Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Ocak 2015 Komisyon Raporu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

    

                İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin 8. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, 6360 Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen  26 adet  konutun  asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 75 d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İl Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.12.2014 tarih ve 7691 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  

TAPU MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BÖLÜM

İMAR DURUMU

ARIZLI Köyü

26

 

1289

Arızlı Mahallesi Arızlı Cad. No:157

KONUT ALANI

BAĞLICA Köyü

G24A3

 

2506

Bağlıca  Mahallesi Toromanlar Mevkii No:15

KIRSAL KONUT ALANI

BAĞLICA Köyü

G24A4

 

2587

Bağlıca  Mahallesi Roçkan Mevkii No:23

KIRSAL KONUT ALANI

BÖĞÜRGEN KÖYÜ

1

 

479

Böğürgen  Mahallesi Seferler Mevkii No:15

KIRSAL KONUT ALANI

BULDUK Köyü

2

 

1995

Bulduk  Mahallesi  Çakırlar mevkii No:61

KIRSAL KONUT ALANI

ÇAĞIRGAN- SÜVERLER

1

 

2464

Süverler  Mahallesi Süverler Merkez Mevkii No:15 D:1

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

ÇUBUKLU BALA Köyü

9

104

22

Çubuklu Bala Mahallesi Çubuklu Bala Cad. No:105

KIRSAL (GELİŞME) KONUT ALANI

DAĞKÖY KÖYÜ

8

106

26

Dağköy  Mahallesi Dağköy Merkez Mevkii No:27

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

DURHASAN Köyü

61

 

4259

Durhasan  Mahallesi Solaklar Mevkii No:37

KONUT ALANI

DURHASAN Köyü

62

 

4443

Durhasan  Mahallesi Durhasan Merkez Mevkii No:32 D:2

KONUT ALANI

GEDİKLİ Köyü

G.24.A.18.DC

 

606

Gedikli Mahallesi Kabakçı Mevkii No:26

KÖY YERLEŞİK (GEDİKLİ) ALANI

GEDİKLİ Köyü

2

 

1053

Gedikli  Mahallesi Boduroğlu Mevkii No:28

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

GÖKÇEVİRAN Köyü

G23B15C3A

156

91

Gökçeören  Mahallesi Topallar Mevkii No:38

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

GÖKÇEVİRAN Köyü

G24.a.11.d.1.b

105

35

Gökçeören  Mahallesi Çobanoğlu Mevkii No:27

KÖY YERLEŞİK ALANI

HAKANİYE Köyü

1

 

400

Hakaniye  Mahallesi Hakaniye Merkez Mevkii No:55

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

KAYNARCA Köyü

2

 

2933

Kaynarca  Mahallesi Çulcular Mevkii No:8

KIRSAL KONUT ALANI

KULMAHMUT Köyü

2

 

1098

Kulmahmut  Mahallesi Yukarı Horuzum Mevkii No:56

KÖY YERLEŞİK ALANI

ORTABURUN HASANCIKLAR

3

 

1108

Hasancıklar Mahallesi Hasancıklar Merkez Mevkii No:57 D:1

KÖY YERLEŞİK ALANI

ORTABURUN Köyü

P.1

 

957

Ortaburun Mahallesi Ortaburun Merkez Mevkii No:41

KÖY YERLEŞİK ALANI

SAPAKPINAR Köyü

1

 

423

Sapakpınar  Mahallesi Sapakpınar Merkez Mevkii No:14

KONUT ALANI

SARIŞEYH Köyü

1

 

82

Sarışeyh  Mahallesi Sarıhocalar Mevkii No:35

KÖY YERLEŞİK ALANI

SARIŞEYH Köyü

2

 

228

Sarışeyh  Mahallesi Dağoğlu Mevkii No:6

KÖY YERLEŞİK ALANI

SARIŞEYH Köyü

3

 

1193

Sarışeyh Mahallesi Çınarcık Mevkii No:13

KIRSAL KONUT/KÖY YERLEŞİK

SÜLEYMANİYE Köyü

1

 

518 PARSEL ÖNÜ YOL BOŞLUĞU

Süleymaniye  Mahallesi Süleymaniye Merkez Mevkii No:83 D:1

DİNİ TESİS

BİBEROĞLU Köyü

G24A17C4B

102

28

Biberoğlu  Mahallesi Cami Sok. No:1/A

KÖY YERLEŞİK ALANI

 

                                                                                                       

    Yukarıda dokümü yapılan 6360 Sayılı Kanunla  Belediyemize devredilen  konutlardan teklifteki Nebihoca Mahallesi, 1145 parsel çıkarılmak suretiyle  asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak, bakım ve onarım masraflarının İl Müftülüğüne ait olmak üzere 10 yıllığına 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 75 d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İl Müftülüğüne tahsis edilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.01.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                            Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                   

                                      

 

                                      PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin 11. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 nolu toplam 6.833,49 m2´lik taşınmazlar üzerindeki yapıları tadil etmek , içini ve çevresini yeniden düzenlemek amacıyla bedelsiz olarak  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin 18.02.2011 tarih 63 sayılı Meclis Kararı ve 16.03.2011 tarih 822 sayılı Encümen kararına istinaden 10 (on) yıllığına Belediyemize tahsis edilmiştir. Söz konusu parsellerden Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31 nolu parsel üzerinde bulunan kafeteryanın , 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.12.2014 tarih ve 8064 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       

           5393 Sayılı Belediye kanununun 18 /e maddesine istinaden  Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31 nolu parsel üzerinde bulunan kafeteryanın, 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.01.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                            Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

    İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin 10. Maddesi olarak  komisyonumuza havale  edilen , Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli eserin 05.04.2011 tarih 53 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile İl Özel İdaresi adına 10 yıl müddetli tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

 6360 sayılı kanunla İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği sona ermiştir. Kocaeli Valiliği´nin 20.11.2014 tarih 12867 sayılı yazısında Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parselin Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2014 tarih ve 984 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli eserin 5393 Sayılı Kanunun 75/ d maddesine istinaden (6) Altı yıl süre ile   Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile protokol yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre, Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.01.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                          Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

             İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin 9. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında " İlköğretim Alanı" nda kalan Durhasan 162 ada 2 nolu parselin 06.10.2009 tarih 94 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile İl Özel İdaresi adına tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

6360 sayılı kanunla İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği sona ermiştir. Kocaeli Valiliği´nin 20.11.2014 tarih 12867 sayılı yazıları ile Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesini teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.12.2014 tarih ve 8068 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine istinaden,  Durhasan 162 ada, 2 nolu parselin  (10) on yıl süre ile  İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili  çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 15.01.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                     Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                   Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

        

           İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin 5. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen,  Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; " 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararıyla belirlenir ." denildiğinden ekli listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2015 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.12.2014 tarih ve 1741 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

        

 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08/01/2015Tarihli Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Konulu GENELGE (Sıra No:4) Doğrultusunda Sözleşmeli Personele Teklif Edilecek                             NET MAAŞ

Sıra No

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANI

SINIFI

2015 YILI TABANI

2015 YILI TAVANI

2015 MECLİS KARARI İLE VERİLEN ÜCRET

1

Mühendis

T.H.

2285,87.-

2857,34.-

2365,88.-

2

Mimar

T.H.

2285,87.-

2857,34.-

2365,88.-

3

Şehir Plancısı

T.H.

2285,87.-

2857,34.-

2365,88.-

4

Tekniker

T.H.

1817,13.-

2271,41.-

1880,72.-

5

Eğitmen

T.H.

1387,77.-

1734,71.-

1436,34.-

6

Teknisyen

T.H.

1466,73.-

1833,41.-

1518,06.-

7

Veteriner Hekim

S.H.

2143,37.-

2679,21.-

2218,38.-

           

  

Yukarıdaki belirtilen tabloda tabloda  belirtildiği şekilde, Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; " 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek olan 2015 yılı taban ücretinin 08.01.2015 tarihli Mahalli İdare Sözleşmeli personel ücret tarifesinde  belirtilen rakamların üzerine % 3,5 olarak belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 15.01.2015

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                            Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                          Üye

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

                                          

 

 

 

                                      PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

           İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin 4. Maddesi olarak  komisyonumuza havale5393 sayılı kanunun 25. maddesinde "Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır." denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 264 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         5393 sayılı kanunun 25. Maddesi 3. Fıkrasındaki gösterge tutarlarına uygulanacak memur maaş katsayısı çarpımıyla bulunacak tutar kadar ücret ödenmesi   Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.01.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                          Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                        TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU       

   

          

          İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Körfez mahallesi 480 ada, 1 nolu parselin kadastro tutanak aslının bulunmadığından, bahsi geçen taşınmaza ait tutanağın ihya edilebilmesi için kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, 3402 sayılı kadastro kanununun 3. Maddesine göre yukarıda ismi belirtilen mahalleden 6 ( altı) bilirkişinin isimlerini bildirilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.12.2014 tarih ve 7690 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

   Körfez Mahallesinde, 3402 sayılı Kadostro Kanununun 3. Maddesine göre kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere ,

 KÖRFEZ MAHALLE´SİNDEN

ŞİNASİ BAŞARMAN

- GÜNER BÜTÜN

- KEMAL ÇETİN

- ÜMİT TÜMER

- SELAMİ BAŞARMAN

- ERCAN YILDIZ´ın bilirkişi olarak görevlendirilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.01.2015

 

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                    Cemil KANPARA                        Mehmet ÇETİN

Türlü İşler  Kom.Bşk.                           Başkan Vekili                                      Üye

 

 

 

 

 

 

Barboros AKKUŞ                                  Cengiz KAVŞUT 

        Üye                                                           Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU       

   

          

                İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin G3. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen  Şahinler köyünde bulunan Kültür Merkezine isim verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

            

            Şahinler köyünde bulunan Kültür Merkezine, Merhum CAVİT AKARSU isminin verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 12.01.2015

 

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                    Cemil KANPARA                      Mehmet ÇETİN

Türlü İşler  Kom.Bşk.                           Başkan Vekili                                    Üye

 

 

 

 

 

 

 

Barboros AKKUŞ                                  Cengiz KAVŞUT 

        Üye                                                           Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU       

   

          

                İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin 6. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen Kocaelispor kalecilerinden Merhum Ali BALKAYA isminin yeni yapılan parklardan veya spor tesislerinden birine verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 16.12.2014 tarih ve 1910 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:            

            Gündoğdu Ayazma Mahallesi 478 ada, 1 parselde  bulunan Spor Sahasına Kocaelispor kalecilerinden Merhum Ali BALKAYA isminin verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.01.2015

 

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                  Cemil KANPARA                         Mehmet ÇETİN

Türlü İşler  Kom.Bşk.                           Başkan Vekili                                  Üye

 

 

 

 

 

 

 

Barboros AKKUŞ                                  Cengiz KAVŞUT 

        Üye                                                           Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ÇEVRE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU       

   

          

          İzmit Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve gündemin 12. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen Ayazma Pazar yerinin kaldırılması ve kuruluşu ile ilgili Pazar Yerleri Hakkında yönetmelik 7. Maddesine istinaden İzmit Belediyesi Başkanlık makamı 01.12.2014 tarih ve 2968 sayılı kararı ile oluşturulan İzmit Belediyesi Pazar Yerleri Kuruluş komisyonu 09.12.2014 tarihinde toplanmış olup yapılan incelemeler sonucunda  Ayazma Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde faaliyette olan Bayındırlık Pazar Yerinin kaldırılarak Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No. 112 adresinde kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

      Ayazma Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde faaliyette olan Ayazma  Pazar Yerinin kaldırılarak Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No. 112 adresinde bulunan ve belediyemizce kapalı Pazar yapılan yere kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 15.12.2014 tarih ve 3207 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      İzmit Belediyesi Başkanlık makamının 01.12.2014 tarih ve 2968 sayılı oluru ile oluşturulan İzmit Belediyesi Pazar Yerleri Kuruluş Komisyonu 09.12.2014 tarihinde toplanmış olup, yapılan incelemeler sonucunda anılan yönetmelik 5. Maddesi 3. ve 4. Bentleri gereği tüketici piyasasını büyüklüğü ulaşım imkanları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye , altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski üretici pazarının kurulmasında yörede yetiştirilen mal miktarı ve çeşidi üretim sezonu ile üretici ve tüketici talepler dikkate alınarak Ayazma Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde faaliyette olan Ayazma  Pazar Yerinin kaldırılarak Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No. 112 adresinde  bulunan ve Belediyemizce  Kapalı Pazar yapılan yere kurulmasına, Ayrıca komisyonun  yapmış olduğu çalışmalar  ve tespitler neticesinde: Pazar yerlerinden ring servislerinin hizmete sunulması tavsiye  kararı olarak   Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.01.2015

 

 

 

Emine OKANALP                      Erhan UYSAL                     Güzin TAŞTEKİN

Çevre Sağlık Kom. Bşk               Başkan Vekili                                 Üye

 

 

 

 

 

Cemil KANPARA                               Abdullah KOÇ

      Üye                                                        Üye