Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

11.05.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 45-  İzmit Belediyesi 2011 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun10.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

A- 2011 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

                    2011 Mali yılı gelir bütçesi 90.000.000,00 TL olup Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki 2.000.000,00 TL kaynaklar karşılık gösterilmek üzere borçlanılarak 92.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı  18.069.611,31 TL 2012 Mali yılına devrolmuştur.

                   
 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

12.147.734,08

34.586.498,48

46.734.232,56

34.525.538,68

227.391,65

34.298.147,03

12.208.693,88

73,39%

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

1.791.778,19

11.616.947,00

13.408.725,19

11.226.155,01

72.126,33

11.154.028,68

2.182.570,18

83,18%

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2366,26

2.573.874,18

2.576.240,44

2.576.240,44

1.125,00

2.575.115,44

0,00

99,96%

05

DİĞER GELİRLER

10.842.171,51

34.634.292,97

45.476.464,48

41.896.596,79

20.229,04

41.876.367,75

3.579.867,69

92,08%

06

SERMAYE GELİRLERİ

34.965,86

4.716.553,35

4.751.519,21

4.653.039,65

131.150

4.521.889,65

98.479,56

95,17%

 

TOPLAM

24.819.015,90

88.128.165,98

112.947.181,88

94.877.570,57

452.022,02

94.425.548,55

18.069.611,31

83,60%

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0,00

0

20.300,52

-20.300,52

0,00

0

 

TOPLAM

24.819.015,90

88.128.165,98

112.947.181,88

94.877.570,57

472.322,54

94.405.248,03

18.069.611,31

83,58%

   

 

           

 

                   

    2011 yılı Kesin hesabında Belediye gelirleri kalemlerinden Emlak vergisi, Eğlence vergisi, Çevre Temizlik vergisi ve

 para cezaları tahakkuka bağlı alacaklardan olduğu, tahsilatlarının  %73,39 olarak gerçekleştiği gözlenmiştir.

 

    2011 Gelir Bütçesinin toplam tahsilat oranı %83,58 dir. 

2011 Yılı Gelir Kesin hesabının ( Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Şahsuvar MARUL,  Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Meclis üyeleri Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ´ın kabul oyları ile) kabulüne  oyçokluğu ile karar verildi.

B- 2011 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2011 Mali yılı Gider bütçesine toplam 92.000.000,00 TL ödenek konulmuş 2010 yılından 5.008.898,61.-TL. Devretmiş

olup, toplam  97.008.230,72 TL ödenek  elde edilmiştir.38.401.673,15 TL. ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

 

2011 yılı içerisinde 96.412.142,85 TL harcama yapıldığı 4.594.97 TL imha edilerek 592.160,79 TL. 2012 yılına devrolmuştur.

 
                 

 46.41.67. İZMİT BELEDİYESİ

01-01-2011 / 31-12-2011 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU     (4.DÜZEY )

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN      (TL )

İMHA                (TL )

2012 YILINA DEVİR     (TL )

I

II

III

IV

V

46

41

67

02

 

ÖZEL KALEM MD

1.381.417,12

4.594,97

 

46

41

67

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD

1.201.400,53

0,00

0,00

46

41

67

13

 

DESTEK HİZMETLERİ  ( SATINALMA )

494.978,97

0,00

0,00

46

41

67

20

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

128.271,09

0,00

0,00

46

41

67

23

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

10.901.165,89

0,00

592.160,79

46

41

67

24

 

HUKUK İŞLERİ MD

455.935,88

0,00

0,00

46

41

67

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

3.206.654,81

0,00

0,00

46

41

67

26

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

688.120,61

0,00

0,00

46

41

67

30

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

559.583,19

0,00

 

46

41

67

31

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

4.287.436,69

0,00

0,00

46

41

67

32

 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

0,00

 

46

41

67

33

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

29.762.434,14

0,00

0,00

46

41

67

34

 

GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

51.727,42

0,00

 

46

41

67

35

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.918.909,07

0,00

0,00

46

41

67

36

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

579.575,32

0,00

 

46

41

67

37

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.250.777,90

0,00

0,00

46

41

67

38

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

7.041.409,92

0,00

0,00

46

41

67

39

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

639.010,23

0,00

0,00

46

41

67

40

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.081.387,44

0,00

 

46

41

67

41

 

TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

14.477.678,55

0,00

0,00

46

41

67

42

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6.717.782,88

0,00

 

46

41

67

43

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

807.902,00

0,00

 

46

41

67

44

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

510.133,55

0,00

 

46

41

67

45

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

4.268.449,65

0,00

0,00

GİDERLER TOPLAMI

96.412.142,85

4.594,97

592.160,79

 

2011 Yılı Gider kesin hesabının ( Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Şahsuvar MARUL,  Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Meclis üyeleri Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY Ali YILMAZ´ın kabul oyları ile) kabulüne  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  

 

 

 

 

 46.41.15 İZMİT BELEDİYESİ

 

01-01-2011 / 31-12-2011 TARİHLERİ ARASI

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

 

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                                 ( I.DÜZEY )

 

HARCAMA TÜRLERİ

2011 BÜTÇE      A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A            %

TOPLAM GİDERE ORANI B /         TOPLAM GİDER            %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

29.882.239,20

27.024.749,78

90,4%

28,03%

02

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

5.676.221,00

5.057.058,54

89,1%

5,25%

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

30.075.200,00

37.854.851,27

125,9%

39,26%

04

Faiz Giderleri

210.000,00

1.911.200,75

910,1%

1,98%

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

16.635.587,51

18.426.256,54

110,8%

19,11%

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

05

Cari Transferler

6.255.752,29

6.138.025,97

98,1%

6,37%

07

Sermaye Transferleri

 

 

 

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

08

Borç Verme

5.000,00

 

0,0%

0,00%

09

Yedek Ödenek

3.260.000,00

 

 

 

2011 GİDER BÜTÇESİ

92.000.000,00

96.412.142,85

104,80%

100,00%

 

 2011  Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırması ve gerçekleşme oranının ( Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Şahsuvar MARUL,  Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Meclis üyeleri Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY Ali YILMAZ´ ın kabul oyları ile) kabulüne  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

 

 

 

KARAR 46- Belsa Plaza Yönetimi ile kurumumuz arasında aidat borcuna ilişkin görülmekte olan davaların sulh ile sonuçlandırılması  için 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve Encümene Yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonun  10.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      

        Belsa Plaza Yönetiminin Belediyemiz aleyhine ödenmeyen aidatlarla ilgili Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi E: 2010/1009 - 2010/1010 - 2010/1011 nolu davaların, dava süresince hesaplama miktarının düzeltilerek anlaşma sağlandığı gerekçesiyle 5393 sayılı kanunun (h) maddesine göre sulh ile tasfiyesi komisyonda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi istenmektedir.

            Ağustos 2009 tarihinde Belediyemizin ödemesi gereken aidata esas teşkil eden arsa payı 6561 iken , 9318 den hesaplanmış bu durum Ocak 2011 de Belsa Plaza Yönetimi ile uzlaşılarak düzeltilmiştir. Bu tarihler arasındaki hesaplamalarda geçmişe dönük yeniden düzenlenmiştir.

            Belsa Plaza Yönetimi ile anlaşılan ve Belediyemizce kullanılan yerlerin arsa payı üzerinden hesaplama yapmak üzere Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin E: 2010/1009 - 2010/1010 - 2010/1011 nolu davalarının sulh ile tasfiyesi konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.