Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
18°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Eylül 2019 Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 03.09.2019  tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  teklifi ile ilgili 2020-2024 Stratejik plan taslağı ile ilgili ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve 3573 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

   İlişik listede  hazırlanan 2020- 2024 yıllarına ilişkin Stratejik Plan taslağı   Müdürlüğünden geldiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.09.2019

 

Hayrettin ÜNLÜ                               M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere evsel çöplerin ve geri dönüşüm atıklarının geçici olarak depolandığı çöp konteynırlarının satın alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı ayni yardım talebinde bulunulması, belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 1444 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi (g) bendinde belirtilen”Katı Atıkların ToplanmasıiTaşınması Ayrıştırılması, Geri Kazanımı ,ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak gerekmektedir” denilmektedir.

        Bu nedenle maddi imkanlarımızın yetersizliği nedeniyle temin edilemeyen evsel atıkların geçici olarak depolandığı 250 adet 770 Litre pedallı yeşil renk plastik çöp konteyneri, 250 adet 770 Litre sıcak daldırma galvanizli çöp konteyneri,  500 adet 770 Litre mavi renk plastik geri dönüşüm konteynırlarının satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı ayni yardım talebinde bulunulması, belediyemiz adına yardımla ilgili konularada Belediye Başkanına yetki verilmesi, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı  veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 25.09.2019

 

  

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

         İzmit Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, “02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik” gereği, Belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve derece değişikliği ile ilgili III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve 2035 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                                 II SAYILI  CETVEL BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR) (DONDURULAN)

OLE-nesnesi                                                     

                                        III SAYILI CETVEL: DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ MEMUR (DONDURULAN)

                                                                                 

     yukarıda tablolarda belirtilen,  II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve derece değişikliği ile ilgili III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinin müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 25.09.2019

 

   Hayrettin ÜNLÜ                            M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

Necat ÇAKIR                                        Dilek YALÇIN

     Üye                                                         Üye

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, “22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği” Belediyemizde hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olan Stratejik Planlama ve Performans Birimi’nin  yeni oluşturulan  müdürlük adı altında daha etkin ve hızlı hizmet üretmek düşüncesiyle ilgi yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu  ile ilgili hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve 2036 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                       

                           II SAYILI VETVEL BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR)

   yukarıda belirtilen tabloda II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 25.09.2019

 

   

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.     

 

 

           

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

    

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kurulan Pazar Yerlerinde düzenlemeler yapılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 31.07.2019 tarihli ve 1303 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi olarak halkımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için kurulan pazar alanlarında bir takım düzenlemelere gidilecektir. Özellikle kapalı pazar alanlarının örneğin;(Alikahya -Doğu kışla pazarı..vb) çok geç saate kadar pazar esnafının kalkmaması sonucu olarak çöplerin (atıkların) toplanması, süpürülmesi ve yıkanması sorun teşkil etmektedir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik hizmetleri saatlerinin geç olması sebebi ile etrafta bulunan mahalle sakinlerine rahatsızlık vermekte olup; bu rahatsızlıkların ortadan kaldırılması için yazın saat 22:00 - kışın: 20:00 ‘a kadar boşaltılması gerekmektedir. Söz konusu pazar atıkları gelişi güzel sahaya yayıldığından toplanması ve temizlenmesi uzun zaman almaktadır. Çevre kirliliği bir yana, iş gücü ve ekonomik kayba verdiği zararlarda tespit edilmiştir.

 

14.03.1991 tarih ve 20814 Sayılı Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği; uyarınca “Çöpü üretenler, çöp biriktirme kaplarını, çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza etmek ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurmak zorundadır. Evsel katı atık ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, katı atıklarını belediyelerin ve mahallin en büyük mülki amirinin istediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde hazır etmekle yükümlüdürler“. İfadesi yer almaktadır.

 

     Bu sebeple;

 

- Ambalaj atıkları (plastik, kağıt, ahşap) ile organik atıkların (pazar atıkları, poşet içinde görevlilerin istediği şekilde) ayrı ayrı toplanarak görevlilerin göstereceği alanda toplanması,

 

- Pazar alanının yazın saat 22:00 - kışın ise 20:00 ‘a kadar terk edilmesi,

 

- Meyve ve sebze atık sularının yola akmaması için gerekli önlemlerin alınması,

 

- Pazarın sona ermesinden itibaren bütün tezgahların kaldırılması ve pazar alanının tamamen boşaltılması,

 

Metin Kutusu:  - Pazar alanının temizliği yapılmadan araç parkına izin verilmemesi,

 

 - 20814 Sayılı Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ve Pazarcılar Odası tarafından ilgililere bilgilendirme yapılması,

 

  Yukarıda belirtilen 20814 Sayılı Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğindeki maddelerin denetiminin Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılarak, evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 27.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Eşref Ayhan ARPACI                         Aysel DEMİRTAŞ                       Engin UÇAR                                   Çevre Sağlık Kom.Bşk.                              Bşk. Vekili                                       Üye

 

 

 

 

Çetin SARICA                                          Dr.Mustafa ZENGİN

      Üye                                                                   Üye