Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2014 Nisan Rapoları

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Yenidoğan Mahallesi 4367 ada 26 nolu parsel , Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi No:49 adresinde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Binasının ikinci katının tamamının 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere bedelsiz ve süresiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusunun , 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 1237 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Yenidoğan Mahallesi 4367 ada 26 nolu parsel , Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi No:49 adresinde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Binasının ikinci katının tamamının 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre 25 yıl süreyle bedelsiz  olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi   Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.04.2014

 

 

 Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                 Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                               Ersin ALBAYRAK

       Üye                                                     Üye

 

  

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

 İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,   İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici olan, M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi, 3083 ve 3079 adaların batısında bulunan park alanının 10 yıl süre ile çay ocağı ve çay bahçesi olarak kiraya verilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.03.2014 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici görünen, M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi, 3083 ve 3079 adaların batısında bulunan park alanının 10 yıl süre ile park alanının tamamının  belediyemizin uygun göreceği projenin uygulanması şartıyla, çay ocağı ve çay bahçesi olarak kiraya verilmesi  komisyonumuzca  uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.04.2014

  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 İbrahim ELGİN                                Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                               Ersin ALBAYRAK

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

           İzmit Belediye Meclisinin 12.04.2014 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale  edilen, Belediyemizde Norm kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda görevlendirilecek Sözleşmeli Personele verilecek ücret teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  399 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Ekli listedeki sözleşmeli personel ücretlerinin 2014 yılı için tespit edildiği şekilde uygulanması Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.04.2014

   

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 İbrahim ELGİN                                Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                               Ersin ALBAYRAK

       Üye                                                     Üye