Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

3.12.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 105- Belediyemiz sınırları içerisinde cadde ve sokakların vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işinde kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 7. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu araçlardan 1 adet küçük ve 1 adet büyük yol süpürge aracı alınabilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 20.11.2009 tarih ve 613 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz sınırları içerisinde cadde ve sokakların vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işinde kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 7. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu araçlardan 1 adet küçük ve 1 adet büyük yol süpürge aracı alınabilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 106-Araç Kiralama Hizmet Alımı teklifi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 19.11.2009 tarih ve 114 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesinde " Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park,bahçe,sera,refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük,temizlik,güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme , alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir" denilmektedir.

İlgili kanun hükmü gereğince (30 ay süreli) Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 107- 2010 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

2010 Yılı Tarife Cetvelinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 108- Çevre Temizlik Vergisi Dereceleri ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İŞYERLERİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ DERECE İNTİBAKLARI

 

1- Öğrenci Sayısı: (Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu, yuva, sürücü kursu vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar.)

 

GRUP

ÖĞRENCİ SAYISI

DERECE

 

1

750´ DEN FAZLA

1

 

2

750 - 500

1

 

3

499 - 250

1

 

4

249 - 100

1

 

5

99 - 50

1

 

6

50´ DEN AZ

1

 

2- Yatak Kapasitesi: (Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)

 

GRUP

YATAK SAYISI

DERECE

 

1

500´ DEN FAZLA

1

 

2

500 - 300

1

 

3

299 - 150

1

 

4

149 - 50

1

 

5

49 - 20

1

 

6

20´ DEN AZ

1

 

3- Kullanım Alanı (m2):

 

a. Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri : (Birahane, restaurant, lokanta, cafe, pastane, kahvehane, bilardo salonu, internet cafe, bar, pavyon, atari salonu, diskotek, bowling salonu vb.)

 

GRUP

KULLANIM ALANI

DERECE

 

1

1000´ DEN FAZLA

1

 

2

1000 - 500

2

 

3

499 - 250

2

 

4

249 - 100

2

 

5

99 - 50

2

 

6

50´ DEN AZ

2

 

b. Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, stadyum, hipodrum, karting pisti, haralar,çiftlikler,spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler:

 

GRUP

KULLANIM ALANI

DERECE

 

1

5000´ DEN FAZLA

1

 

2

5000 - 4000

1

 

3

3999 - 3000

1

 

4

2999 - 2000

1

 

5

1999 - 1000

1

 

6

999 - 500

1

 

6

499 -100

2

 

6

100´ DEN AZ

4

 
       
       

4- Koltuk Sayısı: (Sinema , tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri)

 

GRUP

KOLTUK SAYISI

DERECE

 

1

2000´ DEN FAZLA

1

 

2

2000 - 1500

1

 

3

1499 - 1000

1

 

4

999 - 500

1

 

5

499 - 250

1

 

6

250´ DEN AZ

1

 

5- Personel Sayısı: (1,2,3 ve 4 üncü sıradakiler hariç; ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)

 

GRUP

PERSONEL SAYISI

DERECE

 

1

300´ DEN FAZLA

1

 

2

300 - 200

1

 

3

199 - 100

1

 

4

99 - 50

1

 

5

49 - 10

1

 

6

9 - 4

1

 

6

 DEN AZ

4

 
       

Şeklindeki Çevre Temizlik Vergisi Dereceleri uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 
 

KARAR 109 -Tüysüz Mahallesi, 1794 ada, 7 parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

İzmit Belediyesi taradından Tüysüz Mahallesi 1794 ada, 7 parselde yapımı tamamlanan parka Saraykent isminin verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR-110- Kuruçeşme Fatih Mahallesinden, Orman Kadastro Komisyonlarında, Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli İli İzmit ilçesi, Kuruçeşme Fatih mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Kuru çeşme Fatih mahallesinden 6 ( Altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Kuruçeşme Fatih mahallesi muhtarı ile yapılan toplantıda mahalleden 6 ( altı) kişiden oluşan bilirkişilerin isim listeleri aşağıda belirtilmiş olup,

KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİN´DEN

- Mevlüt BAYIRBAŞI

- İlhami ERASLAN

- Aydın GÜNEY

- Mehmet GÜNGÖRKARA

- Durmuş ASLAN

- Mehmet YILMAZ´nın bilirkişi olarak görevlendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 111- Sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bu konunun gerek bölgesel gerekse ülke çapında örnek belediyecilik uygulamaları araştırılmak suretiyle kalıcı bir çözüm bulunması ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının 20.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Algan;Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Veteriner hekimleri Fatma Dilber ve Esra Özkan ile Endüstri Mühendisi Şehnaz Bahar;İzmit Belediyesi Sağlık İşleri Dr. Hanife Yurtçu Hatıl; İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık ve Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Tülay Erdurmaz ´ın katılımlarıyla toplantıya katkı sağlamışlardır. Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Gençlik Komisyon üyelerinin beş kez yaptıkları toplantılar sonucu aşağıdaki tespitler yapılmıştır:

Tespitler:

1-İzmit Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz hayvan popülasyonunda artış olduğu;

2-Sahipsiz köpeklerin bir kısmının cins köpek olmasından hareketle, sahipli köpeklerin kontrolsüz yavrulamasın da yeni sahipsiz köpekler ürettiği,

3--Sokak hayvanlarının bakımının ve rehabilitasyonunun yapılmasına rağmen saldırgan olmalarının sebebinin açlık olduğu;

4-Diğer ülkelerdeki uygulamalarda, sahipsiz hayvanlar için barınma merkezleri, sahiplendirme ve itlaf yöntemlerinin uygulandığı, ülkemizde ise, özel durumlar dışında itlafa müsaade edilemediği, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ile ilgili teşviklerin ve barınma merkezlerinin yeterli olmadığı;

5-Evcil hayvanı olan vatandaşlarımızın sorumlulukları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları;

6-Sahipli köpekler sokaklarda gezdirilirken kurallara riayet edilmediği, özellikle merkezi caddelerde köpeklerin caddede yürüyen vatandaşlarımız için tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

Öneriler

1-İzmit Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz hayvan popülasyonunda artışın iki nedeni olduğu tespit edilmiştir:

Birincisi İzmitin coğrafi konumu nedeni ile merkez olması ve geçiş noktası olması nedeni ile komşu ilçelerdeki hatta illerdeki köpeklerin İzmit sınırlarına bırakılması.

İkincisi ise çevre ilçelerce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek kısırlaştırılan hayvanların, alındıkları ilçelere götürülürken ilçemiz sınırlarına bırakılması, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6. maddesinde "...Aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra alındıkları ortama bırakılmaları esastır" denmesine rağmen yapılan incelemelerde, Çevre İlçelerce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek kısırlaştırılan hayvanların ilçe sınırlarımıza bırakıldığı, sahipsiz köpeklerin küpelerindeki kotlardan anlaşılmıştır. Bu nedenle tüm Belediyelere bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiği ve bunun tespiti halinde Çevre Müdürlüğünce bulunan köpek başına 366 TL para cezasının kesileceği konusunda uyarı yapılmalıdır. Ayrıca Belediyemiz köpek toplama ekipleri de bu konuda bilgilendirilerek, küpelide olsa hayvanların küpelerindeki kotlara dikkat etmeleri ve ilçemizin kodunu taşımayan hayvanlarla ilgili tutanak tutmakları hususunda talimatlandırılmalıdır.

2- Sahipsiz Hayvanlar kısırlaştırılarak kontrol altına alınırken sahipli hayvanların kontrolsüz çoğalmalarını engellemek adına Belediyemizce , sahipli hayvanların kayıt altına alınması için çalışma başlatılmalı ve hayvan sahipleri bilgilendirilerek kısırlaştırılma yönünde ikna edilmeye çalışılmalıdır. Diğer yandan sahipli hayvanlarını yavrulatmak isteyen kişilerde doğacak yavruları Belediyemize kayıt altına aldırmalı ve eğer başkalarına vermeyi düşünüyorlarsa da Belediyemize bilgi verilmek kaydı ile bu yavruların dağıtımı yapılmalıdır.

3- Belediyemizce uygun görülen yerlerde," Beslenme Noktalarının oluşturulması ve bu noktalarla ilgili olarak da vatandaşlarımıza, evlerinden çıkan yemek atıklarını beslenme noktalarında değerlendirmeleri hususunda bilinçlendirici görsel ve yazılı medya araçlarının kullanılmasında fayda olacaktır.

4- Sahipli Hayvanların halka açık yerlerde dolaştırılması sırasında mutlaka ağızlığının ve tasmasının takılı olması yönünde denetimler yapılmalıdır.

5- Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için, Belediyemiz sınırları içerisinde uygun görülen bir yerde hayvan barınağı kurulması da hedefler arasında olmalıdır.

6- Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlarla ortak çalışma yapılarak, ilçemizdeki okullarda sahipsiz hayvanların etolojik özellikleri, hayvan sahiplerinin sorumlulukları ve vatandaş olarak bilinmesi gerekenler hakkında bilinçlendirme eğitimleri yapmak için gerekli çalışmaların yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 112 -Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak konuyla ilgili programların düzenlenmesi ve iş takviminin belirlenmesi teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik Komisyonunun 05.11.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Eğitim ve gençlik komisyonu olarak İzmit halk eğitim Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ve yönetimi makamında ziyaret edilerek toplantıya uzman kişi olarak İzmit HEM Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu´nun yanı sıra Okuma-Yazma ve Sosyal Kültür İşlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Burcu Erdem Cansu ve KOMEK ve Meslek kurslarından sorumlu Müdür Yardımcısı Selma Mertoğlu ile bilgi alışverişinde bulunuldu;

1- İzmit Halk Eğitim Müdürlüğünün son iki yılda yaptığı çalışmalar değerlendirildi ve dökümü çıkarıldı.

2- 2009-2010 yılında İzmit Belediyesi eğitim komisyonunun İzmit HEM ile yapılacak eğitim konuları seçildi.

3-Kurumun İzmit´te bulunan kültürevleri haritası incelendi.

4- Kurumlar arası yapılacak Eğitim seminerlerinde seçilen konuların Bakanlık tarafından modül programına uyumluğuna dikkate alınarak; yıl boyu devam edecek eğitim çalışmalarında temizlikle ilgili yaşanan sorunlar, bulaşıcı hastalıklar, trafikte yaşanan sorunlar, vatandaşlık hakları ile ilgili bilinmeyenler, İnsan Hakları ile ilgili bilinmeyenler, iletişim sorunları ve benzeri konular seçildi.

5- 16 Aralık 2009´da başlamasına karar verilen seminerlere ilimizdeki kültürevlerine devam eden kursiyerlerin yanı sıra, dönüşümlü olarak, 52 mahallenin de katılımı sağlanacak.

6- 16 Aralık 2009 Çarşamba günü saat 14.00´de yapılacak olan seminerin genel tanıtım amaçlı olması kararlaştırıldı. Bunun için güncel konu olan bulaşıcı hastalıklar ve temizlikle ilgili sorunlar konuları seçildi. İlk semineri Yunus Emre Kültür Salonunda ve müzik dinletisi eşliğinde yapılmasına,

7- Ayrıca toplantıda, bundan böyle kurumla yapılan çalışmalarda Belediye olarak, her program öncesi " Sağlıklı İletişimler" kurulmasına ve mekanın sağlanması uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 113- Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın; 5393 sayılı kanununu 29. maddesine göre işlem yapılması ile ilgili Belediye meclis Üyeleri Fahri Örengül, T.Metin Alan, Ç.Devrim Yıldız, İsmail Sağıroğlu, Temel Yılmaz,Hüseyin Canıgeniş, Haspi Kösemen, Mehmet Demirtaş, Fahri Meydan, Cengiz Çakar, Gülümser Ayhan, Günay Atun,Muzaffer Gürfidan, Elif Bülbül, Şaban Sarıgülle tarafından verilen 03.11.2009 tarihli takrir okunarak ve oy çokluğu ile gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyesi Olcay Sanal´ın Meclis Üyeliğinden düşürülmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 29.maddesi "özürsüz veya izinsiz olarak arka arkayaüç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir" hükmü gereğince yapılan oylama neticesinde C.H.P gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmak suretiyle, salt çoğunluk sağlanamadığından Belediye Meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinin devamına karar verildi.

KARAR 114- Belediyemizin Yerelsen üyeliğinden çıkması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül, T.Metin Alan, Ç.Devrim Yıldız, İsmail Sağıroğlu, Temel Yılmaz, Hüseyin Canıgeniş Mehmet Demirtaş, Haspi Kösemen, Gülümser Ayhan, Cengiz Çakar, Günay Atun, Fahri Meydan, Elif Bülbül, Muzaffer Gürfidan ve Şaban Sarıgülle tarafından verilen 03.11.2009 tarihli takrir okunarak ve oyçokluğu ile gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemizin Yerelsen üyeliğinden çıkmasınınkabulüne , AKP Grubunun 16 red oyunakarşı, CHP grubunun 19 kabul oyu ileoyçokluğu ilekarar verildi.

Muhalefet Şerhi ( Hasan Kırlı): 5393 sayılı kanunun 18. ve 38. maddelerine istinaden.