Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2010 Yılı Eylül Ayı Komisyon Raporu-1

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarih ve gündemin 3.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Dolu Kadro Değişiklik Cetveli teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki Dolu Kadro Değişiklik Cetveli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 15.09.2010

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarih ve gündemin 7.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Evlendirme ve Kreş birimlerinde uygulanacak 2011 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki Evlendirme ve Kreş birimlerinde uygulanacak 2011 yılı tarife cetveli konusu değiştirilerek komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 16.09.2010

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit Belediyesine bağlı Bıçkıdere Göleti, Çayırköy Gölkay Tesislerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere 5188 sayılı kanun doğrultusunda ( 10 ) adet Silahsız ve Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Belediyesine bağlı Bıçkıdere Göleti, Çayırköy Gölkay Tesislerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere 5188 sayılı kanun doğrultusunda en az 10 adet silahlı ve silahsız Özel Güvenlik elemanı çalıştırılmak üzere hizmet satın alınması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 27.09.2010