Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

12.04.2014 Tarihli Meclis Kararı

K A R A R

                                                       

                                                      =============

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN            Hayrettin ÜNLÜ      Hüseyin POLATTİMUR                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                      =============

 

 

KARAR 22-  Meclis I. ve II. Başkan Vekilliğine üye seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II. Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis I. ve II. Başkan vekilleri seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde:

Meclis I. Başkan Vekilliğine  İbrahim ELGİN 38 oy, Meclis II. Başkan Vekilliğine Ersin ALBAYRAK 38 oy almak sureti ile oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN          Güzin TAŞTEKİN                         Hüseyin POLATTİMUR  İzmit Belediye Başkanı                    Katip                                                     Katip

 

Dr.Nevzat DOĞAN                   Güzin TAŞTEKİN                Hüseyin POLATTİMUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                     =============

 

 

KARAR 25-         Marmara Belediyeler Birliği tüzüğü kabul edilerek Birliğe üye olunmasına,  temsilen  Belediye Başkanları Birlik meclislerinin doğal  üyeleri olduğundan, Asil üyeliğe  Nevzat TEKİNSAV, Özcan ÖZER, Yedek üyeliğe Yaşar KESKİN ve İsmail KAMIŞ´ın üyeliklerinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

  

 

Dr.Nevzat DOĞAN                  Güzin TAŞTEKİN                  Hüseyin POLATTİMUR

Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer" hükmü gereğince; Tarihi Kentler Birliği Meclis üyelerimizin görev süresi, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimi ile sona ermiş olup, Birlik Tüzüğü´nün Belediyelerin Birlik Meclisi´nde temsil edilmeleri başlıklı 9. Maddesinde belirtilen "Belediyeler, Birlik Meclisi´nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler..." hükmü doğrultusunda, Belediyemizin Tarihi Kentler Birliği´ne üye olmasına ve belediyemizi Tarihi Kentler Birliğinde temsil edecek tabi üye olan Belediye Başkanımız dışında Belediye Meclis üyeleri  Güzin TAŞTEKİN asil üye, Emine OKANALP yedek üye olarak seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr.Nevzat DOĞAN                  Güzin TAŞTEKİN                 Hüseyin POLATTİMUR

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                   Güzin TAŞTEKİN                Hüseyin POLATTİMUR

Dr.Nevzat DOĞAN                 Güzin TAŞTEKİN                   Hüseyin POLATTİMUR

İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, 3511 ada 13 nolu parsel ile aynı şahıs mülkiyetindeki 4278 ada 9 nolu parselde önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 13.03.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 söz konusu parsel malikleri tarafından ALADAĞ İMAR PLANLAMA´ya hazırlatılan İzmit Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları 3511 ada 13 nolu parselin "5/A-3/3" ve "0.30/0.90" yapılaşma koşuluna sahip "Konut Alanı", 4278 ada 9 nolu parselin ise "3/A-4/-" yapılaşma koşuluna sahip "Konut Alanı" kullanımında kaldığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, 3511 ada 13 nolu parselin kuzeydoğusunda yer alan ve mevcutta kot farkı dolayısıyla yol olarak kullanılamayacak yol boşluğunun konut alanına dahil edilmesi ve karşılığında 4278 ada 9 nolu parselin tamamının park alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan, aksine donatı artışı öngören 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                      =============

 

 

 

KARAR 30-  

Dr.Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN               Hüseyin POLATTİMUR

Alikahya,  Fatih Mahallesi 708 ada, Sancar Sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi 

Dr.Nevzat DOĞAN                  Güzin TAŞTEKİN                  Hüseyin POLATTİMUR

Belediyemiz tarafından yeni yapılan  Tepeköy, Yeşilova, Körfez mahallelerindeki parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 21.03.2014 tarihli raporu 

Dr.Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN               Hüseyin POLATTİMUR

 

 

 

Meclis I. Başkan Vekili                        Katip                                             Katip