Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2011 Yılı Haziran Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Gürol GÜÇLÜ´ye 2011 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemizde 4857 sayılı iş kanuna tabi olarak geçici işçi kadrosunda görev yapmakta iken Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığına seçilen ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 29.maddesi uyarınca 15.07.2003 tarihinden itibaren iş akdi askıya alınan Gürol GÜÇLÜ´nünProfesyonel Yöneticiliği  15.02.2011 tarihinde sona ererek belediyemizdeki asli görevine başlamıştır.

Adı geçenin, geçici işçilikten ilgi ( c) kanun gereği sürekli işçi statüsüne tescil işlemleri ilgi (a) yazımızla talep edilmiş ancak; ilgilinin 2005 ve 2006 yıllarında iş akdi askıda olduğundan Kurumumuzda primleri ödenmediğinden sürekli işçi kadrosuna tescil işleminin yapılamayacağı ilgi (b) yazı ile bildirilmiştir.

          İlgi (c) Kanunun Geçici 1.Maddesinde; "Bu kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamına girmeyen geçici işçiler ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usule göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunabilir." hükmü amir olup, aynı kanunun 3.maddesinin ( c) fıkrası uyarınca adı geçenin geçici işçi pozisyon vizesinin yetkili meclislerden alınması gerekmektedir.

            Bu nedenle; ekli listede ismi bulunan Gürol GÜÇLÜ´nün karşısında gösterilen süreler kadar 2011 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.13.06.2011

 

 

 

  

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait 2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının bir kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait     2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının tamamı Karadenizliler Mahallesi Sağlık Evi ve Lojmanı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına Alikahya Belediyesi ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan ve Valilikçe onaylanan protokolle Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 20.11.2010 tarihinde sona ermiştir. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´nün 13.04.2011 tarih ve 14593 sayılı yazılarıyla söz konusu binanın          2.Katının Karadenizliler Mahallesi Sağlık Evi olarak protokolün yenilenmesi istenilmektedir.

Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait 2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının bir kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne 3 yıl müddetle bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.15.06.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımları ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahallesi Konağı ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´nün 06.05.2011 tarih ve 17964 sayılı yazılarıyla söz konusu binaların sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının tahsisi istenmektedir.

Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımları ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne 3 yıl müddetle bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.15.06.2011

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179  180 , 181 , 182 , 183 184 , 185  nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü adına kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü 17.05.2011 tarih 3668 sayılı yazılarında , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki mülkiyeti Belediyemize ait yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176  177 , 178 , 179 , 180 , 181  182 , 183 , 184 , 185  nolu bağımsız bölümlerin kiralanmasını talep etmektedirler.

Mülkiyeti Belediyemize ait , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179  180 , 181 , 182 , 183 184 , 185  nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü adına 5 yıl müddetle aylık 6000.-TL ve her yıl üfe oranında artış ile kiralanmasına ve bu konuda Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.15.06.2011

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Temizlik Hizmet Alımı işi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

2014 Eylül sonunu aşmamak kaydıyla yıllara sari ihale yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.15.06.2011

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER  KOMİSYON RAPORU

 

            

 

           İzmit Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve gündemin 6.maddesi olarak komisyonumuza  havale edilen Belediyesi tarafından Kuruçeşme Kocatepe mahallesi, 4969 ada, 12 nolu parsel üzerinde yapılan parka isim verilmesi  teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

   İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Kocatepe mahallesi, 4969 ada, 12 nolu parsel üzerinde yapılan parka, Kuruçeşme kocatepe mahallesi muhtarının görüşü alınarak Limon Çiçeği isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzer tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.06.2011