Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2013 Kasım Ayı Komisyon Kararları

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları  4455/1 Ada Parsel, A-3 Blok 29. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010 tarihli 47,452,32 TL bakiye tutarı bulunan Murat ÇAKIR (T.C No: 34172218222) aleyhinde Kocaeli  4.  Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/485 E. Sy. dosya ile dava açılmıştır.

        5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18. maddesi (h) bendinde;  "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek." şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilen şahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilen nedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  31.10.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( h) fıkrası uyarınca sulh yolu ile ekteki uzlaşma tutanağında belirtilen 18.000 ( onsekiz bin ) TL  üzerinde anlaşılarak alacağın  tasfiye edilerek açılan davadan feragat edilmesine ve Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları 4455/1 Ada Parsel, A-3 Blok 29 Nolu Belediyemiz adına kayıtlı Gayrimenkulün borçlarını tamamen ödeyen (T.C No: 34172218222) Murat ÇAKIR´a tapu devrinin yapılmasıKomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.11.2013

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                                 Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları  4455/1 Ada Parsel, A-4 Blok 20. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010 tarihli 50.111,80 TL bakiye tutarı bulunan MİKDAT ÇAKIR (T.C No: 34196217430) aleyhinde Kocaeli  4.  Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/487 E. Sy. dosya ile dava açılmıştır.

      5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18. maddesi (h) bendinde;  "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek." şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilen şahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi izah edilen nedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü   ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 31.10.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( h) fıkrası uyarınca sulh yolu ile ekteki uzlaşma tutanağında belirtilen 20.000 ( Yirmibin ) TL  üzerinde anlaşılarak alacağın  tasviye edilerek açılan davadan feragat edilmesine ve Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları 4455/1 Ada Parsel, A-4 Blok 20  Nolu Belediyemiz adına kayıtlı Gayrimenkulün borçlarını tamamen ödeyen (T.C No: 34196217430)  Mikdat ÇAKIR´a tapu devrinin yapılmasıKomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.11.2013

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

     İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2014 yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  28.11.2013 tarihli  raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      İlişik listedeki 2014 yılı tarife cetveli komisyonumuzca değiştirilerek  kabul edilmiş olup; uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.11.2013

 

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

       

     İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.10.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili   çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.11.2013

 

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

          İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli  teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  28.10.2013 tarih ve 1546 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       İlişik listedeki  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli  konusu  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden  geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim edilmiştir. 12.11.2013

 

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye