Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.05.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 40-  Belediyemiz, Yenimahalle, G23b.23c.4b ve G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan 1021 ada 104 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 20.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     

Belediyemiz, Yenimahalle, G23b.23c.4b ve G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan 1021 ada 104 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin,  Belediye meclis üyeleri, (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Meclis üyeleri  (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL Ali YILMAZ) ´ın  oyları ile  uygun görülmemekle reddine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 41- İzmit- Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.25b.1a Uygulama İmar Planı Paftası, 116 ada, 4 nolu parselin kuzeybatı ve güneybatı cephelerindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreden 3 metreye düşürülerek yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.04.2012 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz, Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.25b.1a Uygulama İmar Planı Paftası, 116 ada, 4 nolu parselin kuzeybatı ve güneybatı cephelerindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreden 3 metreye düşürülerek yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, mevcut caminin yeniden yapımı aşamasında uygun mimari, ölçek ve tasarımda yapılabilmesi için parselin yapı yaklaşma mesafelerinin Turan Güneş Caddesine cepheli kısmından değiştirilmeden 5 metre olarak kalması ve diğer cephelerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreden 3 metreye düşürülmesi şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle yeniden ifadelendirilmesi kamu yararı ve imar mevzuatı doğrultusunda tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 42- Yahyakaptan mahallesi, 4822 ada, 2 nolu parsel üzerindeki (Çağın Göz Hastanesinin güneyi) yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 20.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi nmeticesinde:

 

        Yahyakaptan mahallesi, 4822 ada, 2 nolu parsel üzerindeki (Çağın Göz Hastahanesinin Güneyi) yeni yapılan parka KINALI ASKER isminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR 43-   III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         

      III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli konusu  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 44-   Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 nolu , 1049 ada 73 nolu ve Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parseller imar planında ´konut alanı´ olarak ayrılmıştır. Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 (183,00 m2) ve 1049 ada 73 (204,00 m2) nolu parsellerin tamamının Turgut Mahallesi, 3519 ada, 8 nolu parselin 243/422 (243,00 m2) oranındaki hissesinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 nolu , 1049 ada 73 nolu ve Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parseller imar planında ´konut alanı´ olarak ayrılmıştır.  Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 (183,00 m2) ve 1049 ada 73 (204,00 m2) nolu parsellerin tamamının , Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parselin 243/422 (243,00 m2) oranındaki hissesinin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere üç adet parselin alınması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.