Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
18°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2012 Kasım Komisyon Raporlar

ÜRLÜİŞLER KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.11.2012 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro kanununun22.Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro kanununun 22.Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi   ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.11.2012

 

Ali YILMAZ                                Cengiz ÇAKAR                                 İbrahim BULUT

Türlüİşler Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                               Üye

 

  

CengizÖZCAN                                ErkanAKSOY

       Üye                                                  Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit BelediyeMeclisinin 06.11.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havaleedilen,Müdürlüklerin GörevYetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün30.10.2012 tarih ve 1438 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

MüdürlüklerinGörev  Yetki ve Sorumlulukları ÇalışmaYönetmeliği teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalartamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekleişbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir 22.11.2012

 

HasanKIRLI                                     İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE  -  İMAR  KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 06.11.2012 tarih ve gündemin G-1 maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen,Tepecik mahallesinde bulunan 2. Derecede doğal sit alanıAcısuParkına  cephesi olan binalara  "Cephe İyileştirme Projesi" teklifi ileilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 02.11.2012 tarih ve 6428 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

AcısuParkı Cephesi olan binalara  Cepheİyileştirme Projesinin, asgari  % 20´siBina sahiplerinden  kalanı  Belediyemiz bütçesinden karşılanmaküzere  yapılması komisyonlarımızca  uygun görülmekle işbu rapor; Meclisintasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 23.11.2012

 

 

 

HasanKIRLI   M.ZekeriyaÖZAK           İsmail GÜNDAŞ        İsmail SAĞIROĞLU

Planve Bütçe Kom. Bşk.        İmar  Kom. Bşk                Başkan Vekili                      Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

 

 

EmineOKANALP                    İsmailGÜN                   Günay ATUN                      Zafer YILMAZ         

       Üye                                  ÜyeÜyeÜye

 

 

 

 

 

 

 

 

TemelYILMAZ                              OrhanKARADAĞ

        Üye                                                 Üye

 

 

                 04.12.2012 TARİHLİ MEC: TOP:AİTKARARLAR

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 87-     2013 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi ile ilgiliİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.11.2012 tarih ve 1558 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

21 NİSAN 2007 TARİH VE 26500 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 5620 SAYILI KANUN DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEREK GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE KALAN PERSONEL VE ALINACAK GEÇİCİ İŞÇİ VİZE SÜRELERİNİ GÖSTERİR LİSTE

Sıra No

 Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

5620 Sayılı Kanun Uyarınca Ünvanı

En Son Bitirdiği Okul

Fiilen Yaptığı İş

2011 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı)

2012 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı)

2013 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı) *

1

 Abdurahman ÖZCAN

 59059079666

Geçici İşçi

Yüksekokul             İnşaat Teknikeri

Kaçak Yapı Birim Sorumlusu

360

360

360

2

 Adem GÜN

 37427023312

Geçici İşçi

Yüksekokul             İnşaat Teknikeri

Teknik Büro Sorumlusu

360

360

360

3

 Ahmet SİPAHİ

 24512234586

Geçici İşçi

Yüksekokul             İnşaat Teknikeri

İskan Denetim Birim Sorumlusu

360

360

360

4

 Ali BEKTAŞ

 44101582140

Geçici İşçi

Yüksekokul             Makine Motor Tekniker

Mobil Ekip Birim Sorumlusu

360

360

360

5

 Arif BİNGÖL

 32876177012

Geçici İşçi

End.Mesl.Lis

İşçi

360

360

360

6

 Aslı YİĞİT KORUCU

 41368667696

Geçici İşçi

 Kız Meslek Lisesi        Çocuk Gelişimi

Büro Personeli

360

360

360

7

 Aysun BOLAT KILIÇ

 53119669156

Geçici İşçi

 Üniversite        Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı

360

360

360

8

 Başak SORGUNALP ÇEVİK

 48826423108

Geçici İşçi

 Üniversite  Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı

360

360

360

9

 Burak Efe ERDOĞAN

 39163869858

Geçici İşçi

 Üniversite                    İnşaat Mühendisi

Tepeköy Şantiye Sorumlusu

360

360

360

10

 Bülent ÖZER

 48529435224

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Motor

Motor Ustası

360

360

360

11

 Cemal ÖZBAY

 54958214446

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi       Metal

Büro Personeli

360

360

360

12

 Çetin ALTUN

 34924873358

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi      Elektrik

Elektrikçi

360

360

360

13

 Emek Tutku YARALI

 18218168498

Geçici İşçi

 Kız Meslek Lisesi       Çocuk Gelişimi

Büro Personeli

360

360

360

14

 Emine KAVURGACI

 27188351724

Geçici İşçi

 Üniversite        Mimar

 Mimar

360

360

360

15

 Engin YILDIRIM

 22505539304

Geçici İşçi

 Yüksekokul      İnşaat Teknikeri

 İnşaat Teknikeri

360

360

360

16

 Engin YILMAZKUDAY

 10079202472

Geçici İşçi

 Üniversite        İnşaat Mühendisi

 İnşaat Mühendisi

360

360

360

17

 Erol ALTAN

 48238444838

Geçici İşçi

Yüksekokul       Motor Teknikeri

Makine Bakım Sorumlusu

360

360

360

18

 Erol KAYA

 14174564800

Geçici İşçi

Teknik Lise       Elektirik

Elektrikçi

360

360

360

19

 Figan BALCI

 16114535758

Geçici İşçi

Üniversite        Elektirik Elektronik

Elektrik Mühendisi

360

360

360

20

 Hacı KARALAR

 62197128264

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Elektrik böl.

Şöfor

360

360

360

21

 Hakan ÖZKUM

 21457194340

Geçici İşçi

 Üniversite        Mimar

Mimar

360

360

360

22

 Hamit DÜNÜROĞLU

 53950248220

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Ağaç Bl.

Ağaç İşleri

360

360

360

23

 Hanife YÜCEER

 38263776226

Geçici İşçi

 Kız Meslek Lisesi Giyim

Büro Personeli

360

360

360

24

 Kadir Sinan CEYLAN

 53527338736

Geçici İşçi

 Üniversite           Harita Mühendisi

Harita Mühendisi

360

360

360

25

 Kadri BAŞAR

 44284576066

Geçici İşçi

Yüksekolu           Elektrik Teknikeri

Garaj Asfalt Sorumlusu

360

360

360

26

 Kadriye SORGUN KILIÇ

 41119212854

Geçici İşçi

 Üniversite           Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı

360

360

360

27

 Kenan YILMAZ

 28205594612

Geçici İşçi

 Üniversite           İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi

360

360

360

28

 Lalehan Hüsniye GÖKER

 42967316480

Geçici İşçi

Yüksekokul       Restoratör

Etüt İmar Birim Sorumlusu

360

360

360

29

 Leyla KIRAN

 29729184440

Geçici İşçi

 Üniversite        Jeofizik Mühendisi

 Jeofizik Mühendisi

360

360

360

30

 M.Faruk KÜÇÜK

 47719829096

Geçici İşçi

 Üniversite           Jeofizik Mühendisi

Zemin Birim Sorumlusu

360

360

360

31

 Mehmet GÖKTAŞ

 20497158466

Geçici İşçi

 Lisans Üstü Yüksek Jeoloji Mühendisi

Jeoloji Mühendisi

360

360

360

32

 Mehmet TAVLI

 17876455902

Geçici İşçi

 Üniversite          Mimar

Ruhsat Birim Sorumlusu

360

360

360

33

 Meltem SERDAROĞLU

 25883188980

Geçici İşçi

 Üniversite            Şehir Plancısı

Şehir Plancısı

360

360

360

34

 Mustafa ERDOĞAN

 31280007236

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Tesviye

Motor ustası

360

360

360

35

 Nurten UÇAN

 21737577122

Geçici İşçi

Sağlık Meslek Lisesi Hemşire

Hemşire

360

360

360

36

 Öner ÇAKIR

 14369793978

Geçici İşçi

 Yüksekokul İnşaat Teknikeri

İnşaat Teknikeri

360

360

360

37

 Özben CAN

 24632230642

Geçici İşçi

Yüksekokul     Restoratör

Teknik Çizim

360

360

360

38

 Özkan USLU

 29867056968

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Metal Metal

İşçi

360

360

360

39

 Özlem TEMİZ

 11642225980

Geçici İşçi

 Yüksekokul     Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

360

360

360

40

 Perihan ÖNEY

 52519302052

Geçici İşçi

 Yüksekokul     İnşaat Teknikeri

İnşaat Teknikeri

360

360

360

41

 Pınar ZENGİN YILDIZ

 48709713234

Geçici İşçi

 Yüksekokul Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

360

360

360

42

 Sait YAŞAR

 25861410614

Geçici İşçi

 Üniversite Jeofizik Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

360

360

360

43

 Sema KOÇAK SAYIN

 35026797672

Geçici İşçi

 Yüksekokul          Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

360

360

360

44

 Seyfettin ŞAFAK

 52939279590

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi  İnşaat Makinaları

İş Makinaları ustası

360

360

360

45

 Sinan KARAKUZU

 58372102266

Geçici İşçi

 Üniversite        İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi

360

360

360

46

 Sultan KONYALI

 38317774796

Geçici İşçi

 Üniversite       Maden Mühendisi

Mühendis

360

360

360

47

 Süleyman GÜRBÜZ

 20036378492

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Tesviye

İşçi

360

360

360

48

 Şafak ÜZÜMOĞLU

 22919287730

Geçici İşçi

 Üniversite Ziraat Mühendisi

Park ve Bahçeler Birim Sorumlusu

360

360

360

49

 Şinasi TOPUZ

 53233279026

Geçici İşçi

 Üniversite Mimar

Mimar

360

360

360

50

 Tanju TATAROĞLU

 26848684714

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Kimya

İşçi

360

360

360

51

 Uğur TOKER

 29042294406

Geçici İşçi

 Teknik Lise Elektirik

Elektrik Teknisyeni

360

360

360

52

 Ümit AYDIN

 24332159830

Geçici İşçi

 Yüksekokul Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

360

360

360

53

 Ümmühan GÜLBİÇİM

 37439154882

Geçici İşçi

Yüksekokul      Tıbbi Laborant

Sağlık Birim Personeli

360

360

360

54

 Yaşar KOÇ

 24839224048

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Tesviye

Büro Personeli

360

360

360

55

 Yılmaz YILDIZ

 30455037276

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar

Büro Personeli

360

360

360

56

 Yücel BAYINDIR

 63229350448

Geçici İşçi

 Üniversite Elektronik Haberleşme

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

360

360

360

57

 Zehra KİLOCAK

 13917018594

Geçici İşçi

Üniversite Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı

360

360

360

58

 Zeynep KÜÇÜKİKİZ

 21374339596

Geçici İşçi

 Üniversite        Jeofizik Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

360

360

360

59

 Zuhal KOZAN TIRKA

 11335818000

Geçici İşçi

 Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Çocuk

Büro Personeli

360

360

360

60

 Emel DABAKOĞLU

 32977952778

Geçici İşçi

Yüksekokul      İnşaat Teknikeri

 İnşaat Teknikeri

360

360

360

61

 Beyza SEVİLEN

 34615899094

Geçici İşçi

End.Mesl.Lis. Elektronik

Büro Personeli

360

360

360

62

 Nevzat AKGÜN

 33760927546

Geçici İşçi

 İlkokul

İşçi

360

360

360

63

Gürol GÜÇLÜ

37312809328

Geçici İşçi

 İlkokul

İşçi

360

360

360

 

Ekli listedeisimleri bulunan geçici işçiler için karşılarında gösterilen sürelerkadar  2013 yılı için geçici işçi vizesi verilmesinin kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr.NevzatDOĞAN                                Günay ATUN                               Emine OKANALP

İzmitBelediye Başkanı                                  KatipKatip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 88-  İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1dUygulama İmar Planı paftası, 541 ada 23 nolu parselin çekme mesafelerininyeniden düzenlenerek plan üzerine işlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulamaimar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.11.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

söz konusuparsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılanBelediyemiz, Körfez Mahallesi, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 541 ada23 nolu parselin mevcut imar planında 3/A-4/3, 0.50/2.00 olan yapılanmakoşuluna sahip T lejantlı "Ticaret Alanı" kullanımında kaldığı ve çekmemesafelerinden dolayı söz konusu parsele imar planı ile verilen inşaat alanıhakkının kullanılamadığı gerekçesiyle çekme mesafelerinin parselin kuzeysınırından 3mt, güney sınırından 4.75mt, doğu sınırından ise park alanınabitişik olarak imar planı üzerine işlendiği belirlenmiştir.

Ancak 541ada 23 nolu parselin "Ticaret Alanı" olarak, 24 nolu parselin ise "Park alanı"olarak planlandığı ve her iki parselin farklı fonksiyon alanlarına sahip olmasınedeniyle yapılacak değişiklik ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmarYönetmeliği´nin Madde 16. C-Yan Bahçe Mesafeleri bölümünde tanımlı "Bodrum katlardaiskan edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) olan binalarda yanbahçe mesafeleri en az 3.00 m´ dir. 4 kattan fazla her kat için ve su basmankotu altında kazanılan konut amaçlı kullanılan her kat için, yan bahçe mesafesi0.50 m artırılır" hükmü ile SaraybahçePlanlama Bölgesi-Uygulama İmar Planı Notları´nın 3.Yapılanma Düzeni UygulamaHükümleri-Ayrık Düzen bölümünde tanımlı "3-1-f- İmar planı kararları ve plan notları ilegetirilmiş olan min. bahçe mesafesinden arta kalan alanın, yapı adası içingetirilen max. Taban Alanı Katsayısına tekabül eden alandan düşük olmasıdurumunda,Taban Alanı Katsayısıbahçe mesafelerinin gerektirdiği ölçüde, kısıtlanarakuygulanır" hükmü çerçevesinde her ikikullanım arasındaki minimum yan bahçe mesafesideğerinin ihlal edileceği ve plan notlarına aykırı bir düzenleme olacağıbelirlendiğinden,  imar planıdeğişikliği teklifinin imar mevzuatı ve planlama ilkeleri çerçevesinde uygungörülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr.NevzatDOĞAN                                Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmitBelediye Başkanı                                  KatipKatip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 89-  İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25a.3cuygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 4983 ada 1 noluparsel üzerinde yer alan "2K Blok" gösteriminin mevcut imar planı üzerindenkaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 08.11.2012 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

 söz konusu parsel maliki tarafından KARO ŞehirPlanlama firmasına hazırlatılan İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25a.3c uygulamaimar planı paftası, 4983 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında "T1" lejantlıE:1.60, H:4 kat yapılaşma koşuluna sahip "Ticaret Alanı" olarak planlandığı veparselde bulunan binanın zeminde yer aldığı şekliyle imar planına "2K(2 kat)blok" olarak işlendiği belirlenmiştir.

 

Ancak söz konusu parselde imar planı üzerinde yer alan"2K Blok" gösteriminden dolayı mevcut imar planı yapılaşma şartları ile tanınanyapılanma hakkının kullanılamadığı gerekçesiyle mevcut imar planı üzerindetanımlanan inşaat hakkını kullanabilmesi amacıyla "2K Blok" gösteriminin imarplanı üzerinden kaldırılması talep edilmektedir.

 

Bu doğrultuda; İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25a.3cuygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 4983 ada 1 noluparsel üzerinde yer alan "2K Blok" gösteriminin mevcut imar planı üzerindenkaldırılmasını içeren yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine neden olmayanUygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgiliyönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.NevzatDOĞAN                                Günay ATUN                               Emine OKANALP

İzmitBelediye Başkanı                                 KatipKatip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 90-  İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapudaM.Alipaşa), G23b.25a.3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 2522 ada 20 noluparselin mevcut imar planında "Ticaret Alanı" olan kullanımının "Sağlık TesisAlanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğiteklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.09.2012 tarih ve 517sayılı kararı ile onaylandığı ve üst ölçekli plan kararları doğrultusundahazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgiliimar komisyonunun 21.11.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

 sözkonusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´nehazırlatılan İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25a.3c-3dUygulama İmar Planı paftaları, 2522 ada 20 nolu parselin mevcut imar planında"T1" lejantlı 5/A-4/3, 0.35/1.40 olan yapılanma koşuluna sahip "Ticaret Alanı"olan kullanımının E:1.40, H:4 kat ve Hmax:17.00mt yapılanma koşuluna sahip"Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak planlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinintüm cephelerden 5mt olacak şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.1/5000ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda önerilen ve mevcut uygulamaimar planı yapılanma oranlarında artış içermediği belirlenen değişiklik teklifiile; bölgenin yapılaşma sürecindeki arazi kullanım eğiliminin göz önündebulundurulması ve parselin konumu itibariyle önemli bir ulaşım arteri olanİzmit- Kandıra yolu üzerinde yer alması sebebiyle imar planı fonksiyonkararının değiştirildiği ve yapı yüksekliğinin binanın işlevinden dolayıihtiyacı olan teknik gereklilikler ile mimari özelliği sebebiyle kat sayısıdeğiştirilmeksizin Hmax:17.00mt saçak kotu ile sınırlandırıldığıbelirlenmiştir. Bu doğrultuda İzmit-YenişehirMahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25a.3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 2522ada 20 nolu parselin 5/A-4/3, 0.35/1.40 yapılaşma koşuluna sahip "Ticaret Alanı"kullanımının 3194 sayılı İmar Kanunun Plan Yapımına Ait Esaslara DairYönetmeliğinin Ek-1a ve Ek-1c´de sağlık alanları için belirtilen minimum alanbüyüklüğünü sağladığı ve aynı zamanda istihdam yaratacağı gerekçesiyle E=1.40,H:4 kat, Hmax:17.00mt yapılanma koşuluna sahip "Özel Sağlık Tesis Alanı" olarakdüzenlenmesi şeklinde yoğunluk artışı ve donatı kaybına yol açmayan Uygulamaİmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı İmar Kanunu, şehircilikilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

Dr.NevzatDOĞAN                                Günay ATUN                               Emine OKANALP

İzmitBelediye Başkanı                                  KatipKatip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 91- İzmit-Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Alipaşa),G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, E:1.05, Hmax:9.50mt yapılanma koşulunasahip 3058 ada 13 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planıüzerine ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ve sınırının eklenmesi suretiyleönerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, lejant ve plan notuilavesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 23.11.2012 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

 söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmarPlanlama Mim.Müh.İnş.San.ve Tic.Ltd,Şti.´ne hazırlatılan İzmit-YahyakaptanMahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 3058 ada13 nolu parselin mevcut imar planında E:1.05, Hmax:9.50mt yapılanma koşulunasahip "Konut Alanı" olarak planlandığı ve Kocaeli Büyükşehir BelediyeMeclisinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/25000ve 1/5000 nazım imar planı notlarında; "Toplu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla,emsal alanı artışından dolayı gelecek nüfusun ihtiyacı ilave sosyal ve teknikaltyapı alanı aranmaksızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmaksuretiyle;

B) 10000 m² üstü alanlarda, kat adedi 3 ve daha fazlaise ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsaldeğeri 0.20, kat adedi ise 2 kat ilave etmek suretiyle arttırılabilir. Aynıalanlarda kat adedi 2 ve daha az ise toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzereilave 0.10 emsal verilebilir" hükmü çerçevesindealanailişkin hazırlatılan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´nce 10.09.2012tarihinde onaylanan Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporu doğrultusundasözkonusu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine  "ÖHB"(Özel Hüküm Bölgesi) tanımının eklenmesive sınırının işlenmesi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı lejantına "ÖzelHüküm Bölgesi Alanı" tanımının ve sınırının eklenmesi, ayrıca imar planı notlarına;

"Özel Hüküm Bölgesi :

ÖHB olarak belirlenmiş konut alanlarında;

A) 0.50 ile 1.00 ha arasında yer alan alanlarda,

i) Meri uygulama imar planında taks değeri 0.40´ın altında ve kat adedi 2ve daha az olan alanlarda toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzere ilave 0.10emsal verilebilir.

ii) Meri uygulama imar planında kat adedi 3 ve daha fazla olan alanlardaayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsal değeri0.10, kat yüksekliği ise 1 kat ilave edilmek suretiyle arttırılabilir.

B) 1.00 ha üstü alanlarda, kat adedi 3 ve daha fazla ise jeolojik vejeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsal değeri 0.20, kat adedi ise 2kat ilave etmek suretiyle arttırılabilir. Aynı alanlarda kat adedi 2 ve daha azise toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzere ilave 0.10 emsal verilebilir.

Bu kapsamda oluşturulacak alanlarda;

1) A paragrafından yararlanılarak gerçekleştirilmek istenecek uygulamadaminimum ifraz koşulu 0.50 ha, B paragrafından yararlanılarak gerçekleştirilmekistenecek uygulamada minimum ifraz koşulu 1.00 ha´ dır.

2) Uygulama alanı içerisinde yapılacak yapıların otopark ihtiyacı kendialanları içerisinde karşılanacaktır.

Bunun yanında A ve B bendinde ifadeedilen alanları elde etme adına imar yollarının kaldırılması söz konusuolduğunda, söz konusu yolun terke konu olup olmadığına bakılmaksızın,kaldırılmak istenen miktarı kadar alanın terke konu bir kullanım olarakönerilmesi zorunludur. Ancak; inşaat faaliyetleri henüz başlamış ve en azsubasman seviyesine ulaşmış bir ya da daha fazla yapı bulunan alanlarıntamamında hiçbir şekilde A ve B bendleri ile yapılan düzenlemeler uygulanamaz."hükmünün ilave edilmesi şeklindeuygulama imar planı değişikliği önerildiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapudaM.Alipaşa), G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, E:1.05, Hmax:9.50mtyapılanma koşuluna sahip 3058 ada 13 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıylaimar planı üzerine ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) tanımının eklenmesi ve sınırişlenmesi, ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı lejantına "Özel HükümBölgesi Alanı" tanımının ve sınırının eklenmesi ile plan notu ilavesiteklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklifedildiği şekilde planlanması  (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri Örengül,   ŞabanSARIGÜLLE,  İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN,Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Ç DevrimYILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´ in mualif oylarınakarşı  ( İzmit Belediye Başkanı  Dr. Nevzat DOĞAN ve Meclisüyeleri  Muammer BİNER, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ,Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL,  ALi YILMAZ´ın kabul oyları ile    oyçokluğu ile  kararverildi.  

 

 

Dr.NevzatDOĞAN                                Günay ATUN                               Emine OKANALP

İzmitBelediye Başkanı                                  KatipKatip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 92- İzmit-ArızlıAğaköy Mevkii´nde şuyulandırma aşamasında, mülkiyet dokusu ve mevcutyapılaşma ile plan kararları arasında oluşacağı düşünülen uygulama sorunlarınınçözümü adına, mevcut ulaşım sistemi ile planlama alanında yer alan konutalanları ada formlarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulamaimar planı revizyonu teklifi ile ilgili imar komisyonunun 15.11.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

          gerekİzmit Belediyesi İmar Planı Revizyonu çalışmalarısırasında, gerekse yerinde yapılan yeni tespitler sonucunda, mülkiyetdokusu ve mevcut yapılaşma ile plan kararları arasında oluşacağı düşünülenuygulama sorunlarının çözümü adına mevcut ulaşım sistemi ile planlama alanındayer alan konut alanları ada formlarının yeniden düzenlenmesini içeren İzmit-ArızlıAğaköy Mevkii, G23b.23b.3b-3c-3d,G23b.24a.4a-4d Uygulama İmar Planı paftalarında hazırlanan imar planı revizyonukapsamında;

 

1.  1767, 1768,1769, 1770 nolu parsellerde yer alan İlköğretim Tesis Alanı ile 1665 noluparsel üzerinde yer alan Sağlık Ocağı Alanı arasındaki ada ayırım sınırınınmülkiyete göre yeniden düzenlenmesi,

2.  2054 noluparselde yer alan Mezarlık Alanı sınırının Belediyemiz Emlak İstimlakMüdürlüğü´nce yapılan tespite göre mevcut duvarın korunacak şekilde yenidendüzenlenmesi,

3.  2035, 2036,2042 nolu parsellerin bir kısmında yer alan "Ağaçlandırılacak Alan"ın gerektopoğrafik açıdan gerekse zemin açısından incelendiğinde, jeolojik açıdansakıncalı alan olmadığı ve yerleşime uygun alan özelliği taşıdığındanbitişiğindeki konut alanı ile bütünlük sağlanması amacıyla "Konut Alanı" olarakplanlanması,

4.  Mevcut imarplanında 2067 ve 2068 nolu parsellerin bir kısmında yer alan "İbadet Yeri"alanının büyüklüğü ve yapılanma koşulu değiştirilmeksizin formunun yenidendüzenlenmesi ile doğu sınırından 5mt, diğer cephelerinden 3mt yapı yaklaşmamesafesi belirlenmesi,

5.  Mevcutİbadet Yeri Alanının güneybatısındaki imar yollarının kesişimi sonrasındaoluşan yol boşluğunun genişletilip tanımlandırılarak "Köy Meydanı" olarakdüzenlenmesi ve bitişiğinde köy merkezi oluşturmak adına E:0.50, H:2 katyapılanma koşuluna sahip 1 adet "Sosyo-Kültürel Tesis Alanı" ile "Park Alanı"ve "Çocuk Bahçesi" planlanması ile mevcut yapılaşma ve mülkiyet durumu dikkatealınarak merkez alan çevresindeki imar yollarının yeniden düzenlenmesi,

  Aynı zamandamevcut imar planında köy merkezinin güneybatısında yer alan ve yapılaşmasıtamamlanmamış Konut Alanına hizmet edecek herhangi bir aktif yeşil alanolmadığı belirlendiğinden, alanın güneyinde 1689 ve 1690 nolu parsellerin birkısmında yer alan Park Alanının güneyindeki yeşil alanlara yakın olmasıdolayısıyla kuzeyde 1679,1680,1681,1682nolu parsellerin bir bölümündeplanlanması, geri kalan kısmının ise 2778,2779,2780,2781 ve 2782 noluparsellerin doğusundan geçen 10 metrelik imar yolunun hâlihazırdaki yolgüzergahı dikkate alınarak güneydeki 14 metrelik imar yoluna doğrusalbağlanması sonucu 1723 nolu parselin batısındaki yeşil alan ile bütünleşecekşekilde 1723 ve 1724 nolu parsellerin bir kısmında planlanması,

7.  1680 ve 1683nolu parsellerde Köy Tüzel Kişiliği tarafından devri yapılan içme suyudeposunun İSU´dan gelen kurum görüşü doğrultusunda donatı eksilmesine yolaçmaksızın imar planı üzerinde tüm cephelerinden 3mt çekme mesafesi verilerek"Su Deposu" olarak planlanması,

8.  1696 noluparselin doğusunda yer alan cep otoparkının bölgeye hizmet etmek üzerekapasitesinin arttırılması amacıyla batısındaki konut alanına doğrugenişletilerek planlanması,

9.  Planlamaalanının doğusundaki Konut Alanı ile Ağaçlandırılacak Alan sınırının gerekmülkiyet ve yapılaşma durumu, gerekse hâlihazırda yer alan su deposu gibimevcut kullanımlar göz önünde bulundurularak ada formlarının imar yolunungenişliği değiştirilmeksizin yeniden düzenlenmesi ve 10mt genişliğindeki imaryolunun tünel koruma bandından itibaren hâlihazırdaki yol güzergahı dikkatealınarak 14mt genişliğindeki imar yoluna bağlantısının sağlanarak planlanması,

10.   1711, 1712,1713, 1722 ve 1723 nolu parsellerin bir kısmında yer alan İlköğretim TesisAlanının bitişiğindeki 10mt genişliğindeki imar yolunun batıya kaydırılmasısonucu batıya doğru genişletilmesi,

11.   Köymerkezinin güneybatısında yer alan ve yapılaşması tamamlanmamış imar adalarınıngerek ada büyüklüklerinin fazla olması, gerekse ada formları sonucu oluşacakparsel dokusunda gerçekleşecek yapılaşmanın topoğrafyaya ters yönde gelişmemesiamacıyla, ada boyutlarının küçültülmesi ve yapılaşmanın arazi eğimiyleuyumlandırılması adına 1665,1666,1667,1668, 1669,1770,1672 ve 1673 noluparseller üzerinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun güneye doğru devamettirilerek 1686,1688,1689,1690,2776,2777, 2786,2785,2784 ve 2783 noluparsellerin üzerinde yer alan 7mt genişliğindeki imar yolu ile bağlantısınınsağlanması ve söz konusu 7mt genişliğindeki imar yolunun da 10mt olarakdüzenlenmesi,

12.   Ayrıca1679,1680,1681 ve 1682 nolu parsellerin kuzey ve güneyinde yer alan 10mt genişliğindeimar yollarının kuzey-güney doğrultusunda planlanan 10mt genişliğindeki imaryolu ile kademelenme sağlanması amacıyla 7mt´ye düşürülerek planlanması,

13.   1933,1934,1936,1937ve 1939 nolu parsellerin güneyinden geçen 10mt genişliğindeki imar yolununnazım plan kararları doğrultusunda 14 ve 17mt olarak planlanması şeklindedüzenlemelerin yapıldığı belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Bu doğrultuda; ArızlıAğaköy Mevkii,G23b.23b.3b-3c-3d, G23b.24a.4a-4d Uygulama İmar Planı paftalarında hazırlanandonatı eksilmesi ve alan kaybına yol açmayan uygulama imar planı revizyonununbelirlenen sorunlar, kamu yararı ve planlama ilkeleri çerçevesinde uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.NevzatDOĞAN                                Günay ATUN                               Emine OKANALP

İzmitBelediye Başkanı                                  KatipKatip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 93-   Tepecik mahallesinde bulunan 2.Derecede doğal sit alanı AcısuParkına cephesi olan binalara  "Cepheİyileştirme Projesi" teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonu ile İmarKomisyonunun 23.11.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Acısu Parkı Cephesi olan binalara  Cepheİyileştirme Projesinin, asgari  % 20´siBina sahiplerinden  kalanı  Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere  yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                Günay ATUN                     Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                             Katip Katip