Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2012 Kasım 2. Meclis Komisyon Rap

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 2013 Yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki  2013 yılı tarife cetveli  komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilmiş olup,  iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 07.12.2012

 

        Hasan KIRLI                         İsmail GÜNDAŞ                          Emine OKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                   Başkan Vekili                                      Üye

 

 

 Günay ATUN                                    Temel YILMAZ

        Üye                                                       Üye

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve gündemin 6.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki

Bütçe aktarmaları teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

İZMİT BELEDİYESİ 2012 YILI

 

İZMİT BELEDİYESİ 2012 YILI

ÖDENEK CETVELİ-A (A-Kesinleşen) AKTARMA ( - )

 

ÖDENEK CETVELİ-A (A-Kesinleşen) EKLEME ( + )

KURUM

Açıklaması

Bütçe

 

KURUM

Açıklaması

Bütçe

I

II

III

IV

Ödeneği(TL)

 

I

II

III

IV

Ödeneği(TL)

 46

 

 

 

 BELEDİYE

27.884.691 

 

 46

 

 

 

 BELEDİYE

27.884.691 

 46

 41

 

 

 KOCAELİ İLİ

27.884.691 

 

 46

 41

 

 

 KOCAELİ İLİ

27.884.691 

 46

 41

 15

 

 İZMİT BELEDİYESİ

27.884.691 

 

 46

 41

 15

 

 İZMİT BELEDİYESİ

27.884.691 

 46

 41

 15

 02

 ÖZEL KALEM MÜD.

273.000 

 

 46

 41

 15

 02

 ÖZEL KALEM MÜD.

123.057 

 46

 41

 15

 05

 İNSAN KAY. ve EĞİT.MÜD.

331.182 

 

 46

 41

 15

 05

 İNSAN KAY. ve EĞİT.MÜD.

3.818.518 

 46

 41

 15

 10

 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

420.760 

 

 46

 41

 15

 10

 BİLGİ İŞLEM MÜD.

565.432 

 46

 41

 15

 13

 DESTEK HİZ. MÜD.

218.040 

 

 46

 41

 15

 13

 DESTEK HİZ. MÜD.

85.179 

 46

 41

 15

 20

 TEFTİŞ KURULU MÜD.

12.000 

 

 46

 41

 15

 20

 TEFTİŞ KUR.MÜD.

211.171 

 46

 41

 15

 23

 MALİ HİZ. MÜD.

3.387.972 

 

 46

 41

 15

 23

 MALİ HİZ.MÜD.

574.760 

 46

 41

 15

 24

 HUKUK İŞL. MÜD.

127.250 

 

 46

 41

 15

 24

 HUKUK İŞL. MÜD.

65.330 

 46

 41

 15

 25

 BAS. YAY. ve HALK.İLŞ. MÜD.

972.547 

 

 46

 41

 15

 25

 BAS. YAY. ve HALK.İLİŞ. MÜD.

617.431 

 46

 41

 15

 30

 ÇEVRE KOR. ve KONT. MÜD.

332.875 

 

 46

 41

 15

 30

 ÇEVRE KOR. ve KONT. MÜD.

167.303 

 46

 41

 15

 31

 EMLAK ve İST. MÜD.

4.401.093 

 

 46

 41

 15

 31

 EMLAK ve İST. MÜD.

2.316.869 

 46

 41

 15

 32

 ETÜD PROJE MÜD.

316.162 

 

 46

 41

 15

 32

 ETÜD PROJE MÜD.

140.861 

 46

 41

 15

 33

 FEN İŞLERİ MÜD.

9.523.162 

 

 46

 41

 15

 33

 FEN İŞL. MÜD.

8.108.011 

 46

 41

 15

 35

 İMAR ve ŞEH. MÜD.

271.645 

 

 46

 41

 15

 35

 İMAR ve ŞEH. MÜD.

551.647 

 46

 41

 15

 36

 İŞLETME ve İŞT. MÜD.

176.265 

 

 46

 41

 15

 36

 İŞLETME ve İŞT. MÜD.

413.459 

 46

 41

 15

 37

 KÜLT. ve SOS. İŞL. MÜD.

1.071.384 

 

 46

 41

 15

 37

 KÜLT. ve SOS. İŞL. MÜD.

390.996 

 46

 41

 15

 38

 PARK ve BAH. MÜD.

677.686 

 

 46

 41

 15

 38

 PARK ve BAH. MÜD.

3.920.359 

 46

 41

 15

 39

 RUHSAT ve DEN. MÜD.

138.849 

 

 46

 41

 15

 39

 RUHSAT ve DEN. MÜD.

78.830 

 46

 41

 15

 40

 SOSYAL YAR. İŞL. MÜD.

345.541 

 

 46

 41

 15

 40

 SOSYAL YAR. İŞL. MÜD.

429.644 

 46

 41

 15

 41

 TEMİZLİK İŞL. MÜD.

1.553.805 

 

 46

 41

 15

 41

 TEMİZLİK İŞL. MÜD.

2.060.989 

 46

 41

 15

 42

 ULAŞIM HİZ. MÜD.

1.163.467 

 

 46

 41

 15

 42

 ULAŞIM HİZ. MÜD.

936.913 

 46

 41

 15

 43

 YAPI KONT. MÜD.

187.732 

 

 46

 41

 15

 43

 YAPI KONT.MÜD.

747.158 

 46

 41

 15

 44

 YAZI İŞL. MÜD.

414.679 

 

 46

 41

 15

 44

 YAZI İŞL. MÜD.

598.814 

 46

 41

 15

 45

 ZABITA MÜD.

1.567.594 

 

 46

 41

 15

 45

 ZABITA MÜD.

961.958 

 

      Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Aktarma ile ilgili 36.maddesinin 2. bendi hükmü çerçevesinde Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arası

aktarmalar komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.07.12.2012

 
 

 

        Hasan KIRLI                       İsmail GÜNDAŞ                          Emine OKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                 Başkan Vekili                                      Üye

 

 Günay ATUN                            Temel YILMAZ

        Üye                                              Üye

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.11.2012 tarih ve gündemin G2. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kadıköy Mahallesi Selahattin Sok 4934 ada 16 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kadıköy Mahallesi Selahattin Sok 4934 ada 16 parselde yeni yapılan parka "ŞEHİT İHSAN UĞUR" parkı isminin verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.11.2012

 

 

     Ali YILMAZ                        Cengiz ÇAKAR                              İbrahim BULUT

Türlüİşler Kom.Bşk.                   Başkan Vekili                                         Üye

 

 

 Cengiz ÖZCAN                        Erkan AKSOY

           Üye                                         Üye