Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.04.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR25-Meclis katiplikleri seçimi ( 2 asil ,2 yedek) teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II.Başkan Vekili ile ,en az iki katip üyeyiilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:

Asil üyeliğe Azalardan Gülümser Ayhan 38 oy, Elif Bülbül 38 oy,yedek üyeliğe Emine Zeybek 38 oy , Emine Okanalp 38 oyalmak üzeremeclis katipliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 26- Meclis I. ve II. Başkan Vekilliğine üye seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II. Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecekBaşkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis I. ve II. Başkan vekilleri seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde:

Meclis I.Başkan Vekilliğine Muzaffer Gürfidan 38 oy, Meclis II. Başkan Vekilliğine Muammer Biner 38 oy almak sureti ile oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 27- Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri İlyas Şeker ve T. Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nufusu 100.000´in üzerindeki Belediyelerde ,Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylamaneticesinde: Azalardan Orhan Karadağ 38 oy, Adnan Uysal 38 oy, Hüseyin Üzülmez 38 oy almak sureti ile encümen üyeliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 28- Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için aşagıdaki ihtisas komisyonlarının beşer kişiden oluşturulması ve Ocak 2010 Meclis toplantısına kadar görev yapması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İhtisas komisyonları isimlerinin;

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar ve BayındırlıkKomisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim ve Gençlik Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Türlü İşler Komisyonları olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan Fikret Gökmen, Cengiz Çakar, Fahri Örengül,Hasan Kırlı,İsmail Gündaş oybirliği ile seçilmişlerdir.

İmar ve Bayındırlık komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar ve bayındırlık komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan T.Metin Alan,İsmail Sağıroğlu, Ç.Devrim Yıldız, M.Zekeriya Özak, Zafer Yılmaz oybirliği ile seçilmişlerdir.

Türlü İşler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Muzaffer Gürfidan,Şahsuvar Marul, Hüseyin Canıgeniş, Kani Baştürk, İbrahim Kılıç oybirliğ ile seçilmişlerdir.

Eğitim ve Gençlik komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve Gençlik komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Gülümser Ayhan,Temel Yılmaz,Olcay Sanal,Mahmut Öztürk,İsmail Gün oybirliği ile seçilmişlerdir.

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleriteklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Elif Bülbül,Günay Atun,Cengiz Özcan,Erkan Aksoy,İbrahim Bulut oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kültür Turizm ve sanat Komisyonu üyelikleriteklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve sanat Komisyonu üyelikleriiçin yapılan açık oylamayla:

Mehmet Demirtaş,Günay Atun,Elif Bülbül, Muammer Biner,Emine Zeybek oybirliği ile seçilmişlerdir.

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleriteklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen 08.04.2009 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleriiçin yapılan açık oylamayla:

Şaban Sarıgülle,Haspi Kösemen, Fahri Meydan,İbrahim Elgin, Emine Okanalp oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 29- Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve Birlik meclisine 3 asil 2 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 26 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

29 Mart 2009 Mahalli İdareler seçimleri ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğimizin seçilmiş organlarının (Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı) görev dönemi sona erdiğinden, Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ve Birlik Tüzüğüne göre, birlik Başkanı ve Birlik Encümeni Birlik Meclisi tarafından seçilmektedir. Belediye Başkanları Birlik meclislerinin doğal üyeleri olduğundan, Birlik Meclisine katılmak üzere; Belediye Meclis üyeleri İlyas Şeker ve T.Metin Alan tarafından verilen takrir neticesinde Asil üyeliğe Mehmet Demirtaş, Ç.Devrim Yıldız, İbrahim Elgin, Yedek üyeliğe Temel Yılmaz, Kani Baştürk´ünseçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 30- Sağlıklı Kentler Birliğine 2 asil 2 yedek meclis üyesinin birlik meclisinde görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve69 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tüm vatandaşların eşit yaşam koşullarına sahip olduğu temiz çevresiyle düzenli alt yapısıyla ulaşımıyla yaşamaktan mutluluk duyacağı yaşanabilir,sağlıklı kentler yaratmak amacıyla Türkiye ´deki kentlerin deneyimlerini aktif olarak paylaşımları, ortak projeler geliştirmeleri ve Uluslararası düzeyde bir yapı kurulabilmeleri amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin öncülüğü ile 03.02.2005 tarihinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği kurulmuştur.

Anılan birliğin üyelik kriterleri şunlardır;

1- Sağlıklı Kentler Birlik Tüzüğü´nün ve Belfast Deklarasyonu ´nun kabulüne,

2- Biri Belediye Başkanı olmak üzere 2 asil ile 2 yedek üyenin birlik meclisinde görevlendirilmesine,

3-Sağlıklı Kentler Proje koordinatörü ´nün atanması, proje ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı Kentler Proje Ofisinin kurulmasına,

4- Şehir Sağlık profili´nin ve yıllık faaliyet programının hazırlanması, birlik Başkanlığına gönderilmek üzere yıllık raporlama yapılmasına,

5- Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanması ve üye kentlerle deneyimlerin paylaşılmasına ilişkin üyelik kriterlerinin yerine getirilmesine,

KARAR 31- Bekirpaşa Belediyesinin 13.03.2009 tarihli imar komisyon raporu ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Karadenizliler mahallesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında " Mutlak Tarım Arazisi" olarak gösterilen batıda Bıçkı Deresi, güneyde Durhasan Solaklar Yolu ile kuzeyde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/ 25000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Kalıcı Konut bağlantı yolunun devamı niteliğinde planlanan 40 metrelik imar yolu arasında kalan takriben 27.5 hektarlık alanın, bölgede mevcut yerleşmelerin bulunması dolayısıyla tarımsal amaçlı kullanılamadığından " Konut Alanı" olarak planlanması yönünde "Kamu Yararı Kararı" alınması konusundaki imar komisyonu raporunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 32- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı İzmit Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 876 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KARAR 33- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı Kuruçeşme Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 879 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KARAR 34- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı Bekirpaşa Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 877 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KARAR 35-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı Alikahya Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 880 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KARAR 36- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı Akmeşe Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 878 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: