Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2012 Nisan 1. Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

     

          İzmit Belediye Meclisinin 03.04.2012 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

         İlişik listedeki III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli konusu  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.04.2012

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

     İzmit Belediye Meclisinin 06.03.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2012 tarih ve 1009  sayılı yazısı  okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

        

       Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden dolayı çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.04.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

         İzmit Belediye Meclisinin  03.04.2012 tarih ve gündemin 8.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 nolu , 1049 ada 73 nolu ve Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parseller imar planında ´konut alanı´ olarak ayrılmıştır. Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 (183,00 m2) ve 1049 ada 73 (204,00 m2) nolu parsellerin tamamının , Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parselin 243/422 (243,00 m2) oranındaki hissesinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 26.03.2012 tarih ve 2119 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 nolu , 1049 ada 73 nolu ve Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parseller imar planında ´konut alanı´ olarak ayrılmıştır.  Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 (183,00 m2) ve 1049 ada 73 (204,00 m2) nolu parsellerin tamamının , Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parselin 243/422 (243,00 m2) oranındaki hissesinin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere üç adet parselin alınması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.04.2012

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

         İzmit Belediye Meclisinin 03.04.2012 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Yahyakaptan mahallesi, 4822 ada, 2 nolu parsel üzerindeki (Çağın Göz Hastahanesinin Güneyi) yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 12.03.2012 tarih ve 222 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Yahyakaptan mahallesi, 4822 ada, 2 nolu parsel üzerindeki (Çağın Göz Hastahanesinin Güneyi) yeni yapılan parka KINALI ASKER isminin verilmesi komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu  rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.04.2012