Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
18°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2009 Yılı Ocak Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Denetim komisyonunda çalıştırılacak kişi veya kuruluşlara verilecek ücretin tespiti ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 25 maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda görevlendirilecek kişi veya kuruluşlara 1000 x Katsayı (1000 x 0,053505 = 53.51 TL olarak asgari tutar ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 14.01.2009

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 14.01.2009

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretleri teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

31 Aralık 2008 tarih 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2009 yılı için, fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup,belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. dendiğinden Zabıta Personeline fazla mesai ücretinin 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere bürüt 285 TL ( ikiyüz seksenbeş türk lirası) olarak ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 14.01.2009

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 3.parağrafında "Belediye ve bağlı kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."denildiğinden sözleşmeli personellerin 01.01.2009- tarihinden itibaren çalıştırılma yetki süresinin uzatılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye hizmetlerimizin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için mevcut boş bulunan memur kadrolarımıza sözleşmeli personel atanabilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığından izin alınarak 5393 sayılı kanunun geçici 1.maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih ve 183 sayılı kararı ile 16 adet sözleşmeli personelin 31.12.2008 tarihine kadar istihdamına izin verilmiştir. Bu sebeple sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 3.paragrafında "Belediye ve Bağlı kuruluşlarında Norm Kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir." Denildiğinden, ilişik listede mevcut bulunan ve halen çalışmaya devam eden 16 adet sözleşmeli personellerin 01.01.2009 tarihinden itibaren çalıştırılabilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 19.01.2009

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli personellere net ücretinin ödenebilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde :

İlişik listedeki sözleşmeli personellere net ücretinin ödenebilmesi konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 19.01.2009

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Geçici işçilerin 01.01.2009 -31.12.2009 tarihleri arasında çalıştırılabilmeleri teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde :

21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi gazetede yayımlanan, 04.04.2007 tarih ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun geçici 1. maddesinin 2. bendinde "Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenler 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla bu kanunun 3. maddesinin ( c ) bendinde (" Belediye ve Bunların Müessese ve İşletmelerinde ve Mahalli İdare Birliklerinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi çerçevesinde yetkili meclislerin den geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur." ) belirtilen usule göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunurlar denilmektedir.

Buna göre ; Belediyemizde geçici iş pozisyonlarında çalışmakta iken anılan kanuna istinaden sözleşmeli personel olarak çalışmayı kabul etmeyen aşağıdaki tabloda isimleri ve 2006 ve 2008 yılları çalışma süreleri belirtilen personellerin 2009 yılında da çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan

KURUM ADI : İZMİT BELEDİYESİ

İL ve İLÇE ADI : KOCAELİ/ İZMİT

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

En Son Bitirdiği Okul

Fiilen Yaptığı İş

Görev Yaptığı Pozisyon Unvanı

2006 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı)

2007 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı) *

2008 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı) *

Kurumumuzda

Kurumumuzda

Kurumumuzda

1

AYSUN BOLAT

 

Üniversite- Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı

Geçici işçi

360

360

360

2

HAKAN OZKUM

 

Üniversite- Mimar

Mimar

Geçici işçi

360

360

360

3

SINASI TOPUZ

 

Üniversite- Mimar

Mimar

Geçici işçi

360

360

360

4

ENGIN YILMAZKUDAY

 

Üniversite İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi

Geçici işçi

360

360

360

5

KADIR SINAN CEYLAN

 

Üniversite Harita Mühendisi

Harita Mühendisi

Geçici işçi

360

360

360

6

KENAN YILMAZ

 

Üniversite İnşaat Müh.

İnşaat Mühendisi

Geçici işçi

360

360

360

7

M.FARUK KÜÇÜK

 

Üniversite- Jeofizik Müh.

Jeofizik Mühendisi

Geçici işçi

360

360

360

8

SAIT YASAR

 

Üniversite Jeofizik Müh.

Jeofizik Mühendisi

Geçici işçi

360

360

360

9

ŞAFAK ÜZÜMOĞLU

 

Üniversite Ziraat Müh.

Parkbahçeler
Sorumlusu

Geçici işçi

360

360

360

10

MEHMET GOKTAS

 

Üniversite Jeoloji Müh.

Jeoloji Mühendisi

Geçici işçi

360

360

360

11

IBRAHIM ARDA AYGOREN

 

Üniversite- Şehir Plancısı

Şehir Plancısı

Geçici işçi

360

360

360

12

EROL YILMAZ

 

Üniversite Elektrik Mühendisi

Başkan Yardımcısı

Geçici işçi

360

360

360

13

ALI BEKTAS

 

Meslek Y.O. Makine Motor

İşçi

Geçici işçi

360

360

360

14

KADRİ BAŞAR

 

Meslek Y.O. Elektrik

İşçi

Geçici işçi

360

360

360

15

PINAR ZENGIN YILDIZ

 

Meslek Y.O. Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

Geçici işçi

360

360

360

16

UMIT AYDIN

 

Meslek Y.O. Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

Geçici işçi

360

360

360

17

LALEHAN HUSNIYE
GOKER

 

Meslek Y.O. Restoratör

Teknik Çizim

Geçici işçi

360

360

360

18

BULENT OZER

 

End.M.L. Motor bl.

Motor Ustası

Geçici işçi

360

360

360

19

CEMAL OZBAY

 

End.M.L. Metal

Büro işçisi

Geçici işçi

360

360

360

20

HACI KARALAR

 

End.M.L. Elektrik Bl.

Elektirik Teknisyeni

Geçici işçi

360

360

360

21

HAMIT DUNUROGLU

 

End.M.L. Ağaç Bl.

Marangoz

Geçici işçi

360

360

360

22

MELİHA EGEMEN

 

End.M.L. Harita ve İnşaat Bl.

Büro işçisi/ Harita Teknisyeni

Geçici işçi

360

360

360

23

MUSTAFA ERDOGAN

 

End.M.L. Tesviye Bl.

Motor Ustası

Geçici işçi

360

360

360

24

OZKAN USLU

 

End.M.L. Metal Bl.

İşçi

Geçici işçi

360

360

360

25

SÜLEYMAN GÜRBÜZ

 

End.M.L. Tesviye Bl.

Şöfor

Geçici işçi

360

360

360

26

TANJU TATAROGLU

 

End.M.L. Kimya

İşçi

Geçici işçi

360

360

360

27

YASAR KOC

 

End.M.L. Tesviye

Büro işçisi

Geçici işçi

360

360

360

28

YILMAZ YILDIZ

 

End.M.L. Bilgisayar

Büro işçisi

Geçici işçi

360

360

360

29

ASLI YIGIT

 

Kız M.L. Çocuk Gelişimi

Büro işçisi

Geçici işçi

360

360

360

30

EMEK TUTKU YARALI

 

Kız M.L. Çocuk Gelişimi

Büro işçisi

Geçici işçi

360

360

360

31

HANİFE YÜCEER

 

Kız M.L. Giyim Bl.

Büro işçisi

Geçici işçi

360

360

360

32

ZUHAL KOZAN TIRKA

 

Kız M.L. Çocuk Gelişimi

Büro işçisi

Geçici işçi

360

360

360

32 adet personelin 32*12=384 Adam /Ay hesabına göre 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında çalıştırılmaları komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 19.01.2009

ÇEVRE SAĞLIK, EĞİTİM GENÇLİK KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2009 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında bilgi verilmek üzere eğitim çalışmaları yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında kültürevlerinde Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından eğitim verilmesi, organ bağışı ile ilgili gönüllü kişiler ve Sivil toplum örgütleri ile birlikte kampanya başlatılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 28.01.2009