Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
18°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2009 Yılı Nisan Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 08.04.2009 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakları ücretinin tespiti ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı kanunun 32. maddesinde belirtilen hüküm gereği Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 ´ü olarak huzur hakkı ücreti verilmesi, Katsayının değişiklik yapıldığı dönemlerde, yeni katsayının uygulanarak devam edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 15.04.2009

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 08.04.2009 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5393 sayılı yasanın 49. maddesinin 10. fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

5393 sayılı kanunun 49.maddesinde belirtilen hüküm gereği Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ´ü oranında atanan Başkan Yardımcılarına 1 yıl için geçerli olmak üzere ücret  verilmesi, Katsayının değişiklik yapıldığı dönemlerde, yeni katsayının uygulanarak devam edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 15.04.2009