Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
14°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Ekim 2014 Komisyon Raporu

BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

           

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve gündemin 5.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2015 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde :

 

 

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 

 

01-Vergi Gelirleri                                           : 64.450.000,00 TL´den         62.950.000,00 TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                 : 17.240.000,00 TL´den          16.240.000,00 TL

04-Alınan Bağış ve Yardımlar                       :   5.450.000,00 TL´den           4.950.000,00 TL

05-Diğer Gelirler                                            : 73.700.000,00 TL´den         71.700.000,00 TL

06-Sermaye Gelirleri                                      :   4.360.000,00 TL´den           4.360.000,00 TL

09-Red ve İadeler ( - )                                   :      200.000,00 TL´den              200.000,00 TL

                                                                   --------------------------------   -----------------------------------

 

TOPLAM                                                      :165.000.000,00 TL´den      160.000.000,00 TL    

 

 

B-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 

 

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

 

 

 

01-Personel Giderleri                         : 26.122.000      TL´den                   24.853.500      TL

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi   :   4.729.500      TL´den                      4.729.500      TL

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri      : 79.905.516      TL´den                    73.924.016      TL

04-Faiz Giderleri                                :      200.000      TL´den                         200.000      TL

05-Cari Transferler                             :   5.627.984      TL´den                      5.377.984      TL

06-Sermaye Giderleri                         : 44.154.000      TL´den                    42.904.000      TL

09-Yedek Ödenekler                         :   8.250.000      TL´den                      8.000.000      TL

                                                            -------------------------------              -----------------------------      

            TOPLAM                               165.000.000.00 TL´den                160.000.000,00 TL

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

 

 

46 41 15 02 Özel Kalem Müdürlüğü                         :  1.710.200,00 TL´den           1.638.200,00 TL

               05 İnsan Kaynakları Müdürlüğü                :13.270.000,00 TL´den         13.035.000,00 TL

               10 Bilgi İşlem Müdürlüğü                          :  1.178.000,00 TL´den          1.148.000,00 TL  

   13 Destek Hiz.Müd.Satınalma                   :     743.000,00 TL´den              714.000,00 TL

               20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü                      :     330.500.00 TL´den             305.500,00 TL 

               23 Mali Hizmetler Müdürlüğü                    :15.482.484.00 TL´den         15.205.484,00 TL

               24 Hukuk İşleri Müdürlüğü                        :     640.400,00 TL´den             631.400,00 TL

               25 Basın Yayın ve Halk İliş.Müd               :  2.325.500,00 TL´den          2.246.500,00 TL

               30 Çevre Kor.ve Kontr.Müd                      : 1.226.500,00  TL´den           1.184.500,00 TL

               31 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               :  3.725.500,00 TL´den           3.690.500,00 TL

               32 Etüd Proje  Müdürlüğü                         :23.091.766,00 TL´den         21.839.766,00 TL

               33 Fen İşleri  Müdürlüğü                            :27.211.000,00 TL´den         26.616.000,00 TL

               35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü               :  2.655.000,00 TL´den           2.470.000,00 TL

               36 İşletme ve İştirakler Müd.                     :     302.000,00 TL´den              297.000,00 TL

               37 Kültür ve Sosyal İşler Müd.                  :  7.195.600,00 TL´den           7.135.600,00 TL

               38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü                :13.850.500,00 TL´den         13.772.000,00 TL

               39 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                         :     998.000,00 TL´den             953.000,00 TL

               40 Sosyal Yardım İşleri Müd.                                :  3.470.000,00 TL´den          3.103.000,00 TL

               41 Temizlik İşleri Müdürlüğü                     :26.180.000,00 TL´den         25.159.000,00 TL

               42 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü               :  9.794.600,00 TL´den           9.769.600,00 TL

               43 Yapı Kontrol Müdürlüğü                      :  1.398.950,00 TL´den           1.398.950,00 TL

               44 Yazı İşleri Müdürlüğü                                       :  2.236.500,00 TL´den          2.138.000,00 TL

               45 Zabıta Müdürlüğü                                 :  5.784.000,00 TL´den           5.349.000,00 TL

               46 Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                 :    200.000,00  TL´den             200.000,00  TL

                                                                                  ----------------------------            -----------------------   

              

TOPLAM                                                     165.000.000.00 TL´den     160.000.000,00 TL

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2014 tarih ve 1300 sayılı Encümen inceleme raporu ile 01/10/2014 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 165.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2015 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek Gelirleri ve Giderleri denk  toplam 160.000.000,00 TL´ ye indirilmesine;   

 

            Bütçe Kararnamesi´nin toplam 14 maddesi ve 2015 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği " hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelirleri ve Giderleri denk 160.000.000,00 TL olan Bütçe oy birliği ile kabulü uygun görülerek bir raporla Meclis´in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.24.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                               İbrahim ELGİN                    Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk                      Başkan Vekili                                 Üye

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                              Ersin ALBAYRAK

        Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

               İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve gündemin 4. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen 2015 Yılı Performans programı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 6517 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            

      İlişik listedeki 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2015 yılı performans proğramı Müdürlüğünden geldiği şekli ile  Komisyonumuzca uygun görülmekle  iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.22.10.2014

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

                  İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve gündemin 6. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2015 Yılı Tarife Cetveli  teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.09.2014 tarih ve 6496 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            

     2015 Yılı Tarife Cetveli  teklifi değiştirilerek,  Komisyonumuzca uygun görülmekle  iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.23/10/2014

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

              İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve gündemin 8. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 135 ada 3 nolu parselin (402,00 m2) , 149 ada 9 nolu  parselin (706,00m2) , 154 ada 9 nolu parselin (637,00 m2) , 154 ada 20 parselin (428,00 m2)  155 ada 3 parselin (281,00 m2) , 155 ada 4 nolu parselin (411,00 m2) , 155 ada 7 nolu parselin   (455,00 m2) ,  163 ada 11 nolu parselin (534,00 m2) , 164 ada 4 nolu parselin (312,00 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 24.09.2014 tarih ve 5887 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            

        Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 135 ada 3, (402,00 m2) , 149 ada 9, (706,00m2) , 154 ada 9, (637,00 m2) , 154 ada 20, (428,00 m2)  155 ada 3, (281,00 m2) , 155 ada 4, (411,00 m2) , 155 ada 7,   (455,00 m2) ,  163 ada 11  (534,00 m2) , ve  164 ada 4, (312,00m2) nolu parsellerin  5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre satılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı ile  Encümen´e yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10/10/2014

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

   İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak  komisyonumuza  havale edilen, Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi, tapuda Durhasan Mahallesi 822, 823 ve 824 adaların güneyinde bulunan tescil harici park alanında yapılacak büfe, çay ocağı, sentetik çim halı sahası tesislerinin, park alanının da projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmek teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 5890 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi, tapuda Durhasan Mahallesi 822, 823 ve 824 adaların güneyinde bulunan tescil harici park alanında yapılacak büfe, çay ocağı, sentetik çim halı sahası tesislerinin, park alanının da Belediyemizin uygun göreceği projenin uygulanması şartı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre  10 yıl süre ile kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22/10/2014

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYON RAPORU

            

             İzmit Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale  edilen, Sosyal Belediyecilik gereği gençlerin başarısını arttıracak unsurlardan en önemlisi olan aile iletişimini olumlu yönde etkileyen kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik komisyonunun 24.10.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

Sosyal Belediyecilik gereği gençlerin başarısını arttıracak unsurlardan en önemlisi olan aile iletişimini olumlu yönde etkileyen kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması konusu  devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.10.2014

 

 

Yusuf Sami ÇINAR                      Hüseyin POLATTİMUR             Yaşar KESKİN    

Eğitim ve Genç.Kom.Bşk.                      Başkan  Vekili                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

Veli BEYAZTAŞ                              Uğur KOŞTUR                                                                                          

      Üye                                                        Üye