Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2011 Ekim Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2011 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, M.Alipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünü, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere tahsisi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, M.Alipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünü, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere bedelsiz olarak 5 yıl müddetle tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 07.10.2011

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2011 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2010-2014 Stratejik Planından alınan 2012 yılı Performans Programı teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki 2010-2014 Stratejik Planından alınan 2012 yılı Performans Programı değiştirilerek komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 11.10.2011

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2011 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Orhan Mahallesi  G23b-24b-4c  pafta 3452  ada  2  nolu   2184  M2 li  parsel Uygulama İmar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır. Belediyemize ait olan parsele gerekli olan projenin yapılması ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye  kanununun 75/a maddesine göre ortak proje yapmak ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz sınırları içersinde bulunan mülkiyeti Belediyemize  ait olan, Orhan Mahallesi  G23b-24b-4c  pafta 3452  ada  2  nolu   2184  M2 li parsel Uygulama İmar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır.

  Uygulama İmar Planında Belediye hizmet alanı olarak ayrılan parsele Bölgenin güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere içersinde polis Güvenlik hizmetlerin de olacağı Sosyal ve  Kültürel tesis binası  yapılması planlanmaktadır.

 Plan gereği uygulanacak olan  projeye 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Valiliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak, aynı kanunun 38/g maddesine göre uygulanacak olan ortak projenin  uygulanması için Belediye Başkanına protokol yapmak üzere  Meclis kararı gerekmektedir.

Belediyemize ait olan parsele gerekli olan projenin yapılması ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye  kanununun 75/a maddesine göre ortak proje yapmak  ve aynı kanunun  38/g maddesine göre ilişikteki protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.14.10.2011

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2011 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2012 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

2012 yılı tarife cetveli konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 14.10.2011

 

 

 

 

 

BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

           

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2011 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2012 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde :

 

 

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 

 

01-Vergi Gelirleri                                           : 43.800.000,00 TL´den         39.300.000,00 TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                 : 15.300.000,00 TL´den        12.300.000,00 TL

04-Alınan Bağış ve Yardımlar                       :   9.900.000,00 TL´den          4.900.000,00 TL

05-Diğer Gelirler                                            : 45.850.000,00 TL´den         43.350.000,00 TL

06-Sermaye Gelirleri                                      :   5.150.000,00 TL´den           5.150.000,00 TL

 

                                                                   --------------------------------   -----------------------------------

 

TOPLAM                                                     :120.000.000,00 TL´den      105.000.000,00 TL    

 

 

B-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 

 

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

 

 

 

01-Personel Giderleri                         :29.851.700.00 TL´den                   24.494.601,00 TL

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi   :  5.353.400.00 TL´den                      4.530.500,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri      :44.525.101.00 TL´den                    40.322.100,00 TL

04-Faiz Giderleri                                :     100.000.00 TL´den                           50 .000,00 TL

05-Cari Transferler                             :  5.483.549.00 TL´den                       4.852.784,00 TL

06-Sermaye Giderleri                         :28.406.250,00 TL´den                     25.465.015,00 TL

09-Yedek Ödenekler                         :  6.280.000.00 TL´den                      5.285.000,00 TL

                                                           -------------------------------              -----------------------------      

            TOPLAM                              120.000.000.00 TL´den                  105.000.000,00 TL

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

 

 

46 41 15 02 Özel Kalem Müdürlüğü                        :  1.940.800.00 TL´den           1.757.500,00 TL

               05 İnsan Kaynakları Müdürlüğü                :  1.807.100.00 TL´den           1.453.100,00 TL

               13 Destek Hiz.Müd.Satınalma                   :     721.500.00 TL´den              617.500,00 TL

               20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü                      :     148.800.00 TL´den              128.000,00 TL 

               23 Mali Hizmetler Müdürlüğü                   :14.453.549.00 TL´den         12.396.784,00 TL

               24 Hukuk İşleri Müdürlüğü                       :     800.200.00 TL´den              705.500,00 TL

               25 Basın Yayın ve Halk İliş.Müd              :  3.283.800.00 TL´den          2.914.500,00 TL

               26 Strateji Geliştirme Müdürlüğü               :  1.835.800.00 TL´den          1.741.500,00 TL

               30 Çevre Kor.ve Kontr.Müd                      :     854.800.00 TL´den              763.500,00 TL

               31 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü              :11.090.800.00 TL´den           9.947.500,00 TL

               32 Etüd Proje  Müdürlüğü                         :                0.00 TL´den                         0,00 TL

               33 Fen İşleri  Müdürlüğü                           :27.024.500.00 TL´den         23.632.265,00 TL

               34 Gecekondu ve Sos.Kon.Müd.               :       55.000.00 TL´den                50.000,00 TL

               35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü               :  2.884.000.00 TL´den           2.351.000,00 TL

               36 İşletme ve İştirakler Müd.                     :     555.100.00 TL´den              500.800,00 TL

               37 Kültür ve Sosyal İşler Müd.                  :  6.205.000.00 TL´den           5.563.000,00 TL

               38 Park ce Bahçeler Müdürlüğü                 :10.586.550.00 TL´den           8.892.751,00 TL

               39 Ruhsat ve DenetimMüdürlüğü              :     869.500.00 TL´den              758.500,00 TL

               40 Sosyal Yardım İşleri Müd.                                :    740.000.00 TL´den              635.000,00 TL

               41 Temizlik İşleri Müdürlüğü                     :15.826.000.00 TL´den         14.162.400,00 TL

               42 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü               :  9.511.000.00 TL´den           8.584.000,00 TL

               43 Yapı Kontrol Müdürlüğü                      :     778.200.00 TL´den              694.200,00 TL

               44 Yazı İşleri Müdürlüğü                                       : 1.645.000.00 TL´den           1.421.200,00 TL

               45 Zabıta Müdürlüğü                                 :  6.383.001.00 TL´den           5.329.500,00 TL

                                                                                  ----------------------------            -----------------------  

              

TOPLAM                                                    120.000.000.00 TL´den      105.000.000,00 TL

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2011 tarih ve 1228 sayılı Encümen inceleme raporu ile 04.10.2011 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 120.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2012 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 105.000.000,00 TL olarak değiştirilerek kabul edilmiştir.

 

            2012 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği " hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelirleri ve Giderleri denk 105.000.000,00 TL olan Bütçe oy birliği ile kabul edilmiştir.

           

            Bütçe Kararnamesi´nin toplam 14 maddesi oy birliği ile kabulü uygun görülerek bir raporla Meclis´in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.21.10.2011