Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2010 Yılı Mayıs Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.05.2010 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planında konut alanı olarak ayrılan Durhasan mahallesi, 20O-IIa pafta, 187 ada, 8 nolu parsel (500 m2) ve 7 nolu parselin (551 m2) tamamı ile 6 nolu parseldeki  116/444 (116.00m2) oranındaki hissemizin kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ait konutları ile trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan  müzakere neticesinde

 

5393 sayılı kanunun 15.maddesinin ( h ) fıkrası, 18.maddesinin ( g ) fıkrasına istinaden, 2886 sayılı kanunun 1. ve 4. maddeleri ile 51. maddesinin 9 numaralı fıkrası ve Borçlar kanununun 232  ve 233 üncü maddeleri ile göz önüne alınarak Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.07.05.2010 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                                İsmail GÜNDAŞ                      Hasan KIRLI                                                      

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                           Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           İzmit Belediye Meclisinin 04.05.2010 tarih ve gündemin 3.maddesi olarak komisyonumuza havale

edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64.maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2009 yılı Kesin Hesabı 

teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde :                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A- 2009 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

           2009 Mali yılı gelir bütçesinde gelirler toplamı 90.002.009,00 TL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve  tahsilat bilgileri ile tahsil  oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı

20.073.119,78 TL 2010 Mali yılına devrolmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

5.051.085,36

21.759.465,90

26.810.551,26

17.133.926,31

44.132,66

17.089.793,65

9.676.624,95

63,74

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

1.230.156,42

7.069.572,54

8.299.728,96

6.668.675,99

91.151,07

6.577.524,92

1.631.052,97

79,25

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0

440.469,54

440.469,54

440.469,54

0,00

440.469,54

0,00

100

05

DİĞER GELİRLER

4.077.181,15

37.899.797,71

41.976.978,86

33.267.795,67

107.378,13

33.160.417,54

8.709.183,19

79,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

0,00

2.287.270,19

2.287.270,19

2.231.011,52

31.000

2.200.011,52

56.258,67

96,19

 

TOPLAM

10.358.422,93

69.456.575,88

79.814.998,81

59.741.879,03

273.661,86

59.468.217,17

20.073.119,78

72,82

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0,00

0

141.261,91

-141.261,91

0,00

0

 

TOPLAM

10.358.422,93

69.456.575,88

79.814.998,81

59.741.879,03

414.923,77

59.326.955,26

20.073.119,78

74,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2009 yılı Kesin Hesabında " Devreden Gelir Tahakkuku " Saraybahçe ölçeğinde devir artığı olup , Mart-2009

itibari ile kapanan diğer 4 Belediyenin tahakkuk bakiyeleri , devir fişiyle girilmiştir.Bu nedenle "İzmit Belediyesi Gelir

Kesin Hesabı " ilk üç ayı tek Belediye ölçeğinde olup , kalan 9 ayı ise İzmit Belediyesi olarak işlem görmüştür.

 

 

B- 2009 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

           2009 Mali yılı Gider bütçesine toplam 90.002.009,00 TL ödenek konulmuş 2008 yılından 1.766.665,78 TL

devretmiş olup, toplam  91.768.674.78 TL ödenek  elde edilmiştir.16.718.572,14 TL ekleme ve düşülme sureti

ile aktarmalar yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bütçe harici ödeme yapılmayıp verilen ödeneklerin yerinde harcandığı giderlerin gerçek gereksinme

karşılığı olduğu ve giderlerin kanuniliği ilkesine uygun tahakkuk yapılarak yıl içerisinde 62.524.805,09 TL

harcama yapıldığı, 26.237.638,97 TL imha edilerek 3.006.230,72 TL 2010 yılına devredilmiştir.

 

           29 Mart 2009 tarihi itibari ile 5747 sayılı kanun gereğince tüzel kişilikleri kapatılarak İzmit Belediyesine

katılan Bekirpaşa Belediyesinin Aktif ve Pasif toplamı 62.706.468,61 TL 2887 nolu yevmiye fişinde , Alikahya

Belediyesinin Aktif ve Pasif toplamı 16.191.999,11 TL 2888 nolu yevmiye fişinde , Kuruçeşme Belediyesinin

Aktif ve Pasif toplamı 3.850.083,55 TL 2889 nolu yevmiye fişinde ve Akmeşe Belediyesinin Aktif ve Pasif toplamı

olan 1.063.882,06 TL de 2890 nolu yevmiye fişinde kayıt altına alınarak devir muhasebelerinin gerçekleştirilmiş

olduğu görülmüştür.Devir fişleri rapor ekinde bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46.41.67. İZMİT BELEDİYESİ

01-01-2009 / 31-12-2009 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU      (4.DÜZEY )

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN      (TL )

İMHA               (TL )

2010 YILINA DEVİR     (TL )

I

II

III

IV

V

46

41

67

02

 

ÖZEL KALEM MD 

1.533.212,40

445.598,73

0,00

46

41

67

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

486.334,91

281.002,03

0,00

46

41

67

09

 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

162.730,41

136.297,85

0,00

46

41

67

12

 

DESTEK HİZMETLERİ  ( SATINALMA )

115.236,15

1.323.457,92

0,00

46

41

67

18

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

187.548,23

412.825,41

0,00

46

41

67

20

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

61.038,29

13.936,17

0,00

46

41

67

23

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

405.554,49

871.933,23

0,00

46

41

67

24

 

HUKUK İŞLERİ MD 

223.839,02

25.427,65

0,00

46

41

67

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ. MD 

1.788.581,58

102.676,32

0,00

46

41

67

30

 

FEN İŞLERİ MD 

23.196.270,96

3.697.907,24

0,00

46

41

67

31

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

8.871.977,17

5.201.970,76

3.006.230,72

46

41

67

32

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

80.767,46

937,23

0,00

46

41

67

33

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.926.287,62

804.960,63

0,00

46

41

67

34

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.045.427,38

268.121,18

0,00

46

41

67

35

 

TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

15.799.594,40

3.731.267,16

0,00

46

41

67

36

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

4.101.662,47

3.814.742,53

0,00

46

41

67

37

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1.083.837,77

3.721.991,91

0,00

46

41

67

38

 

KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ

170.657,70

11.868,66

0,00

46

41

67

39

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1.284.246,68

1.370.716,36

0,00

GİDERLER TOPLAMI

62.524.805,09

26.237.638,97

3.006.230,72

 

 

 46.41.67. İZMİT BELEDİYESİ

 

 

 

01-01-2009 / 31-12-2009 TARİHLERİ ARASI

 

 

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

 

 

 

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                                 ( I.DÜZEY )

 

 

 

TL

 

 

 

HARCAMA TÜRLERİ

2009 BÜTÇE  A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A        %

TOPLAM GİDERE ORANI B/TOPLAM GİDER             %

 

 

 

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

 

 

 

1

Personel Giderleri

27.330.745,69

31.496.805,13

115,24

50,37%

 

 

 

2

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

5.133.373,22

5.299.614,16

103,24

8,48%

 

 

 

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

30.223.239,08

20.225.688,40

66,92

32,35%

 

 

 

4

Faiz Giderleri

200.000,00

246.737,77

123,37

0,39%

 

 

 

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

 

 

 

6

Sermaye Giderleri

15.679.415,00

1.564.373,51

9,98

2,50%

 

 

 

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

 

 

 

5

Cari Transferler

4.872.236,01

3.691.586,12

75,77

5,90%

 

 

 

7

Sermaye Transferleri

0

0

 

 

 

 

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

 

 

 

8

Borç Verme

1.000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

9

Yedek Ödenek

6.562.000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

2009 GİDER BÜTÇESİ

90.002.009,00

62.524.805,09

69,47

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza

 

 

 

 

edilmiştir 12 / 05 / 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER                                              :

 

 

 

 

 

 

 

a)

Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek - 29 )

 

 

 

 

 

b)

Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek - 30 )

 

 

 

 

 

c)

Genel Mizan

 

( Örnek - 76 )

 

 

 

 

 

d)

Bilanço

 

( Örnek - 77 )

 

 

 

 

 

e)

Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

( Örnek - 70 )

 

 

 

 

 

f)

Diğer Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

    1 -) Faaliyet Sonuçları Tablosu

 

( Örnek - 78 )

 

 

 

 

 

    2 -) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

 

( Örnek - 79 )

 

 

 

 

 

    3 -) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

 

( Örnek - 94 )

 

 

 

 

 

    4 -) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

( Örnek - 93 )

 

 

 

 

 

    5 -) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

( Örnek - 90 )

 

 

 

 

 

    6 -) İç Borç Değişim Tablsou

( Örnek - 82 )

 

 

 

 

 

             ( Kısa Vadeli - Uzun Vadeli )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN

İsmail GÜNDAŞ

Hasan KIRLI

 

 

 

 

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.

Başkan Vekili

                    Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahri ÖRENGÜL

       Mehmet DEMİRTAŞ

 

 

 

 

 

 

Üye

          Üye