Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2008 yılı Ekim ayı Komisyon Raporu

ÇEVRE SAĞLIK VE EĞİTİM GENÇLİK KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.10.2008 tarihli gündemin G-2 maddesi olarak komisyonlarımıza ortak havale edilen sınırlarımız içinde erozyonun önlenmesi ile ilgili ağaçlandırma alanlarının bulunmasına yönelik eğitim ve araştırma çalışmaları yapılması teklifi ile yapılan müzakere neticesinde:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından sınırlarımız içerisinde erozyon tehlikesi bulunan Kamuya ait bölgelerin ağaçlandırılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 24.10.2008

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.10.2008 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2009 senesi tarife cetveli teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

2009 senesi tarife cetveli konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 15.10.2008

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.10.2008 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Memur Personele ödenen Sosyal Denge Yardımı teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Sayıştay İlamına bağlanana kadar evrakın Dairesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 15.10.2008

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.10.2008 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2009 Mali Yılı ve izleyen iki yılın ( 2010- 2011) Müdürlük Performans programları teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki 2009 Mali Yılı ve izleyen iki yılın ( 2010- 2011) Müdürlük Performans programları konusu Mali Hizmetler Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 21.10.2008

BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.10.2008 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2009 Mali Yılı Bütçesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde :

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 01  Vergi Gelirleri

 37.459.088,91 YTL´den

 33.104.400,00 YTL´ye

 03  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 6.028.340,00 YTL´den

  5.926.040,00 YTL´ye

 04  Alınan Bağış ve Yardımlar

 8.371.000,00 YTL´den

 7.191.000,00 YTL´ye

 05  Diğer Gelirler

 41.053.320,09 YTL´den

 37.898.069,00 YTL´ye

 06  Sermaye Giderleri

 7.842.760,00 YTL´den

  6.525.000,00 YTL´ye

 09  Red ve İadeler ( - )

 752.500,00 YTL´den

 642.500,00 YTL´ye

  TOPLAM

 100.002.009,00 YTL´den

 90.002.009,00 YTL´ye

 

B-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

 01

 Personel Giderleri

 28.854.370,20 YTL´den

 27.330.745,69 YTL´ye

 02

 Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

5.702.012,40 YTL´den  

 5.133.373,22 YTL´ye 

 03

 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

32.697.851,71 YTL´den 

30.223.239,08 YTL´ye 

 04

 Faiz Giderleri

200.000,00 YTL´den 

200.000,00 YTL´ye 

 05

 Cari Transferler

5.263.133,01 YTL´den 

4.872.236,01 YTL´ye 

 06

 Sermaye Giderleri

20.710.641,68 YTL´den 

15.679.415,00 YTL´ye 

 08

 Borç Verme

1.000,00 YTL´den 

1.000,00 YTL´ye 

 09

 Yedek Ödenekler

6.573.000,00 YTL´den 

6.562.000,00 YTL´ye 

 

 TOPLAM

100.002.009,00 YTL´den  

90.002.009,00 YTL´ye

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

02 

 Özel Kalem Müdürlüğü 

2.359.411,17 YTL´den

1.978.811,13 YTL´ye 

05 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü :  

768.387,69 YTL´den

704.336,94 YTL´ye 

09 

Sağlık İşleri Müdürlüğü  

331.028,26 YTL´den

299.028,26 YTL´ye 

 12

Destek Hiz.Müd.Satınalma 

1.656.174,07 YTL´den

1.438.694,07 YTL´ye 

 18

Yazı İşleri Müdürlüğü 

736.850,76 YTL´den

600.373,64 YTL´ye 

 20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü 

77.974,46 YTL´den

74.974,46 YTL´ye 

 23

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

1.404.207,85 YTL´den

1. 277.487,72 YTL´ye 

 24

Hukuk İşleri Müdürlüğü 

287.045,91 YTL´den

249.266,67 YTL´ye 

 25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müd 

1.677.907,15 YTL´den

1.548.047,44 YTL´ye 

 30

Fen İşleri Müdürlüğü 

33.799.584,13 YTL´den

26.894.178,20 YTL´ye 

 31

Hesap İşleri Müdürlüğü

16.515.263,44 YTL´den

15.892.242,79 YTL´ye

 32

İktisat ve Küşat Müdürlüğü

61.013,73 YTL´den

61.013,73 YTL´ye

 33

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.865.514,62 YTL´den

2.592.753,86 YTL´ye

 34

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

1.514.025,56 YTL´den

1.313.548,56 YTL´ye

 35

Temizlik İşleri Müdürlüğü

20.052.151,97 YTL´den

19.530.861,56 YTL´ye

 36

Zabıta Müdürlüğü

8.474.127,80 YTL´den

7.916.405,00 YTL´ye

 37

Emlak İstimlak Müdürlüğü

4.586.195,68 YTL´den

4.805.829,68 YTL´ye

 38

Kreş Müdürlüğü

170.192,25 YTL´den

169.192,25 YTL´ye

 39

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

2.664.952,50 YTL´den

2.654.963,04 YTL´ye

 

TOPLAM

100.002.009,00 YTL´den

90.002.009,00 YTL´ye

 

18.09.2008 tarih ve 666 sayılı Encümen inceleme raporu ile 07.10.2008 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 100.002.009,00 YTL olarak komisyonumuza havale edilen 2009 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 90.002.009,00 YTL olarak değiştirilerek;

2009 Mali yılı Hazırlık Bütçesi ; 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği " hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre ;Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması ,Gider bütçesinin kurumsal,fonksiyonel,finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı ,Gelirleri ve Giderleri denk 90.002.009,00 YTL olan Bütçe oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bütçe kararnamesi´nin toplam 21 maddesi oy birliği ile kabulü uygun görülerek bir raporla Meclis´in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.21.10.2008

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.10.2008 tarihli ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen- Sanayi Mahallesinde Belediyemiz tarafından yaptırılan çim halı sahası tesislerinin isminin Şehit Taner Güner olarak belirlenmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Sanayi Mahallesinde Belediyemiz tarafından yaptırılan çim halı sahası tesislerinin isminin Şehit Taner Güner olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 27.10.2008

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.10.2008 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Fatih Mahallesinde bulunan Irmak Sokak ile Yıldız Sokak arasında kalan 4434 ve 4438 nolu adaları kapsayan alanın Yenidoğan mahallesine bağlanma teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Fatih Mahallesinde bulunan Irmak Sokak ile Yıldız Sokak arasında kalan 4434 ve 4438 nolu adaları kapsayan alanın Yenidoğan mahallesine bağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 27.10.2008