Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2011 Yılı Mayıs Ayı Komisyon Raporu-2

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 03.05.2011 tarih ve gündemin 6.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kemalpaşa mahallesi, 219 ada, 59 nolu 8.607,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 12.02.2010 tarih ve 78 sayılı Meclis kararı ile belediyemize 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, taşınmazın üzerinde belediyemiz tarafından yapılan 85 m2´lik kafeterya ve teras alanlarının 8 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile encümene yetki verilmesi teklifi ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kiranın peşin  alınması durumunda; peşin alınacak kira bedelinin 3 yıldan fazla olmaması şartıyla 8 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.17.05.2011

 

  

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

  

 

            İzmit Belediye Meclisinin 09.05.2011 tarih ve gündemin 3. .maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Ş.Hatip 3379 ada, 11 nolu parsel (450,00 m2), 12 nolu parsel (942,56m2) 13 nolu parsellerin (1099,29 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin   ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Ş.Hatip 3379 ada, 11 nolu parsel (450,00 m2), 12 nolu parsel (942,56m2) 13 nolu parsellerin (1099,29 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.30.05.2011

 

 

TÜRLÜ İŞLER  KOMİSYON RAPORU

             

 

           İzmit Belediye Meclisinin 03.05.2011 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza  havale edilen İlçemiz mücavir alanında bulunan Sarıhocalar köyünde Pazar kurulması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                  Sarışehy, Kısalar, Pirceler, Terziler, Akçakese, Kocakaymaz, Nebihoca ve Goncaydın köyleri muhtarlarının  görüşleri alınarak Sarıhocalar köyünde Pazar kurulması uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzer tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.05.2011