Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

09.05.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 61- Mülkiyeti Belediyemize ait Durhasan ( Alikahya Fatih Mahallesi)   164 ada 18 nolu cinsi arsa olan  712.77 m2 lik parselin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre  Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Durhasan ( Alikahya Fatih Mahallesi)   164 ada 18 nolu cinsi arsa olan  712.77 m2 lik parselin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre  Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 62-  İzmit Belediyesi 2010 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

A- 22010 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

 

                    2010 Mali yılı gelir bütçesi 87.500.000,00 TL olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması  tablosundaki  2.500.000,00 TL  kaynaklar karşılık   gösterilmek suretiyle borçlanılarak 90.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 24.819.015,90  TL 2011 Mali yılına devrolmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

9.676.624,95

30.227.586,03

39.904.210,98

27.756.476,90

38.222,87

27.718.254,03

12.147.734,08

69,46%

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

1.631.052,97

4.819.618,48

6.450.671,45

4.658.893,26

49.770,40

4.609.122,86

1.791.778,19

71,45%

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0

1.540.897,14

1.540.897,14

1.538.530,88

12.774,68

1.525.756,20

2.366,26

99,02%

05

DİĞER GELİRLER

8.709.183,19

37.771.507,23

46.480.690,42

35.638.518,91

36.920,08

35.601.598,83

10.842.171,51

76,59%

06

SERMAYE GELİRLERİ

56.258,67

640.653,39

696.912,06

661.946,20

125.000

536.946,20

34.965,86

77,05%

 

TOPLAM

20.073.119,78

75.000.262,27

95.073.382,05

70.254.366,15

262.688,03

69.991.678,12

24.819.015,90

73,62%

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0,00

0

398.686,05

-398.686,05

0,00

0

 

TOPLAM

20.073.119,78

75.000.262,27

95.073.382,05

70.254.366,15

661.374,08

69.592.992,07

24.819.015,90

73.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010 yılı Kesin hesabında Belediye gelirleri kalemlerinden Emlak vergisi, Eğlence vergisi, Çevre Temizlik vergisi ve

 para cezaları tahakkuka bağlı alacaklardan olduğu, tahsilatlarının  %69,46 olarak gerçekleştiği gözlenmiştir.

 

 2010 Gelir Bütçesinin toplam tahsilat oranı %73,19 dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

B- 2010 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2010 Mali yılı Gider bütçesine toplam 90.000.000,00 TL ödenek konulmuş 2009 yılından

3.006.230,72 TL  devretmiş olup, toplam  93.006.230,72 TL ödenek  elde

 edilmiştir.31.469.562.88 TL ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 yılı içerisinde 80.293.066,41 TL harcama yapıldığı 7.704.265,70 TL imha edilerek

5.008.898,61 TL 2011 yılına devrolmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46.41.67. İZMİT BELEDİYESİ

01-01-2010 / 31-12-2010 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU      (4.DÜZEY )

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN      (YTL )

İMHA            (YTL )

2011 YILINA DEVİR    (YTL )

I

II

III

IV

V

46

41

67

02

 

ÖZEL KALEM MD 

1.351.183,57

1.133.912,65

 

46

41

67

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

1.254.797,63

15.736,70

0,00

46

41

67

13

 

DESTEK HİZMETLERİ  ( SATINALMA )

467.552,56

134.482,65

0,00

46

41

67

20

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

86.445,83

1.394,00

0,00

46

41

67

23

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.684.010,76

322.900,22

3.620.238,40

46

41

67

24

 

HUKUK İŞLERİ MD 

329.458,96

59.675,12

0,00

46

41

67

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

2.808.284,26

59.269,82

0,00

46

41

67

26

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

318.366,38

127.092,04

0,00

46

41

67

30

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

583.993,05

105.665,22

 

46

41

67

31

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

4.094.625,28

181.848,15

0,00

46

41

67

32

 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

43.068,90

11.100,00

 

46

41

67

33

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

22.455.884,47

602.265,62

0,00

46

41

67

34

 

GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

46.077,68

0,00

 

46

41

67

35

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.787.625,11

415.229,59

0,00

46

41

67

36

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

299.760,54

35.906,00

 

46

41

67

37

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

4.645.903,10

341.890,96

0,00

46

41

67

38

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

5.094.682,75

1.083.526,65

0,00

46

41

67

39

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

576.526,32

15.874,00

0,00

46

41

67

40

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

619.295,57

2.394,00

 

46

41

67

41

 

TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

14.537.489,15

843.256,59

1.388.660,21

46

41

67

42

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6.568.575,40

15.114,41

 

46

41

67

43

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

602.138,10

104.916,52

 

46

41

67

44

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

356.474,18

152.652,49

 

46

41

67

45

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

3.680.846,86

1.938.162,30

0,00

GİDERLER TOPLAMI

80.293.066,41

7.704.265,70

5.008.898,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46.41.67. İZMİT BELEDİYESİ

 

01-01-2010 / 31-12-2010 TARİHLERİ ARASI

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

 

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                                 ( I.DÜZEY )

 

HARCAMA TÜRLERİ

2010 BÜTÇE      A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A            %

TOPLAM GİDERE ORANI B   /     TOPLAM GİDER            %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

32.889.150,00

31.370.014,13

95,4%

39,07%

02

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

6.172.550,00

5.922.312,00

95,9%

7,38%

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

21.936.900,00

27.944.485,17

127,4%

34,80%

04

Faiz Giderleri

150.000,00

353.254,40

235,5%

0,44%

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

18.187.000,00

10.171.185,76

55,9%

12,67%

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

05

Cari Transferler

3.890.400,00

4.531.814,95

116,5%

5,64%

07

Sermaye Transferleri

 

 

 

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

08

Borç Verme

4.000,00

 

0,0%

0,00%

09

Yedek Ödenek

6.770.000,00

 

 

 

2010 GİDER BÜTÇESİ

90.000.000,00

80.293.066,41

89,21%

100,00%

 

 

 İzmit Belediyesi 2010 yılı kesin hesabının tümü uygun görülmekle  kabulüne oybirliği le karar verildi. 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                Katip                                              Katip