Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2011 Yılı Temmuz Ayı Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

        İzmit Belediye Meclisinin 05.07.2011 tarih ve gündemin 3.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması teklifi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.07.2011

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

                 İzmit Belediye Meclisinin 05.07.2011 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza  havale edilen 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                Belediyemiz ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği arasında  yapılması düşünülen protokol konusunun neleri kapsayacağının belirlenmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların rapor edilerek komisyona sunulması gerektiğinden meclisten ek süre  istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle  iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.07.2011