Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2011 Yılı Aralık Ayı Komisyon Raporu

SOSYAL HİZMETLER VE İMAR KOMİSYONU RAPORU

          

        

             Belediyemiz Meclisinin 06.11.2011 tarih ve G1 Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen; engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri ve fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için kentsel-sosyal teknik altyapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını içeren yönetmelik önerisi incelendi .

             Yapılan incelemede ; söz konusu Yönetmelik önerisinin , Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve T.S.E. standartları ile getirilmiş yapısal , kısıtlayıcı ve denetleyici bir çok hükmü içerdiği belirlenmiştir. Önerilen uygulama yönetmeliğinin amacının  İmar Yönetmeliği ve T.S.E standartlarında da tanımlanan  " kent yaşamının  bütününün sürdürüldüğü açık ve kapalı alanların , engelli veya engelsiz ayrımı olmadan insanların tümü  tarafından eşit olarak kullanılmasının sağlanması" olduğu görülmüştür. Bu amaçla önerilen Yönetmeliğin hayata geçirilmesi durumunda,  engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri ve fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için Belediyemizin yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasında somut bir uygulama aracı  ve yasal bir belge niteliğinde olacağı tespit edilmiştir.

             Ancak önerilen yönetmeliğin yapısal ve idari işlemleri düzenleyici hükümlerinde , bazı kurumların yetki sınırları ile uygulayıcı olarak tanımlanan Belediyemiz yetki ve sorumluluğunun  kesiştirildiği tespit edilmiştir. Bu durumun ise önerilen yönetmeliğin uygulanmasında kurumsal yetki kargaşası ve uygulama sorunları doğuracağı öngörülmüştür.

   Bu doğrultuda ; engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri ve fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması amacıyla kentsel-sosyal teknik altyapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını içeren yönetmelik önerisinin, içeriğinde tanımlanan uygulama hükümleri esas alınarak, Büyükşehir Belediyesi gibi diğer kurumların yetki ve sorumluluk alanları ile T.S.E. standartları gibi kısıtlayıcı ve denetleyici uygulama araçları göz önünde bulundurulmak üzere revize edildikten sonra  değerlendirilmesinin uygulanabilir olacağı belirlendiğinden, Evrakın Müdürlüğüne iade edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.12.2011

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      

 

          İzmit Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak  komisyonumuza  havale edilen İzmit Kabaoğlu 211 ada 1 nolu parseldeki Tüysüzler mahalle konağı binasının ikinci katında derslik olarak ayrılan  iki adet yerin İzmit kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

          İzmit Kabaoğlu 211 ada 1 nolu parseldeki Tüysüzler mahalle konağı binasının ikinci katında derslik olarak ayrılan  iki adet yerin İzmit kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması ekli projede gösterilen  kesimlerin üç ( 3)  yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisikomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.12.2011

 

  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak  komisyonumuza  havale edilen Zabıta Personelinin Maktu Mesai ücretlerinin  tespiti ile ilgili  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Zabıta Personelinin Maktu Mesai ücretleri üzerinde yapılan çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.12.2011