Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

09.05.2017 Tarihi 2. Birleşim Kararları

KARAR

---------------------           

 

 KARAR 40-  2016 yılı Kesin hesab Cetvelleri  ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 08.05.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

A- 2016 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :                                                                                                       

2016 Mali yılı gelir bütçesi 165.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı  31.699.027,07  TL

2017 Mali yılına devrolmuştur.

 Açık ve fazlanın Finansmanı tablosunda öngörülen 15.000.000,00 TL nin 2016 yılı devir,  fişinde 102 Banka mevcudunun 21.785.809,83 TL olarak gerçekleşmiştir.                                                                                                                

2016 Gelir bütçesinde öngörülen 165.000.000,00 TL lik tahmin 170.212.664,10 TL olarak %103,15 oranında gerçekleşmiştir.                                                                                                        

2016  Gelir tahsilatı 165.670.094,46 TL olarak gerçekleşmiş olup, tahsilatın bütçeye oranı %100,41 dir.                                                                                                 

2016 yılı Gelir tahsilatın  tahakkuka oranı ise %83,51 olarak gerçekleşmiştir.                                                                                                                     

2016 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı (  Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

B- 2016 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2016 Mali yılı Gider bütçesine toplam 180.000.000,00 TL ödenek konulmuş olup

46.984.319,52 ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

2016 yılı içerisinde 171.860.366,57 TL harcama yapılmış olup,kalan 8.139.633,43 TL lik ödenek imha  edilmiştir.

 46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

01-01-2016 / 31-12-2016 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU      (4.DÜZEY )

 

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN       (TL )

İMHA                 (TL )

2017 YILINA DEVİR     (TL )

I

II

III

IV

V

46

41

15

02

 

ÖZEL KALEM MD 

1.359.479,50

219.286,48

0,00

46

41

15

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

24.818.903,06

162.983,24

0,00

46

41

15

10

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

1.581.086,57

53.942,58

0,00

46

41

15

13

 

DESTEK HİZMETLERİ  ( SATINALMA )

710.275,88

21.122,95

0,00

46

41

15

20

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

348.574,32

 

0,00

46

41

15

23

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.035.583,40

212.053,67

0,00

46

41

15

24

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

681.403,02

28.175,36

0,00

46

41

15

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

1.906.697,39

71.940,63

0,00

46

41

15

30

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

781.882,05

141.689,00

0,00

46

41

15

31

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

5.302.590,86

1.188.056,75

0,00

46

41

15

32

 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

26.248.884,68

751.115,32

0,00

46

41

15

33

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

25.509.352,39

 

0,00

46

41

15

35

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2.451.609,98

148.390,02

0,00

46

41

15

36

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

57.267,36

142.732,64

0,00

46

41

15

37

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

10.988.876,40

1.511.123,60

0,00

46

41

15

38

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

8.440.313,80

1.759.686,20

0,00

46

41

15

39

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

652.203,83

297.796,18

0,00

46

41

15

40

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.839.584,38

31.442,36

0,00

46

41

15

41

 

TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

32.476.428,96

 

0,00

46

41

15

42

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9.728.788,72

188.905,03

0,00

46

41

15

43

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

955.376,14

344.623,86

0,00

46

41

15

44

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.083.643,88

61.266,40

0,00

46

41

15

45

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

5.101.268,14

448.731,86

0,00

46

41

15

46

 

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

284.977,49

347.328,74

0,00

46

41

15

47

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

515.314,37

7.240,56

0,00

GİDERLER TOPLAMI

171.860.366,57

8.139.633,43

0,00

 

2016 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı (  Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

01-01-2016 / 31-12-2016 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                               ( I.DÜZEY )


2016 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı (  Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

MUHALEFET ŞERHİ:

   

2016 Yılı Gelir tahsilatın tahakkuka oranı % 83.51 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran bütçe tahminlerine göre düşük gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Her yıl gelecek yıla devreden tahakkuk artarak devam etmektedir. 2017 yılına devreden tahakkuk artığı 31.699.027,07 TL. Yani bir önceki yıla göre 3,5 milyonluk bir artış söz konusudur. Bu artış bütçe disiplinini de  bozmaktadır.

    2016 yılı yatırım harcamalarının oranı % 26,40 olarak gerçekleşmiştir. Kaynakların kullanılması tercihen yatırıma yönelik planlanmadığı görülmektedir.

     2016 Yılı Kesin Hesap Cetveli incelendiğinde oransal olarak harcamalarının doğru kaynaklara kullanılmadığını görüyoruz.

     Bu nedenlerden ötürü 2016 Yılı Kesin Hesap Cetveli görüşmelerinde komisyon kararına red oyu veriyor, muhalefet şerhi koyuyoruz.

:

 

     
         

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip