Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

20.05.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

Şeklindeki 2008 Yılı Gider Kesin Hesabı uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
 Alikahya Belediyesi 2008 Yılı Kesin Hesabının tümünün kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 44- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince Akmeşe  Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

A- 2008 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

2008 Mali yılı gelir bütçesinde gelirler toplamı 1.136.800,00 YTL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve  tahsilat bilgileri ile tahsil  oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 87.240.99 YTL 2009 Mali yılına devrolmuştur.

KARAR 39- İmar ve Bayındırlık komisyon isminin, İmar komisyonu ismi olarak değiştirilmesiteklifi ile ilgili Belediye Meclis üyesi T.Metin Alan tarafından verilen 06.05.2009 tarihli sözlü takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
İmar ve Bayındırlık komisyon isminin, İmar komisyonu olarak değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 40-  5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince  İzmit ( Saraybahçe )    Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

A- 2008 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

 

2008 Mali yılı gelir bütçesinde gelirler toplamı 39.755.000,00 YTL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve  tahsilat bilgileri ile tahsil  oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 10.358.422,93 YTL 2009 Mali yılına devrolmuştur.

 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

4.422.168,66

12.448.536,32

16.870.704,98

11.819.619,62

9.282,10

11.810.337,52

5.051.085,36

70,01

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

254.361,79

2.785.349,70

3.039.711,49

1.809.555,07

4.865,00

1.804.690,07

1.230.156,42

59,37

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0

481.952,32

481.952,32

481.952,32

70.001,62

411.950,70

0

85,48

05

DİĞER GELİRLER

3.088.711,02

14.554.546,49

17.643.257,51

13.566.076,36

3.394,37

13.562.681,99

4.077.181,15

76,87

06

SERMAYE GELİRLERİ

3.501,50

392.173,93

395.675,43

395.675,43

0

395.675,43

0,00

100,00

 

TOPLAM

7.768.742,97

30.662.558,76

38.431.301,73

28.072.878,80

87.543,09

27.985.335,71

10.358.422,93

72,82

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0

0

37.740,90

-37.740,90

0

0

 

TOPLAM

7.768.742,97

30.662.558,76

38.431.301,73

28.072.878,80

125.283,99

27.947.594,81

10.358.422,93

72,72

2008 yılı Kesin hesabında Belediye gelirleri kalemlerinden İlan ve Reklam vergisi, Eğlence vergisi ve Çevre temizlik vergisi ile para cezaları tahakkuka bağlı alacaklardan olduğu, fakat tahsilatlarının  düşük oranlarda gerçekleştiği gözlenmiştir.

Bu tür alacakların 6183 sayılı amme alacakları kanunu kapsamında olduğundan alacakların bir an önce tahsil edilmesi gerekmektedir.

2008 Yılı Gelir Kesin Hesabının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


İZMİT ( SARAYBAHÇE ) BELEDİYESİ

B- 2008 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2008 Mali yılı Gider bütçesine toplam 39.755.000,00 YTL ödenek konulmuş 2007 yılından 1.225.638,60 YTL  devretmiş olup, toplam  40.980.638.60 YTL ödenek  elde edilmiştir. 13.051.293.29 YTL ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

Bütçe harici ödeme yapılmayıp verilen ödeneklerin yerinde harcandığı giderlerin gerçek gereksinme karşılığı olduğu ve giderlerin kanuniliği ilkesine uygun tahakkuk yapılarak yıl içerisinde 37.354.714,73 YTL harcama yapıldığı, 1.859.258,09 YTL imha edilerek 1.766.665.78 YTL 2009 yılına devredilmiştir.

 46.41.67.İZMİT BELEDİYESİ 
 01-01-2008/31-12-2008 TARİHLERİ ARASI 
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU  (4.DÜZEY) 

 

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN (YTL )

İMHA            (YTL )

2009 YILINA

DEVİR (YTL )

I

II

III

IV

V

46

41

67

02

 

ÖZEL KALEM MD 

969.957,52

20.248,60

0,00

46

41

67

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

218.911,23

0,00

0,00

46

41

67

09

 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

261.109,23

12.657,62

0,00

46

41

67

12

 

DESTEK HİZMETLERİ (SATINALMA )

34.273,92

537,93

0,00

46

41

67

18

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

51.167,58

16.932,51

0,00

46

41

67

20

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

51.630,87

43.005,01

0,00

46

41

67

23

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

99.504,23

15.361,34

0,00

46

41

67

24

 

HUKUK İŞLERİ MD 

126.036,84

12.370,63

0,00

46

41

67

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ. MD 

1.491.493,80

32.684,98

0,00

46

41

67

30

 

FEN İŞLERİ MD 

10.382.580,97

69,99

0,00

46

41

67

31

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.957.238,68

50.590,60

1.766.665,78

46

41

67

32

 

İKTİSAT VE KÜŞAT MÜDÜRLÜĞÜ 

87.087,60

0,00

0,00

46

41

67

33

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.468.459,44

93.723,23

0,00

46

41

67

34

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.027.472,68

0,00

0,00

46

41

67

35

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

10.693.860,88

0,00

0,00

46

41

67

36

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

2.146.960,04

588.920,80

0,00

46

41

67

37

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1.859.010,32

493.421,83

0,00

46

41

67

38

 

KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ

139.549,64

285.736,88

0,00

46

41

67

39

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

288.409,26

192.996,14

0,00

GİDERLER TOPLAMI

37.354.714,73

1.859.258,09

1.766.665,78

46.41.67.İZMİT BELEDİYESİ 
01-01-2008/31-12-2008 TARİHLERİ ARASI 
          BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU  VE                                    GERÇEKLEŞME ORANLARI      (1.DÜZEY)                                   

HARCAMA TÜRLERİ

2008 BÜTÇE  A

HARCAMA

B

GERÇEK

 B/A %

TOPLAM GİDERE

ORANI B/TOPLAM

GİDER %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

1

Personel Giderleri

14.326.454,17

15.127.745,47

105,59

40,50

2

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

2.704.498,95

2.755.388,27

101,88

7,38

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

10.984.740,00

12.409.626,43

112,97

33,22

4

Faiz Giderleri

75.000,00

415.703,86

554,27

1,11

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

6

Sermaye Giderleri

5.639.095,63

4.361.979,24

77,35

11,68

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

5

Cari Transferler

2.610.211,25

2.284.271,46

87,51

6,12

7

Sermaye Transferleri

0

0

 

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

8

Borç Verme

2.000,00

0,00

0,00

 

9

Yedek Ödenek

3.413.000,00

0,00

0,00

 

2008 GİDER BÜTÇESİ

39.755.000,00

37.354.714,73

93,96

100,00


Şeklindeki 2008 Yılı Gider Kesin Hesabı uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
İzmit(Saraybahçe) Belediyesi 2008 Yılı Kesin Hesabının tümünün kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 41- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince  Kuruçeşme Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

A- 2008 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

2008 Mali yılı gelir bütçesinde gelirler toplamı 2.732.006,80 YTL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve  tahsilat bilgileri ile tahsil  oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk 302.736,04 YTL 2009 Mali yılına devrolmuştur.

 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

69.654,32

564.057,02

633.711,34

333.715,50

0,00

333.715,50

299.995,84

52,66%

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

0,00

530.389,47

530.389,47

530.389,47

0,00

530.389,47

0,00

100,00%

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0

72.614,00

72.614,00

72.614,00

0,00

72.614,00

0

100,00%

05

DİĞER GELİRLER

0,00

948.069,15

948.069,15

947.188,95

0,00

947.188,95

880,20

99,91%

06

SERMAYE GELİRLERİ

0,00

82.078,90

82.078,90

80.218,90

0

80.218,90

1.860,00

97,73%

 

TOPLAM

69.654,32

2.197.208,54

2.266.862,86

1.964.126,82

0,00

1.964.126,82

302.736,04

86,65%

 

2008 Yılı  Gelir Kesin Hesabının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
 

B- 2008 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

        2008 Mali yılı Gider bütçesine toplam 2.732.006,80 YTL ödenek konulmuş 924.485,99 YTL ekleme

ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

         Bütçe harici ödeme yapılmayıp verilen ödeneklerin yerinde harcandığı giderlerin gerçek gereksinme karşılığı olduğu ve giderlerin kanuniliği ilkesine uygun tahakkuk yapılarak yıl içerisinde 2.477.285,95 YTL harcama yapıldığı, 254.720,85 YTL imha edilmiştir.

46.41.65. KURUÇEŞME BELEDİYESİ
01-01-2008/31-12-2008 TARİHLERİ ARASI 
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU (4. DÜZEY)

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN      (YTL )

İMHA             (YTL )

2009 YILINA DEVİR    (YTL )

I

II

III

IV

V

46

41

67

02

 

ÖZEL KALEM MD 

227.018,99

110.841,01

0,00

46

41

67

18

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

47.384,83

31.795,17

0,00

46

41

67

24

 

HUKUK İŞLERİ MD 

2.316,21

17.935,79

0,00

46

41

67

30

 

FEN İŞLERİ MD 

1.400.052,81

42.057,59

0,00

46

41

67

31

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

71.373,78

8.702,22

0,00

46

41

67

35

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

682.360,13

6.239,87

0,00

46

41

67

36

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

46.779,20

37.149,20

0,00

GİDERLER TOPLAMI

2.477.285,95

254.720,85

0,00


 46.41.65. KURUÇEŞME BELEDİYESİ
01-01-2008/31-12-2008 TARİHLERİ ARASI 
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU VE 
GERÇEKLEŞME ORANLARI (1. DÜZEY)

HARCAMA TÜRLERİ

2008 BÜTÇE  A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A        %

TOPLAM GİDERE ORANI B/TOPLAM GİDER  %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

1

Personel Giderleri

1.052.882,00

1.229.409,48

116,77

49,63%

2

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

289.000,00

155.889,25

53,94

6,29%

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

536.118,80

406.219,36

75,77

16,40%

4

Faiz Giderleri

0,00

0,00

0,00

 

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

6

Sermaye Giderleri

713.100,00

649.346,47

91,06

26,21%

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

5

Cari Transferler

71.906,00

18.606,89

25,88

0,75%

7

Sermaye Transferleri

28000

17814,5

63,62

0,72%

D.

DİĞER

 

 

 

 

8

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

 

9

Yedek Ödenek

41.000,00

0,00

0,00

 

2008 GİDER BÜTÇESİ

2.732.006,80

2.477.285,95

90,68

100,00


Şeklindeki 2008 yılı gider kesin hesabı uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Kuruçeşme Belediyesi 2008 yılı kesin hesabının tümünün kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 42- 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince Bekirpaşa Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 1) GİDER BÜTÇESİ            :

 

            2008 Mali yılı tahmini gider bütçesine  34.400.000,00 YTL ödenek konulmuş olup 53.249,00 YTL geçen yıldan devir ödenek ve yılı içinde 6.293.039,28 YTL  eklenen ve eksilen aktarmalar ile birlikte toplam 34.453.249,00 YTL net bütçe ödeneğine ulaşılmıştır.Yıl içinde 27.316.677,25 YTL bütçe gider yapılmış olup 7.136.571,75 YTL ödenek iptal edilmiştir.Ertesi yıla ödenek devir etmemiştir.

            2008 Mali yılı gider bütçesi  % 79,29 olarak gerçekleşmiştir.

            2008 Mali yılı bütçe gider kesin hesap cetvelinde " bütçe gider toplamı " ile " iptal edilen ödenek toplamı " ve " ertesi yıla devreden ödenek " sütunlarında yer alan tutarlar toplamı " net bütçe ödeneği " toplamına eşitliği sağlanmıştır.

 

                                               01-01-2008 / 31-12-2008 TARİHLERİ ARASI

          BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU   

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN       (YTL )

 

I

II

III

IV

V

 

46

41

47

02

 

ÖZEL KALEM MD 

1.323.775,54

 

46

41

47

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

776.983,91

 

46

41

47

18

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

297.338,81

 

46

41

47

24

 

HUKUK İŞLERİ MD 

63.562,09

 

46

41

47

30

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2.876.769,03

 

46

41

47

31

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

469,707,81

 

46

41

47

32

 

FEN  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6.507.915,42

 

46

41

47

33

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

881.295,55

 

46

41

47

34

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.025.334,99

 

46

41

47

35

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1.962.962,40

 

46

41

47

36

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

5.034.849,25

 

46

41

47

37

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5.213.136,02

 

46

41

47

38

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

863.822,50

 

46

41

47

39

 

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

19.223,93

 

GİDERLER TOPLAMI

27.316.677,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-01-2008/31-12-2008 TARİHLERİ ARASI

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

 

Hesap

Ekonomik

BÜTÇE GİDERİ TÜRÜ

Cari Yıl (2008)

 

Kodu

I

II

III

IV

 

830 

1

 

 

 

PERSONEL GİDERLERİ 

10.344.811,99

 

830 

2

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

4.729.920,74

 

830 

3

 

 

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 

8.702.879,44

 

830 

5

 

 

 

CARİ TRANSFERLER 

1.316.961,53

 

830 

6

 

 

 

SERMAYE GİDERLERİ 

2.222.103,55

 

Genel Toplam

27.316.677,25

 

 

2008 Yılı Gider Kesin Hesabının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2 ) GELİR BÜTÇESİ                                   :

 

           

Belediyemiz 2008 Mali yılı gelir bütçesi ile 34.400.000,00 YTL tahmini gelir öngörülmüş olup 19.615.593,62 YTL tahsilat yapılmış 42.721,49 YTL tahsilattan red ve iadeler düşüldükten sonra 19.572.872,13 YTL net gelir elde edilmiş ve tahsilat oranı % 81.86 olarak gerçekleşmiştir.

 

 

46.41.47.BEKİRPAŞA BELEDİYESİ

01-01-2008/31-12-2008 TARİHLERİ ARASI

 

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

 

 

Hesap

Ekonomik Kod

GELİRİN TÜRÜ

Cari Yıl (2008)

Kodu

I

II

III

IV

V

800 

1

 

 

 

 

Vergi Gelirleri 

6.394.970,52

800 

3

 

 

 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

735.515,23

800 

4

 

 

 

 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 

30.848,86

800 

5

 

 

 

 

Diğer Gelirler 

10.094.496,20

800 

6

 

 

 

 

Sermaye Gelirleri 

2.359.762,81

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)

19.615.593,62

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER

 

810 

1

 

 

 

 

Vergi Gelirleri 

 

810 

3

 

 

 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

 

810 

4

 

 

 

 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 

 

810 

5

 

 

 

 

Diğer Gelirler 

 

810 

6

 

 

 

 

Sermaye Gelirleri 

 

810 

9

 

 

 

 

Red ve İadeler (-) 

42.721,49

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER TOPLAMI (B)

42.721,49

NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)

19.572.872,13

 

 Şeklindeki 2008 Yılı Gelir Kesin Hesabı uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Bekirpaşa Belediyesi 2008 Yılı Kesin Hesabının tümünün kabulüne oybirliği ile karar verildi.     

 

KARAR 43- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince Alikahya Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

A- 2008 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :
2008 Mali yılı gelir bütçesinde gelirler toplamı 11.459.546,00 YTL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve  tahsilat bilgileri ile tahsil  oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 2.238.618,55 YTL 2009 Mali yılına devrolmuştur.

 

 

A Ç I K L A M A

Bütçe ile

Tahmin Edilen

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

6.623.546,00

1.478.089,69

4.752.274,83

6.230.364,52

3.991.745,97

0,00

3.991.745,97

2.238.618,55

64,07%

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

324.000,00

 

24.133,70

24.133,70

24.133,70

0,00

24.133,70

0,00

100,00%

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

120.000,00

 

52.500,00

52.500,00

52.500,00

0,00

52.500,00

0,00

100,00%

05

DİĞER GELİRLER

3.582.000,00

 

2.403.857,19

2.403.857,19

2.403.857,19

0,00

2.403.857,19

0,00

100,00%

06

SERMAYE GELİRLERİ

120.000,00

 

3.083.014,17

3.083.014,17

3.083.014,17

0,00

3.083.014,17

0,00

100,00%

08

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

690.000,00

 

17.717,40

17.717,40

17.717,40

0,00

17.717,40

0,00

100,00%

 

TOPLAM

11.459.546,00

1.478.089,69

10.333.497,29

11.811.586,98

9.572.968,43

0,00

9.572.968,43

2.238.618,55

81,05%

 

 

2008 yılı Kesin hesabında Belediye gelirleri kalemlerinden Eğlence vergisi ve Çevre Temizlik vergisi  tahakkuka bağlı alacaklardan olduğu, fakat tahsilatlarının düşük oranlarda gerçekleştiği gözlenmiştir.

 

Bu tür alacakların 6183 sayılı amme alacakları kanunu kapsamında olduğundan alacakların bir an önce tahsil edilmesi gerekmektedir.

2008 Yılı Gelir Kesin Hesabının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


ALİKAHYA BELEDİYESİ

B- 2008 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2008 Mali yılı Gider bütçesine toplam 11.459.546,00 YTL ödenek konulmuş 2008 toplam ödenek 9.615.074,50 YTL  elde edilmiştir.2.980.949,62 YTL ekleme ve düşülme suretiyle aktarma yapılmıştır.

Bütçe harici ödeme yapılmayıp verilen ödeneklerin yerinde harcanıp giderin gerçek gereksinme karşılığı olduğu ve giderin kanuniliği ilkesine uygun tahakkuk yapılarak yıl içerisinde 9.615.074,50 YTL harcama yapılmıştır.1.847.328,50 YTL imha yapılıp 2009 yılına devir bulunmamaktadır.

 46.41.44.ALİKAHYA BELEDİYESİ 
 01.01.2008/ 31-12-2008 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL TABLOSU  

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN      (YTL )

İMHA            (YTL )

2009 YILINA DEVİR    (YTL )

I

II

III

IV

V

46

41

44

02

 

ÖZEL KALEM MD 

626.319,46

198.180,54

0,00

46

41

44

18

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

175.989,08

583.340,92

0,00

46

41

44

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ. MD 

430.034,26

15.305,74

0,00

46

41

44

30

 

FEN İŞLERİ MD 

7.504.795,29

858.062,33

0,00

46

41

44

31

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

718.885,36

182.617,28

0,00

46

41

44

36

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

159.051,05

9.821,69

0,00

GİDERLER TOPLAMI

9.615.074,50

1.847.328,50

0,00


46.41.44.ALİKAHYA BELEDİYESİ 
01-01-2008/31-12-2008 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU VE GERÇEKLEŞME ORANLARI     (1.DÜZEY)

 

HARCAMA TÜRLERİ

2008 BÜTÇE  A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A        %

TOPLAM GİDERE ORANI B/TOPLAM GİDER             %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

1

Personel Giderleri

2.715.080,00

2.161.680,62

79,62

22,48%

2

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

307.970,00

279.580,38

90,78

2,91%

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6.330.000,00

6.273.911,57

99,11

65,25%

4

Faiz Giderleri

10.000,00

1.174,80

11,75

0,01%

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

6

Sermaye Giderleri

755.000,00

59.754,89

7,91

0,62%

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

5

Cari Transferler

576.496,00

838.972,24

145,53

8,73%

7

Sermaye Transferleri

0

0

 

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

8

Borç Verme

 

0,00

0,00

 

9

Yedek Ödenek

765.000,00

0,00

0,00

 

2008 GİDER BÜTÇESİ

11.459.546,00

9.615.074,50

83,90

100,00%

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

93.291,41

180.140,43

273.431,84

186.190,85

0,00

186.190,85

87.240,99

68,09

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

0,00

68.761,23

68.761,23

68.761,23

0,00

68.761,23

0,00

100,00

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0

20.250,00

20.250,00

20.250,00

0,00

20.250,00

0

100

05

DİĞER GELİRLER

0,00

182.005,89

182.005,89

182.005,89

0,00

182.005,89

0,00

100,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

0,00

103.400,00

103.400,00

103.400,00

0

103.400,00

0,00

100,00

 

TOPLAM

93.291,41

554.557,55

647.848,96

560.607,97

0,00

560.607,97

87.240,99

86,53

2008 Yılı Gelir kesin Hesabının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


B- 2008 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2008 Mali yılı Gider bütçesine toplam 1.136.800,00 YTL ödenek konulmuş 276.739,80 YTL ekleme düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

Bütçe harici ödeme yapılmayıp verilen ödeneklerin yerinde harcandığı giderlerin gerçek gereksinme karşılığı olduğu ve giderlerin kanuniliği ilkesine uygun tahakkuk yapılarak yıl içerisinde 964.921.46 YTL harcama yapıldığı, 171.878,54 YTL imha edilmiştir.

 46.41.43 AKMEŞE BELEDİYESİ 
 01.-01.2008/ 31-12-2008 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU     (4.DÜZEY)

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN

(YTL )

İMHA

(YTL )

2009 YILINA

DEVİR (YTL )

I

II

III

IV

V

46

41

43

01

 

ÖZEL KALEM MD 

82.628,40

26.371,60

0,00

46

41

43

18

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

44.277,22

132.422,78

0,00

46

41

43

19

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

154.158,41

8.441,59

0,00

46

41

43

31

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

683.857,43

4.642,57

0,00

GİDERLER TOPLAMI

964.921,46

171.878,54

0,00

46.41.43 AKMEŞE BELEDİYESİ 
01-01-2008/ 31-12-2008 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU VE GERÇEKLEŞME ORANLARI  (1.DÜZEY )

HARCAMA TÜRLERİ

2008

BÜTÇE A

HARCAMA    

B

GERÇEK

B/A  %

TOPLAM GİDERE

ORANI B/TOPLAM

GİDER %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

1

Personel Giderleri

472.000,00

616.044,11

130,52

63,84

2

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

15.000,00

0,00

0,00

0,00

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

557.800,00

337.980,48

60,59

35,03

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

6

Sermaye Giderleri

5.000,00

0,00

0,00

0,00

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

5

Cari Transferler

66.000,00

10.896,87

16,51

1,13

D.

DİĞER

 

 

 

 

9

Yedek Ödenek

21.000,00

0,00

0,00

 

2008 GİDER BÜTÇESİ

1.136.800,00

964.921,46

84,88

100,00

 Şeklindeki 2008 Yılı Gider Kesin Hesabı uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Akmeşe Belediyesi 2008 Yılı Kesin Hesabının tümünün kabulüne oybirliği ile karar verildi.