Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2011 Yılı Mayıs Ayı Komisyon Raporu-1

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 03.05.2011 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza  havale edilen III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli  ile II sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli  ile II sayılı Boş Kadro Değişikliği konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  06.05.2011

 

  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

A- 2010 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

 

                    2010 Mali yılı gelir bütçesi 87.500.000,00 TL olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosundaki                       2.500.000,00 TL  kaynaklar karşılık   gösterilmek suretiyle borçlanılarak 90.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 24.819.015,90  TL 2011 Mali yılına devrolmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

 

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

 

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

9.676.624,95

30.227.586,03

39.904.210,98

27.756.476,90

38.222,87

27.718.254,03

12.147.734,08

69,46%

 

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

1.631.052,97

4.819.618,48

6.450.671,45

4.658.893,26

49.770,40

4.609.122,86

1.791.778,19

71,45%

 

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0

1.540.897,14

1.540.897,14

1.538.530,88

12.774,68

1.525.756,20

2.366,26

99,02%

 

05

DİĞER GELİRLER

8.709.183,19

37.771.507,23

46.480.690,42

35.638.518,91

36.920,08

35.601.598,83

10.842.171,51

76,59%

 

06

SERMAYE GELİRLERİ

56.258,67

640.653,39

696.912,06

661.946,20

125.000

536.946,20

34.965,86

77,05%

 

 

TOPLAM

20.073.119,78

75.000.262,27

95.073.382,05

70.254.366,15

262.688,03

69.991.678,12

24.819.015,90

73,62%

 

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0,00

0

398.686,05

-398.686,05

0,00

0

 

 

TOPLAM

20.073.119,78

75.000.262,27

95.073.382,05

70.254.366,15

661.374,08

69.592.992,07

24.819.015,90

73.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010 yılı Kesin hesabında Belediye gelirleri kalemlerinden Emlak vergisi, Eğlence vergisi, Çevre Temizlik vergisi ve

 

 para cezaları tahakkuka bağlı alacaklardan olduğu, tahsilatlarının  %69,46 olarak gerçekleştiği gözlenmiştir.

 

 

 

    2010 Gelir Bütçesinin toplam tahsilat oranı %73,19 dir. 

 

                                       

 

B- 2010 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

 

2010 Mali yılı Gider bütçesine toplam 90.000.000,00 TL ödenek konulmuş 2009 yılından

 

3.006.230,72 TL  devretmiş olup, toplam  93.006.230,72 TL ödenek  elde

 

 edilmiştir.31.469.562.88 TL ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 yılı içerisinde 80.293.066,41 TL harcama yapıldığı 7.704.265,70 TL imha edilerek

 

5.008.898,61 TL 2011 yılına devrolmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46.41.67. İZMİT BELEDİYESİ

 

01-01-2010 / 31-12-2010 TARİHLERİ ARASI

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU      (4.DÜZEY )

 

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN      (YTL )

İMHA            (YTL )

2011 YILINA DEVİR    (YTL )

 

I

II

III

IV

V

 

46

41

67

02

 

ÖZEL KALEM MD 

1.351.183,57

1.133.912,65

 

 

46

41

67

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

1.254.797,63

15.736,70

0,00

 

46

41

67

13

 

DESTEK HİZMETLERİ  ( SATINALMA )

467.552,56

134.482,65

0,00

 

46

41

67

20

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

86.445,83

1.394,00

0,00

 

46

41

67

23

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.684.010,76

322.900,22

3.620.238,40

 

46

41

67

24

 

HUKUK İŞLERİ MD 

329.458,96

59.675,12

0,00

 

46

41

67

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

2.808.284,26

59.269,82

0,00

 

46

41

67

26

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

318.366,38

127.092,04

0,00

 

46

41

67

30

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

583.993,05

105.665,22

 

 

46

41

67

31

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

4.094.625,28

181.848,15

0,00

 

46

41

67

32

 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

43.068,90

11.100,00

 

 

46

41

67

33

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

22.455.884,47

602.265,62

0,00

 

46

41

67

34

 

GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

46.077,68

0,00

 

 

46

41

67

35

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.787.625,11

415.229,59

0,00

 

46

41

67

36

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

299.760,54

35.906,00

 

 

46

41

67

37

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

4.645.903,10

341.890,96

0,00

 

46

41

67

38

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

5.094.682,75

1.083.526,65

0,00

 

46

41

67

39

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

576.526,32

15.874,00

0,00

 

46

41

67

40

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

619.295,57

2.394,00

 

 

46

41

67

41

 

TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

14.537.489,15

843.256,59

1.388.660,21

 

46

41

67

42

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6.568.575,40

15.114,41

 

 

46

41

67

43

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

602.138,10

104.916,52

 

 

46

41

67

44

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

356.474,18

152.652,49

 

 

46

41

67

45

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

3.680.846,86

1.938.162,30

0,00

 

GİDERLER TOPLAMI

80.293.066,41

7.704.265,70

5.008.898,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46.41.67. İZMİT BELEDİYESİ

 

 

 

01-01-2010 / 31-12-2010 TARİHLERİ ARASI

 

 

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

 

 

 

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                                 ( I.DÜZEY )

 

 

 

HARCAMA TÜRLERİ

2010 BÜTÇE      A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A            %

TOPLAM GİDERE ORANI B   /     TOPLAM GİDER            %

 

 

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

32.889.150,00

31.370.014,13

95,4%

39,07%

 

 

02

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

6.172.550,00

5.922.312,00

95,9%

7,38%

 

 

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

21.936.900,00

27.944.485,17

127,4%

34,80%

 

 

04

Faiz Giderleri

150.000,00

353.254,40

235,5%

0,44%

 

 

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

18.187.000,00

10.171.185,76

55,9%

12,67%

 

 

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

 

 

05

Cari Transferler

3.890.400,00

4.531.814,95

116,5%

5,64%

 

 

07

Sermaye Transferleri

 

 

 

 

 

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

 

 

08

Borç Verme

4.000,00

 

0,0%

0,00%

 

 

09

Yedek Ödenek

6.770.000,00

 

 

 

 

 

2010 GİDER BÜTÇESİ

90.000.000,00

80.293.066,41

89,21%

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER                                              :

 

 

 

 

 

 

 

a)

Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek - 29 )

 

 

 

 

 

b)

Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek - 30 )

 

 

 

 

 

c)

Genel Mizan

 

( Örnek - 76 )

 

 

 

 

 

d)

Bilanço

 

( Örnek - 77 )

 

 

 

 

 

e)

Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

( Örnek - 70 )

 

 

 

 

 

f)

Diğer Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

    1 -) Faaliyet Sonuçları Tablosu

 

( Örnek - 78 )

 

 

 

 

 

    2 -) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

 

( Örnek - 79 )

 

 

 

 

 

    3 -) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

 

( Örnek - 94 )

 

 

 

 

 

    4 -) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

( Örnek - 93 )

 

 

 

 

 

    5 -) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

( Örnek - 90 )

 

 

 

 

 

    6 -) İç Borç Değişim Tablsou

( Örnek - 82 )

 

 

 

 

 

             ( Kısa Vadeli - Uzun Vadeli )

 

 

 

 

 

 

                                   

 

komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  06.05.2011

 

 

Fikret GÖKMEN                                Hasan KIRLI                             Elif BÜLBÜL                         

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                   Üye

 

 

 

 

 

 

 İsmail GÜNDAŞ                                 Ç.Devrim YILDIZ

        Üye                                                       Üye