Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2010 Yılı Eylül Ayı Komisyon Raporu-2

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarih ve gündemin 6.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Moldova´nın Gagauz Özerk Bölgesinin Çadır-Lunga Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            5393 sayılı Belediye Kanunu´nun "Meclis Görev ve Yetkili" başlıklı18.maddesinin p bendinde;

            "Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek." hükmü bulunmaktadır.

            Bu hüküm gereğince, 05/01/2010 tarih, 2010-9 sayılı Meclis kararı ve 17/03/2010 tarih, 5410-50000 sayılı İçişleri Bakanlığının onayı ile kardeş kentimiz olan Moldova´nın Gagauz Özerk Bölgesi´nin Çadır-Lunga Belediyesine park yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 27.09.2010

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarih ve gündemin 5.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz tarafından yapımı devam eden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Belediyemize devredilen parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Turgut mahallesi, Orhan - Veliahmet  mahallesi ve Serdar mahallesi muhtarlarının görüşleri alınarak Turgut mahallesi, Cihan sokakta bulunan parka  MEHMET BEKTAŞ PARKI,  Orhan- Veliahmet Bağçeşme Meydanında bulunan parka 1974 yılında Bağçeşmede düşen F-16 uçağında şehit olan pilot üsteğmen MEHMET HALUK TOKSÖZ PARKI,  Serdar mahallesi, 3918 ada kuzeyinde bulunan parka SERDAR PARKI isminin verilmesi uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.09.2010