Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2012 Mart Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

     

       İzmit Belediye Meclisinin 06.03.2012 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince (27 ay süreli) Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.02.2012 tarih ve 168 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

       Yıllara Sari Araç kiralama hizmet ihalesinin 31.08.2014 tarihine geçmeyecek şekilde yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.03.2012

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

       İzmit Belediye Meclisinin 06.03.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kardeş Şehir olduğumuz Bosna Hersek´in Travnik Belediye sınırları içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g  maddesine göre yapılması planlanan Spor ve Eğlence Parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile  protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.02.2012 tarih ve 171 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        

        5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile  protokol yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.03.2012

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

 

         İzmit Belediye Meclisinin  06.03.2012 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz şirketleri  Sarbaş Bayındırlık Hizmetleri  Ticaret Sanayi A.Ş ile Bekaş Bekirpaşa Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş ´ nin  5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin " i " bendi  gereğince sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili;

            Sarbaş Bayındırlık Hizmetleri Ticaret Sanayi A.Ş´ nin   1.800.000,00 TL daha  Sermaye artırımının Komisyonumuzca uygun görülmesine,

            Bekaş Bekirpaşa  Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş ´ nin  1.100.000,00 TL daha Sermaye artırımının Komisyonumuzca uygun görülmesine ,

            Toplam 2.900.000,00 TL ´lik sermaye artırımı için gerekli ödeneğin,

            2012 yılın da  1.263.478,67 TL lik kısmı 46.41.15.38 Park ve Bahçeler  Müdürlüğü´nün Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri  başlığı altında  06.6.7.01 Müteahhitlik Hizmetlerinden 163.478,67 TL ile Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri  başlığı altında 06.7.2.01 İnşaat Malzemeleri Giderleri Bütçe ödeneklerinden  1.100.000,00 TL alınarak 46.41.15.23 Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Yurtiçi Sermaye Transferleri başlığı altında 07.1.9.90  Diğer Sermaye Transferleri  Bütçe ödeneğine toplam 1.263.478,67 TL aktarımı  Komisyonumuzca uygun görülmesine,

Aktarılan bu ödeneklerden Sarbaş Bayındırlık Hizmetleri  Ticaret Sanayi A.Ş ´ye 560.003,72 TL, Bekaş Bekirpaşa Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş ´ye 703.474,95 TL Nakden olmak üzere;geriye kalan Sarbaş Bayındırlık Hizmetleri  Ticaret Sanayi A.Ş´ ne 1.239.996,28 TL   ile Bekaş Bekirpaşa Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş ´ne 396.525,05 TL olarak toplam 1.636.521,33 TL nin de 2013 yılı Bütçesine ödenek tahsisi sureti ile sermaye artırımlarının sağlanması konusu komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.03.2012

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPOR

 

 

 

 

      İzmit Belediye Meclisinin 06.03.2012 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gündoğdu Mahallesi, 636 ada, 1 nolu parseldeki binanın 5 yıl süreyle kreş olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.02.2012 tarih ve 1466 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

       Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gündoğdu Mahallesi, 636 ada, 1 nolu parseldeki binanın 5 yıl süreyle kreş olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi   komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.27.03.2012

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

       İzmit Belediye Meclisinin 06.03.2012 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.01.2012  tarih ve 88 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

      Şirintepe mahallesi Muhtarı, Erenler mahallesi muhtarı, Tüysüzler mahallesi muhtarlarının  katılımları ve ayrıca Erenler Mahallesi Muhtarı, Turgut Mahallesi muhtarı, Akmeşe mahallesi muhtarı ve Sanayi  mahallesi muhtarlarınında görüşleri alınarak;

 

1-      Şirintepe mahallesindeki Kocamışoğlu sokaktaki parka Feza Parkı

2-      Şirintepe mahallesindeki Barış sokaktaki parka Afet Evleri  Parkı

3-      Şirintepe ender sokaktaki parka  Şirintepe Aile Parkı

4-      Tüysüzler mahallesindeki parka Şehit Erkan Aydın Parkı

5-      Erenler  mahallesindeki parka  Şehit Ümit Balkan Parkı

6-      Turgut mahallesindeki parka   Şehit Musa Tanta Parkı

7-      Akmeşe Atatürk mahallesindeki Parka Akay Parkı

8-      Akmeşe Mahallesindeki Parka Mera Parkı

9-      Sanayi mahallesindeki Parka Gülen Yüzler Parkı

 

        İsimlerinin verilmesi  komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  28.03.2012