Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2011 Yılı Mart Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

  

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 22.03.2011

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

           İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin G1.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 03.08.2010 tarih ve 88 sayılı İzmit Belediyesi Meclis kararı ile yapımı uygun görülmüş olan İzmit Saat kulesi ve Atatürk heykeli Çevre Düzenleme Projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının 18.01.2010 tarih ve 10816 sayılı genelgesine istinaden şartlı nakdi yardım talep edilecek olup, şartlı nakdi yardımın takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı için 5393 sayılı yasanın 38/g bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        İzmit saat kulesi ve Atatürk heykeli çevre düzenleme projesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje bedelinin asgari % 30 unu hak ediş karşılığı olarak şartlı karşılanması  ve 18.01.2010 tarihli 10816  sayılı  Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak gerekli protokollerin Başkan tarafından yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 24.03.2011

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

        Belediyemiz mülkiyetinde bulunan   Kozluk mahallesi, 189 ada, 16 parsel üzerinde bulunan tescilli eserin restorasyonu ve Kozluk mahallesi, 189 ada, 25 nolu parselin Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.02.2011 tarih ve 911 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       İlgi yazı ile Kozluk mahallesi 189 ada16 parselde kullanılan gayrimenkulün 1. yıl   yine; Kozluk mahallesi 189 ada 25 nolu parselde bulunan gayrimenkulün 10 yıl müddetle tahsisi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 24.03.2011