Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2010 Yılı Mayıs Ayı 2. Komisyon Raporu

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.05.2010 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza:havale edilen Kocaeli İli İzmit ilçesi, Alikahya Fatih mahallesinde  3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 06/ 04/2010 tarih ve 37 sayılı meclis kararı ile bilirkişi listeleri belirlenmiştir. Ancak Alikahya Fatih mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Ahmet Rasim oğlu Hilmi EGEMEN´in Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli sicil kaydında sabıkasının mevcut olduğu anlaşılmış olup, bu şahsın yerine (1)  adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Alikahya Fatih  Mahallesi Muhtarının görüşleri alınarak mahalleden (1) adet bilirkişinin ismi aşağıda belirtilmiş olup,

 

ALİKAHYA FATİH MAHALLESİN´DEN

           -  Sabri DEMİR´in  bilirkişi olarak görevlendirilmesi uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.20.05.2010 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.05.2010 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Hatip köy Harman sokak, Hatip köy Nato caddesi ve Gündoğdu mahallesi Tarihi Çeşme yanında  İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi  teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

            MAHALLE              ADRES                                  ÖNERİLEN PARK İSİMLERİ

            

           Hatipköy                    Harman Sokak                        Harman Parkı

           Hatipköy                    Nato Caddesi                          Hatipköy Parkı

           Gündoğdu                  Tarihi Çeşme yanı                   Kocaçeşme Parkı  olarak isim verilmesi

uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.20.05.2010 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.05.2010 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Hatipköy mahallesi 3358 ada, 27 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır.  Söz konusu parseli, çok amaçlı Kültür Merkezi yapmak, yapıldıktan sonra parsel ve üzerindeki yapı ile beraber belediyemize iade edilmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devir edilmesi ve aynı konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma konularında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan  müzakere neticesinde:

 

Hatipköy mahallesi 3358 ada, 27 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılan söz konusu parseli, çok amaçlı Kültür Merkezi yapmak, yapıldıktan sonra parsel ve üzerindeki yapı ile beraber, 27.04..2010 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında yapılan protokol gereğince belediyemize iade edilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devir edilmesi ve aynı konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma konularında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  27.05.2010