Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2009 Yılı Temmuz Ayı komisyon Raporu

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Bosna Hersek Travnik belediyesinin İzmit belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Bosna Hersek Travnik Belediyesi, İzmit Belediyesi ile eğitim, turistik, kültür ve sosyal alanda işbirliği yapmak için iki belediyenin kardeş şehir olması komisyonumuza uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.07.2009

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve gündemin G-3 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Hacıhasan mahallesinde yer alan Tezer isimli sokağın Pembe Köşk sokak olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Hacıhasan mahallesinde yer alan Pembe Köşk´ün bulunduğu Tezer isimli sokağın; adreslere gönderilen evraklar konusunda yaşanan sorunlardan ve ayrıca Pembe Köşk´ün taşıdığı tarihi önem açısından isminin Pembe Köşk Sokak olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.28.07.2009

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve gündemin G-2 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Hacıhasan mahallesinde yer alan Eker sokağın isminin Tüysüzler sokak olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Belediyemiz ve Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce yürütülen Ulusal Adres ve Veri Tabanı çalışmaları esnasında 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih 126 nolu kararı ile Hacıhasan mahallesinde yer alan Tüysüz sokağın adı Eker sokak olarak değişmiştir. Buna göre değişen Eker sokağın adının Tüysüzler Sokak olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.07.2009

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve gündemin G-1 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Orhan mahallesinden başlayıp Topçular mahallesinde devam eden Emir sokağın bölündüğü ve iki ayrı bağımsız sokak haline dönüştüğü, Orhan mahallesinde kalan kısmın Emir sokak olarak geçerliliğini koruduğu Topçular mahallesinde kalan kısımdaki sokağa yeni isim verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Cedit mahallesi, 4076, 4083 ve 4084 nolu adaları kapsayan sahada Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2008 tarih 416 sayısı ile onaylanan imar planı tadilatı yapılmıştır. Tadilata uygun olarak yapılan 14.10.2008 tarih 17587 nolu yevmiye ile tapuya tescil olan işlem sonucunda Orhan mahallesinden başlayıp Topçular mahallesinde devam eden Emir sokağın bölündüğü ve iki ayrı bağımsız sokak haline dönüştüğü, Orhan mahallesinde kalan kısmın Emir sokak olarak geçerliliğini koruduğu Topçular mahallesinde kalan kısımdaki sokağa Eker sokak ismi verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.07.2009

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve gündemin G-5 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Eski Uğur Mumcu Parkının bulunduğu park alanına, Uğur Mumcu heykelinin ve isminin konulması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Ömerağa mahallesi 1056 ada, 23 ve 50 nolu parselde bulunan Uğur Mumcu Parkının mevcut isminin devam ettiği ve heykelinin oradaki yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra park´ın içerisinde uygun bir yere konulacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde tespit edilmiş olup iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.28.07.2009

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2009 tarih ve gündemin 21 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Yenidoğan Mahallesi, Çağdaş yaşamı Destekleme Derneğinin toplantı binasını İzmit Belediyesi ile beraber kullanmaktadır. Bu binayı deprem sonrası Türkan Saylan, AVO firmasına sponsor olarak kullanarak yaptırtmıştır. Şimdi vefatından sonra Prof. Dr. Türkan Saylan´a saygılarımızı ve şükranlarımızı belirtmek üzere bu binanın ismini "Prof. Dr. Türkan Saylan" olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Prof. Dr. Türkan Saylan tarafından AVO firmasının sponsorluğuyla yaptırılmış olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin toplantı binası, İzmit Belediyesi ve Yenidoğan mahallesi sakinleri tarafından birlikte kullanmakta olup; vefatından sonra bu binaya " ÇAĞDAŞ YAŞAM - AWO- ERNST REUTER PROF. DR.TÜRKAN SAYLAN REHABİLİTASYON ve KÜLTÜR MERKEZİ " isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 28.07.2009