Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2012 Ocak Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde "Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır." denildiğinden Denetim Komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            5393 sayılı kanunun 25 maddesinin üçüncü fıkrasında Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000); diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödenmesi, 30 gün müddetle bir kişinin çalıştırılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10.01.2012

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

             İzmit Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve gündemin 22. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            28.12.2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2012 yılı Bütçe Kanunu eklerinden K cetvelinin "B Aylık Maktu Fazla çalışma ücreti" başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için 341 TL olarak belirlenmiş olup, Belediyemizde de Zabıta Personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10.01.2012

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            İlişik listedeki II sayılı Boş Kadro değişikliği konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu raporu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.01.2012

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

           İzmit Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Sözleşmeli personele 01.01.2012 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            İlişik listedeki sözleşmeli personele, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden teklif edilen ücretlerin ekli listedeki şekli ile uygulanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.01.2012

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

          İzmit Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak     komisyonumuza havale edilen Kardeş Şehir olduğumuz Bulgaristanın Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi 15.12.2011 tarih ve 76 sayılı yazısı ve eki olan Momçilgrad  kasabasının yürürlükteki yapılandırma planına göre ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel alanlarında faaliyet gösterebilecekleri Kültür Binası yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/ g maddesine göre yapılması planlanan sosyal ve Kültürel binanın yaptırılabilmesi, TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarih ve 6645 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      

       Belediye Kanununun , 5393, 18/P-  5393, 74-  5393, 75 a maddeleri dikkate alınarak. Fen İşleri Müdürlüğünün  2012 yılı bütçesinden kullanılmak üzere ilişikteki protokolün yapılması,  5393 sayılı yasanın 38 /g maddesi gereğince komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu  rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 23.01.2012

 

 

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

        İzmit Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Yeni yapılacak binalara ruhsat verilirken yağ tutucu şartının aranması teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.12.2011 tarih ve 967 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Yeni yapılacak binalara ruhsat verilirken yağ tutucu şartının aranması ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden,  çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  30.01.2012