Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2012 Mayıs Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

  

       İzmit Belediye Meclisinin  08.05.2012 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Bütçe içi İşletme Kurulması teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 25.04.2012 tarih ve 117 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         5393 sayılı  kanunun 71. Maddesi gereğince Bütçe içi işletme kurulmasına ve gerekli izinlerin alınması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.05.2012.

 

 

 

  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

       İzmit Belediye Meclisinin  08.05.2012 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Asansör bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği  uygulamaya giren, yapının bağlı bulunduğu belediye tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşuna yaptıracakları ve yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden sorumlu olacakları hususundaki hükümler bahsi geçen yönetmelikle 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. 

    Bu durumda yıllık kontrolü yapması uygun görülen A tipi muayene kuruluşunun alacağı ücret Belediye payı ile beraber 1 - 3  durak için 245 TL dir. 3 duraktan yukarısı, her durak için 10 TL arttırılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.05.2012.

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

        İzmit Belediye Meclisinin 11.05.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Orhan Mahallesi G23- G24,647 pafta 3452 ada 2 parsel  üzerinde toplam 2190 M2 alanda yapılacak  olan Kültür Merkezine isim verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 

       Orhan Mahallesi G23- G24,647 pafta  3452 ada 2 parsel  üzerinde toplam 2190 M2 alanda yapılacak olan  Kültür Merkezine  Necati GENÇOĞLU isminin  verilmesi komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  25.05.2012

 

  

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

         İzmit Belediye Meclisinin  08.05.2012 tarih ve gündemin 18.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz kentimizin tarihi mekanlarını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere çeşitli yerlerde çalışmalar yapmaktadır. İçerisinde İzmit ve çevresinin düşman işgalinin kurtuluşunda önemli yeri bulunan Bahçecik siperlerinin de bulunduğu Servetiye karşı köyü sınırları içerisindeki orman alanının Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünden bölgenin tarihi, turistik, konaklama alanı olarak düzenlemek ve mesire alanı olarak kullanılması amacıyla kiralanması teklifi ile ilgili  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun (15 a) maddesi gereği belde sakinleri ile Belediye çalışanlarınının eğitimi  ve kaynaşması amacıyla, yaz kampı ve piknik  alanı olarak kullanılmak üzere  içinde tarihi değeri olan yapılarda bulunan Orman alanının kiralanması için Başkana yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.05.2012.