KARAR  120-   2011 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.11.2010 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki 2011 yılı Tarife Cetveli uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.