Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
18°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2010 Yılı Haziran Ayı Komisyon Raporu

ÇEVRE VE SAĞLIK İLE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYON RAPORU

              

               

 

                İzmit Belediye Meclisinin 13.05.2010´da çevre Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilen önergenin üzerinde gerekli çalışmalar yapılmış ve alınan kararlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

                1 - Komisyonumuz öncelikle konunun uzmanları olan Makine Mühendisleri Odası´na resmi yazı ile davet yazısı yazarak komisyon toplantımıza davet edilmişlerdir.Bu davet neticesinde Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi bir sunum hazırlayarak komisyonumuzu bilgilendirmiştir.

                2 - Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğündeki yetkili kişiler komisyonumuza davet edilerek Büyükşehir bünyesinde enerji tasarrufuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde  bulunulmuştur.

                3 - Bu bilgilendirmeler neticesinde enerji tasarrufu hakkında yeni çıkan kanun ve yönetmeliklerin bulunduğu komisyonumuza anlatılmış,böyle bir konunun hem ülkemiz hem de kentimiz açısından çok önem arzettiği kanısına varılmıştır.

                 4 - 02.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu gereği kanun şartlarına uyan ticari,kamu binaları  ve toplu konut alanlarında enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu getirilmesi komisyonumuzca önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

                 5 -Enerji verimliliği kanuna göre, belediyemiz Personeli arasından ( Makine Müh.veya Elektrik Müh.) bir kişinin Enerji Yöneticisi Eğitimi Sertifikası aldırılarak bu personelin belediyemize hizmet vermesinin yanı sıra halkımıza danışmanlık hizmeti vermesi uygun görülmüştür.

                 6 - Öncelikle okullardan başlamak kaydıyla halkımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi için konferans, seminer, yazılı ve görsel basın ve el broşürleri gibi konunun uzmanlarınca hazırlanacak bir program dahilinde çalışmalar yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                  7 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü yetkililerince hazırlanan rapor komisyonumuzca uygun bulunmuş olup ekte sunulmuştur.

                 

       Hazırlanan bu rapor çevre Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyeleri tarafından imza altına alınmış olup Meclis Başkanlığına sunulmuştur. 25.06.2010