Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
18°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2012 Şubat Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

     

           İzmit Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Terzibayırı Mahallesi, (Tapuda Çukurbağ) 411 ada, 25 nolu parselin tamamı, Yenidoğan 2171 ada, 5 nolu parselin tamamı, Tepecik mahallesi 233 ada 1 nolu parsel ve üzerindeki binanın tamamı, Orhan mahallesi 3493 ada, 7 nolu parselin 87/108 oranındaki hissesinin ( 21/108 oranındaki hisse Belediyemize aittir.)  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.01.2012 tarih ve 518 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                Terzibayırı Mahallesi, (Tapuda Çukurbağ) 411 ada, 25 nolu parselin tamamı, Yenidoğan 2171 ada, 5 nolu parselin tamamı, Tepecik mahallesi 233 ada 1 nolu parsel ve üzerindeki binanın tamamı, Orhan mahallesi 3493 ada, 7 nolu parselin 87/108 oranındaki hissesinin ( 21/108 oranındaki hisse Belediyemize aittir.)  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasıkomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.02.2012

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

           İzmit Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan Sepetçi köyü, 4445 nolu parselde bulunan Sosyal Tesisin yaklaşık 150m2  kapalı alan ile parseldeki açık alanların 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2012 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        

          Sepetçi köyü, 4445 nolu parselde bulunan Sosyal Tesisin yaklaşık 150m2  kapalı alan parseldeki açık alanların, Sosyal Tesisin  ve Gölet üzerindeki Spor Tesisleri işletmeciliğinin 10 yıl müddetle kiraya verilmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.02.2012

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

       Mülkiyeti Belediyemize ait olan 35 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2012 tarih ve 667 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

BİNA DURUMU

İMAR DURUMU

1

ARIZLI

195

24

ARSA

199,00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

2

ARIZLI

195

25

ARSA

199,00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

3

ARIZLI

156

5

ARSA

476,00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

4

DURHASAN

793

9

ARSA

315,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

5

DURHASAN

166

4

ARSA

312,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

6

DURHASAN

189

8

ARSA

395,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

7

DURHASAN

189

9

ARSA

349,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

8

DURHASAN

189

10

ARSA

301,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

9

DURHASAN

189

11

ARSA

341,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

10

DURHASAN

190

1

ARSA

414,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

11

DURHASAN

190

2

ARSA

446,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

12

DURHASAN

190

3

ARSA

512,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

13

DURHASAN

190

4

ARSA

525,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

14

DURHASAN

190

5

ARSA

548,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

15

DURHASAN

190

6

ARSA

569,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

16

DURHASAN

190

7

ARSA

566,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

17

DURHASAN

190

10

ARSA

516,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

18

DURHASAN

190

11

ARSA

462,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

19

DURHASAN

190

12

ARSA

462,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

20

GÜNDOĞDU

723

1

ARSA

210,34

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

21

GÜNDOĞDU

711

4

ARSA

238,75

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

22

GÜNDOĞDU

410

3

ARSA

255,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

23

HATİP

2070

9

ARSA

112,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

24

HATİP

2073

18

ARSA

189,00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

25

HATİP

2074

2

ARSA

244,00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

26

KABAOĞLU

169

6

ARSA

173,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

27

ORHAN

3439

6

ARSA

418,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

28

TURGUT

4303

7

ARSA

268,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

29

YENİDOĞAN

4372

1

ARSA

231,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

30

ORHAN

3466

25

ARSA

665,97

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

31

YENİDOĞAN

3931

16

ARSA

290,00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

32

YENİDOĞAN

4400

50

ARSA

297,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

33

YENİDOĞAN

3918

4

ARSA

479,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

34

YENİDOĞAN

3881

8

ARSA

216,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

35

YENİDOĞAN

3938

6

ARSA

172,00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

 

 

       Yukarıda dökümü yapılan ve tamamı, Belediyemize ait olan taşınmazların ihale marifetiyle satılmalarına izin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.03.2012

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

        İzmit Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Akçakoca Mahallesi 86 pafta, 371 ada, 3 nolu parselde bulunan binanın üst katını, Kocaeli Valiliği İl Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.01.2012 tarih ve 405 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

      Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Akçakoca Mahallesi 86 pafta, 371 ada, 3 nolu parselde bulunan binanın üst katın tamamının 3 yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli İl Müftülüğüne tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu  rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.02.2012

 

 

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

       İzmit Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen yeni yapılacak binalara ruhsat verilirken yağ tutucu şartının aranması teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.12.2011 tarih ve 967 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince, sınırlarımız dâhilindeki bitkisel atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları vb. yerleri denetlemek ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemleri uygulamak amacıyla 30.08.2009 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize yetki devri yapılmıştır.

 

Bu kapsamda bitkisel atık yağların çevreye olan zararlarını en aza indirmek, yeni yapılan tüm binalarda yağ tutucunun kullanılabilmesi için mutfak, duş ve lavabo giderlerinin ayrı döşenmesi şartı aranacaktır. Bu giderlere gri su borusu hattı döşenmesi şart kılınacaktır. Bu sistemle arıtma ve yağ tutucu sistemine alt yapı oluşması sağlanacaktır. Şehir alt yapı sistemlerinin önümüzdeki yıllarda gri su ve diğer atık su olarak ayrılması durumunda sistem hazır hale getirilecektir.

 

Yeni yapılacak olan en az 3 hanesi bulunan binalar, yemek yapımı veya dağıtımı ile hayvansal gıda satışı ve üretimi yapan işyerlerinde yağ tutucu şartı aranacak olup; çizilen projelerde gösterilmesi,iskân aşamasında ise yağ tutucunun çalışır halde bağlanmış olması şartı aranacaktır.

 

Kullanım maksadı ile mevcut binalarda ruhsat değişimi yapıldığında; işletmenin üretim şekline göre mevcut tesisatın değiştirilerek mutfak, lavabo ve tuvalet sisteminin ayrılması, yağ tutucu konulması zorunlu tutulacaktır.

 

Yapılan yağ tutucularda zamanla biriken atık yağlar yönetmelik gereği Belediyemiz veya sözleşmeli olduğu lisanslı firmalar tarafından toplanacak; denetimi yine belediyemiz tarafından yapılacaktır.

 

       Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.28.02.2012

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

       İzmit Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan  isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.01.2012  tarih ve 88 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

      Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan  isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden,  çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu  rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  28.02.2012