Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.07.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 63- İzmit-Cedit Mahallesi, G23b-24c-1c uygulama imar planı paftası 460 ada, 41-43-49-50 nolu parsellerin bulunduğu alanda yeni imar yolu düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.06.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit- Cedit mahallesi sınırları içersinde yer alan Maslak Sokaktan, hizmet araçlarının Şeyh Akif Caddesini kullanarak giriş- çıkışlarını yapabilmeleri amacıyla, 41-49-50 ve 85 nolu parsellerin bulunduğu alanda yol bağlantısı güzergahı seçilerek yeni bir imar yolu hattının oluşturulduğu belirlenmiştir. Belirlenen yol güzergahının topoğrafik yapı, yapıların fiziki durumu ve bölgede yaşayan vatandaşların talepleri göz önünde bulundurularak oluşturulduğu anlaşılmıştır.Ancak önerilen yol kesitinin ve güzergahının taşıt kullanımına uygun manevra alanı ve bağlantı noktası çözümüne yönelik uygun mekanlar sağlamadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda; İzmit- Cedit Mahallesi sınırları içersinde yer alan Maslak Sokağın Şeyh Akif Caddesine hizmet taşıtlarının da kullanabileceği bir bağlantının oluşturulabilmesi amacıyla önerilen yol semasının 460 ada 40,39,38ve 36 nolu parselleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile çözümlenmesinin araç ulaşımının sağlanmasına uygun eğim oranının ve bağlantı noktasının oluşturulmasında daha uygun bir düzenleme olacağı görüşüne varılmıştır. Ayrıca bu düzenlemeyle acil durumlar için ( İtfaiye ve Ambulans araçlarının girmesi için ) olanak sağlanmaya çalışılmıştır.Bu görüş kapsamında 36 ve 38 nolu parsellerin bulunduğu alanda bir meydan oluşturulması suretiyle şekillenen imar planı değişikliği teklifi uygun görülmüekle kabulüne oybirlği ile karar verildi.

KARAR 64- 28 Haziran İzmitin Kurtuluşu etkinliğinin daha etkili yapılması için gerekli çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 20.06.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakaresi neticesinde:

28 Haziran İzmitin Kurtuluşu etkinlikleri dahilinde,27.06.2008 tarihinde Fahri Seyrek Resim sergisinin düzenlenmesine, 27.06.2008 tarihinde Fener alayı düzenlenmesineve etkinliğeMisafir yabancı ekiplerinin yönlendirilmesine, 23-30 Haziran tarihinde Okulların Folklör guruplarının fener alayına katılımının sağlanmasına, 27.06.2008 tarihinde Pişmaniye Çekimiine, 28.06.2008 tarihindeMevlüt okunmasına ve Pilav dağıtımına, 28.06.2008 tarihinde arkeoloji bahçesindeOda Orkestrası gösterisininyapılması, uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARA 65- İzmit Belediyesi tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.06.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi tarafından yeni yapılan parklara ,Cedit Mahallesi Kurtuluş sokaktaki parka Kurtuluş parkı, Orhan mahallesindeki Namazgah sokaktaki parka Namazgah parkı, Serdar mahallesi Tepe sokaktaki parka Şehit As Teğmen İlyas Bayraktutar parkı , Şirintepe Mahallesi Cömert sokaktaki parka Spor adamı Bünyamin Akman parkı , Şirintepe mahallesi Şahin tepesi sokaktaki parka şahin Tepesi Parkı, Yeni mahalle Hülya sokaktaki parka Akif terzi Parkı,Yeni mahalle İlhan Sokaktaki Parka Kolaylı çocuk parkı ismi verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 66- Kene ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Çevre sağlık komisyonunun 24.06.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kene ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi konusunda İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ve Tarım İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde halkı bilinçlendirmek amaçlı broşür basılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 67- Kapalı düğün salonlarında patlayıcı, parlayıcı veyanıcı maytapların kullanılması ile ilgili Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice , Belediye Meclis Üyesi Gülcan Kocabıyık tarafından verilen 08.07.2008 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kapalı düğün salonlarında patlayıcı ,parlayıcı ve yanıcı maytapların kullanılmasının yasaklanmasına, kullanan düğün sahiplerine Kabahatler Kanununa göre 500 YTL paracezası verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.