Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2009 Yılı Mayıs Ayı Komisyon Kararları

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

          İzmit Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerin birleşmesi ile aynı isimleri taşıyan mahalleler oluşmuştur. Bu nedenle aynı ismi taşıyan mahalle isimlerinin değiştirilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Söz konusu mahalle isimleri o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından benimsendiğinden ve yazışmaların, resmi evrakların bu isimler üzerinden yapılmasından, 5747 sayılı kanun ile tüzel kişiliği sona eren belediyelerin adlarının yaşatılması için Akmeşe bölgesindeki Atatürk mahallesi isminin Akmeşe Atatürk, Alikahya bölgesindeki Atatürk mahallesi isminin  Alikahya Atatürk, Akmeşe bölgesindeki Cumhuriyet mahallesi isminin Akmeşe Cumhuriyet, Alikahya bölgesindeki Cumhuriyet  mahallesi isminin Alikahya Cumhuriyet, Saraybahçe bölgesindeki Cumhuriyet mahallesi isminin İzmit Cumhuriyet , Alikahya bölgesindeki Fatih mahallesi isminin Alikahya Fatih, Kuruçeşme bölgesindeki Fatih mahallesi isminin Kuruçeşme Fatih, Saraybahçe bölgesindeki Fatih mahallesi isminin İzmit Fatih  mahallesi olarak değiştirilmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 12.05.2009

 

 

 

 

 

 

Hüseyin CANIGENİŞ                       Kani BAŞTÜRK                          Muzaffer GÜRFİDAN

Türlü işl.Kom.Bşk.                             Başkan Vekili                               Üye

 

 

 

 

 

 

İbrahim KILIÇ                           Şahsuvar MARUL

Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 20.05.2009 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  Belediyemize ait Atların, vatandaşlardan gelen özel talepler doğrultusunda kiralanması, saatlerine göre ücretlerinin belirlenmesi ve yapılacak kiralanmaların sözleşme hükümlerine göre uygulanması konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

           0-1 saati 100,00.- TL,

           0-2 saati 160,00.- TL

           0-3 saati 200,00.- TL,

           Sonraki saatleri 30 TL,

           Kiralama müddeti 6 saati geçemez

           Gece( saat 20.00 de başlar) kiralamaları  tarife % 50 zamlı uygulanır.

           Kiralanan araç her halükarda en geç saat 24.00´de teslim edilir.

           Kiralamalar sadece ilçe sınırları içerisini kapsar,

tarife cetveli listesine işlenmesine  ve 20.05 2009 tarih ve gündemin 3.maddesi ile komisyonumuza gelen evrakla birleştirilmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 25.05.2009

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                                İsmail GÜNDAŞ                      Hasan KIRLI                                                      

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                            Üye

       ( İzinli)

 

 

 

 

 

 Fahri ÖRENGÜL                              Cengiz ÇAKAR

 Üye                                                    Üye                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 20.05.2009 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Tarife cetvelleri, 5747 sayılı kanun gereğince birleşen Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya,Akmeşe ve Kuruçeşme Belediyelerinin meclislerinde onaylanmış olduğundan , İzmit Belediyesi olarak uygulama birliğinin sağlanması amacı ile tek bir tarife cetvelinin oluşturulması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Birleşen Belediyelerin meclislerinde alınan tarifelerin tahakkuklarının yapılması ve bölgesel farklılıklara göre eşitliğin temini açısından 2009 takvim  yılı sonuna kadar,

5747 sayılı kanun gereğince 5 belediyenin birleşmesi ile İzmit Belediyesi oluştuğundan birleşen belediyelerin ( Saraybahçe, Bekirpaşa, Kuruçeşme,Alikahya ve Akmeşe) belediye meclislerince belirlenmiş olan tarifelerin( 2464 sayılı kanun gereğince yayınlanan 2009/ 1 genelge hükümleri gereğince maktu olan harçlar hariç)  Belediyemizce de aynen uygulanmasına,

Tarife cetvelinin  14.sayfasındaki notlara ilave olarak (7- 5747 sayılı kanun gereğince Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşe ve Saraybahçe belediyelerince verilmiş ruhsatı olup ta ticari faaliyetine devam edenlerden,  işyeri açma ruhsatını yenileyenlerden sadece kırtasiye masrafı olarak  10,00.-TL alınması ) 7.maddenin eklenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 25.05.2009

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                                İsmail GÜNDAŞ                      Hasan KIRLI                                                      

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                            Üye

       ( İzinli)

 

 

 

 

 

 Fahri ÖRENGÜL                              Cengiz ÇAKAR

 Üye                                                    Üye                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL HİZMETLER VE İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Saraybahçe , Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşeden oluşan İzmit Belediyesinin sınırları içerisinde oluşturulacak "içkili yer bölgesi " tespit edilmesi teklifi  ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Saraybahçe , Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşeden oluşan İzmit Belediyesinin sınırları içerisinde oluşturulacak "içkili yer bölgesi " tespit edilmesi konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 28.05.2009

 

 

 

Şaban SARIGÜLLE          T.Metin ALAN            İbrahim ELGİN              M.Zekeriya ÖZAK

Sos.Hiz.Kom.Bşk.              İmar Kom.Bşk             Başkan Vekili                  Başkan Vekili

                                              (İzinli)

 

 

 

 

 

Hapsi KÖSEMEN        İsmail SAĞIROĞLU       Emine OKANALP           Ç.Devrim YILDIZ

Üye                                Üye                                 Üye                                    Üye

 

 

 

 

 

Fahri MEYDAN                    Zafer YILMAZ

Üye                                         Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER VE İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununun 1. maddesinin 31.bendine göre tüzel kişiliği kaldırılan Kullar ilk kademe belediyesine bağlı Ovacık, Vezirçiftliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa mahallelerinin Yahyakaptan kavşağından başlayarak Başiskele kavşağına kadar , D-130 Devlet Karayolunun batısında kalan kısımları İzmit İlçesine bağlanmıştır. İzmit İlçesine ve belediyemize bağlanan söz konusu alan belediyemiz sınırlarındaki herhangi bir mahalleye bağlı olmadığından 5393 sayılı kanunun 9. maddesine göre değerlendirilmesi teklifi  ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

            5747 sayılı  Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununun 1. maddesinin 31.bendine göre tüzel kişiliği kaldırılan Kullar ilk kademe belediyesinden , belediyemize bağlanan Ovacık, Vezirçiftliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa mahallelerinin Yahyakaptan kavşağından başlayarak Başiskele kavşağına kadar , D-130 Devlet Karayolunun batısında kalan ve ekli krokide gösterilen  kısımlarının Sanayi Mahallesine bağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 28.05.2009

 

 

 

Hüseyin CANIGENİŞ        T.Metin ALAN           Kani BAŞTÜRK           M.Zekeriya ÖZAK

Sos.Hiz.Kom.Bşk.              İmar Kom.Bşk             Başkan Vekili                  Başkan Vekili

                                              (İzinli)

 

 

 

 

 

Muzaffer GÜRFİDAN      İsmail SAĞIROĞLU      Şahsuvar MARUL       Ç.Devrim YILDIZ

Üye                                    Üye                                 Üye                               Üye

 

 

 

 

 

İbrahim KILIÇ                     Zafer YILMAZ

Üye                                       Üye