Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

12.05.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 53- Stratejik planlama kriteri teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2007 yılında Belediyemiz stratejik planlaması hazırlanırken 06 05 03-00 nolu dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek, etkinlik ve aktiviteler düzenlemek hedef değeri içerisinde sosyal yardım işleri birimine ait 06 05 03 04- 00 nolu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çamaşır Yıkama Merkezi Açmak kriteri eklenmiştir.

Çalışma öğrencilere her ay en fazla 3 kez yıkama hakkı ve her bir defasında en fazla 3 kilo çamaşır yıkanması hakkı tanınacağı şeklinde planlanmış olup, Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyacın ve talebin yoğunluğunun belirlenebilmesi ve belediyemiz bünyesinde bir çamaşır yıkama merkezi açılmasına gerek olup olmadığının anlaşılabilmesi için pilot çalışma yapılması planlandı Nisan ayında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşler Daire Başkanlığı ile yazışma yapılarak konu hakkında bilgi verildiği ve yerel basında konu hakkında haber yapılarak duyurusu yapıldığı halde günümüze kadar hiç talep alınamamıştır. Bu sebeple çalışma hayata geçirilmediğinden, 2008 yılı itibariyle Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çamaşır Yıkama Merkezi açılması hedefinin stratejik plandan çıkarılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 54- Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 30.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldi şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 55-  2007 yılı Kesin Hesabı ile ilgili Bütçe Komisyonunun 09.05.2008 tarihli raporu

okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

 

A- 2007 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

2007 Mali yılı gelir bütçesinde gelirler toplamı 44.675.000,00.-YTL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup,

gelir tahakkuku artığı 7.768.742,97.-YTL. 2008 Mali yılına devrolmuştur.

 

 

 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilat

    Tan

Yılı

Gelecek

Tah

sil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

VERGİ GELİRLERİ

5.266.817,39

8.000.015,85

13.266.833,24

8.844.664,58

10.472,94

8.834.191,64

4.422.168,66

66,59

03

 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

439.518,79

1.423.961,11

1.863.479,90

1.609.118,11

1.838,22

1.607.279,89

254.361,79

86,25

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0

382.714,67

382.714,67

382.714,67

0

382.714,67

0

100

05

DİĞER GELİRLER

1.061.630,10

13.271.279,39

14.332.909,49

11.244.198,47

2.067,49

11.242.130,98

3.088.711,02

78,44

06

SERMAYE GELİRLERİ

0.00

7.459.851,30

 

7.459.851,30

7.456.349,80

0

 

7.456.349,80

3.501,50

99,95

 

TOPLAM

6.767.966,28

30.537.822,32

37.305.788,60

29.537.045,63

14.378,65

29.522.666,98

7.768.742,97

79,14

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0

0

5.872,68

-5.872,68 

0

0

 

TOPLAM

 

6.767.966,28

30.537.822,32

37.305.788,60

 

29.537.045,63

20.251,33

29.516.794,30

7.768.742,97

79,12

 

2007 yılı Kesin hesabında Belediye gelirleri kalemlerinden İlan ve Reklam vergisi, Eğlence vergisi ve

Çevre temizlik vergisi ile para cezaları tahakkuka bağlı alacaklardan olduğu, fakat tahsilat- 

larının düşük oranlarda gerçekleştiği gözlenmiştir.

 

     Bu tür alacakların 6183 sayılı amme alacakları kanunu kapsamında olduğundan ala- 

cakların bir an önce tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

B- 2007 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2007 Mali yılı Gider bütçesine toplam 44.675.000,00.-YTL ödenek konulmuş 2006 yılından

711.639,87.-YTL  devretmiş olup, toplam 45.386.639,87.-YTL ödenek elde

 edilmiştir. 9.931.259,72.-YTL ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bütçe harici ödeme yapılmayıp verilen ödeneklerin yerinde harcandığı giderlerin gerçek

gereksinme karşılığı olduğu ve giderin kanuniliği ilkesine uygun tahakkuk yapılarak yıl

içerisinde 32.458.358,85.-YTL harcama yapıldığı, 11.702.642,42.-YTL imha edilerek,

1.225.638,60.-YTL 2008 yılına devredilmiştir.

 

  

 46.41.67. SARAYBAHÇE BELEDİYESİ

01-01-2007/31-12-2007 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU      (4.DÜZEY )

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN       (YTL )

İMHA            (YTL )

2008 YILINA DEVİR     (YTL )

I

II

III

IV

V

46

41

67

02

 

ÖZEL KALEM MD 

885.061,39

169,690,87

0,00

46

41

67

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

249.308,73

182.931,65

0,00

46

41

67

09

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZ. (ÖZÜRLÜLER) MD 

       83.433,00        

   154.598,50

0,00

46

41

67

12

 

DESTEK HİZMETLERİ ( SATINALMA)

       17.947,75

     4.489,99

0,00

46

41

67

18

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

56.011,36

155.124,64

0,00

46

41

67

20

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

30.253,54

3.417,16

0,00

46

41

67

23

 

 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

94.275,33

5.251,25

0,00

46

41

67

24

 

HUKUK İŞLERİ MD 

253.137,66

5.804,75

0,00

46

41

67

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ. MD 

1.331.929,71

349.621,83

0,00

46

41

67

30

 

FEN İŞLERİ MD 

9.438.130,20

3.718.502,98

0,00

46

41

67

31

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.171.381,01

2.610.953,77

1.225.638,60

46

41

67

32

 

İKTİSAT VE KÜŞAT MD 

60.380,92

1.229,25

0,00

46

41

67

33

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK  MD 

1.916.034,10

357.802,31

0,00

46

41

67

34

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD 

942.984,28

42.014,35

0,00

46

41

67

35

 

TEMİZLİK İŞLERİ VE ATIK KONTROL MD. 

9.283.565,08

1.175.944,56

0,00

46

41

67

36

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

2.080.277,03

1.082.043,99

0,00

46

41

67

37

 

EMLAK İSTİMLAK MD. 

395.391,52

773.376,81

0,00

46

41

67

38

 

KREŞ MD 

55.286,09

210.163,91

0,00

46

41

67

39

 

PARK VE BAHÇELER MD 

113.570,15

699.679,85

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİDERLER TOPLAMI

32.458.358,85

11.702.642,42

1.225.638,60

 

 

 46.41.67. SARAYBAHÇE BELEDİYESİ

01-01-2007/31-12-2007 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                                 ( I.DÜZEY )

YTL

HARCAMA TÜRLERİ

2007 BÜTÇE   A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A        %

TOPLAM GİDERE ORANI B/TOPLAM GİDER             %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

1

Personel Giderleri

14.312.505,94

13.516.375,41

94.44

41.64

2

Sos.Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

3.485.375,77

2.394.805,03

68.71

7,38

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

10.547.100,00

10.831.184,15

102.69

33.37

4

Faiz Giderleri

320.000,00

42.217,38

13.19

0.13

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

6

Sermaye Giderleri

9.094.700,00

3.838.797,46

42.21

11,83

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

5

Cari Transferler

2.463.318,29

1.834.979,42

74.49

5,65

7

Sermaye Transferleri

0

0

 

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

8

Borç Verme

2.000,00

0

 

 

9

Yedek Ödenek

4.450.000,00

0

 

 

2007 GİDER BÜTÇESİ

44.675.000,00

32.458.358,85

72,65

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeklindeki 2007 yılı Kesin Hesabı uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.